BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smalec Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Gry miejskie oraz questing jako formy komunikacji i kreowania wizerunku regionu
Urban Games and Questing as a Form of Communication and Image Creation of a Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 40, s. 193-205, rys.,bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości .Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa w sferze publicznej i społecznej
Słowa kluczowe
Gry symulacyjne, Region, Miasto, Komunikowanie marketingowe, Wizerunek miasta, Zarządzanie doświadczeniem klienta, Innowacyjność, Turystyka, Edukacyjna gra terenowa
Simulation games, Region, City, Marketing communication, City image, Customer Experience Management (CEM), Innovative character, Tourism, Questing
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Obecnie zauważa się zwiększenie zainteresowania formami komunikacji danego regionu, które nie tylko skupiają uwagę, ale są dla odbiorców pewną formą rozrywki, budzącą pozytywne emocje i skojarzenia. Celem artykułu jest zatem wskazanie na nowe innowacyjne formy komunikacji, które dzięki zaangażowaniu i wywołaniu autentycznych emocji budują pozytywny wizerunek marki danego regionu oraz aktywizują grupy odbiorców. Gry miejskie wykorzystują przestrzeń danego regionu, czyniąc z niego planszę gry, na której uczestnicy rozwiązują przydzielone im zadania. Questing zaś to inaczej turystyka z zagadkami, poszukiwanie tropów umożliwiających rozwiązanie zagadki. Obie te formy mają na celu rozwijanie poczucia tożsamości, kreowanie wizerunku danego regionu, wskazanie na wyjątkowe miejsca, rozrywkę oraz odkrywanie tajemnic obszaru. Są to interesujące formy komunikacji regionu mające wartości edukacyjne, wykorzystujące zasadę "nauka przez zabawę", które łączą w nieszablonowy sposób umiejętności praktyczne z wiedzą teoretyczną graczy. Są skierowane głównie do turystów oraz mieszkańców. W artykule przedstawiono przykłady takich działań.(abstrakt oryginalny)

Currently, there can be noted increased interest in the forms of communication of the region, which not only focus attention but they are of some form of entertainment for recipients, they arouse positive emotions and associations. The objective of the paper is the indication of the new and innovative forms of communication that thanks to the commitment and arouse for authentic emotions build a positive brand image of the region and activate the groups of recipients. Urban Games utilize the space of the region, making it a board game in which participants solve the tasks assigned to them. Questing is understood as tourism with puzzles, search for clues for solving puzzles. Both of these forms are aimed at developing a sense of identity, at image creation of a given region, at indication of the unique places, at entertainment and discovering the secrets of the region. These are interesting forms of communication of a region. They have educational value; they are based on the principle of "learning through play", which combine in an unconventional way practical skills with theoretical knowledge of players. They are addressed mainly to tourists and residents. The paper presents examples of such activities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 09.2014. Gra miejska "Smak dzieciństwa", www.1944.pl/o_muzeum/news/gra_miejska_smak_dziecinstwa.
 2. Clark D., Glazer S., Questing. A guide to creating community treasure hunts, University Press of New England, Hanover & London 2004.
 3. Co to jest questing?, http://eduquesty.pl/questing/.
 4. "Gościniec 4 żywiołów - Questy", https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.treespot.questy&hl=pl.
 5. Gra miejska w Szczecinie. Pokrzyżuj szyki szpiegom, którzy chcą zaatakować miasto, www.gs24.pl/turystyka/art/4991008,gra-miejska-w-szczecinie-pokrzyzuj-szyki-szpiegom-ktorzy-chca-zaatakowac-miasto,id,t.html.
 6. Gracze wychodzą na ulice, www.rp.pl/artykul/17,512047_Gracze_wychodza_na_ulice.html.
 7. Kto zabił Kurta von Schmelinga? Szczecińska gra miejska, http://szczecin.naszemiasto.pl/artykul/kto-zabil-kurta-von-schmelinga-szczecinska-gra-miejska,744180,art,t,id,tm.html.
 8. "Kryminalne zagadki Szczecina": gra miejska dla miłośników historii, www.dziennikzachodni.pl/artykul/359903,kryminalne-zagadki-szczecina-gra-miejska-dla-milosnikow-historii,id,t.html?cookie=1.
 9. Odkryj skarby przyrody 44 wysp, www.swinoujscie.pl/pl/news/content/3425.
 10. Odkryj skarby przyrody, http://bestquest.pl/quest/odkryj-skarby-przyrody.html.
 11. Pabian A., Obszar oraz hierarchia działań integracyjnych w sferze promocji, "Marketing i Rynek" 2009, nr 4.
 12. Pierwsze w Polsce questy w telefonie komórkowym, www.polskaturystyczna.pl/pierwsze_w_polsce_questy_w_telefonie_komorkowym!,fc,pl.html.
 13. Pilarczyk B., Komunikacja jako element marketingu, w: Komunikowanie się w biznesie, red. H. Mruk, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2002.
 14. Poetyckie gry uliczne, http://regionkultury.pl/Infoglob/NewsList/NewsItem.aspx?pageid=1&mid=5&itemid=338.
 15. Smalec A., Nowe formy komunikacji marketingowej - wybrane aspekty, w: Komunikacja rynkowa. Ewolucja, wyzwania, szanse, red. B. Pilarczyk, Z. Waśkowski, Zeszyty Naukowe nr 135, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 16. Tuan Yi-Fu, Przestrzeń i miejsce,: Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987.
 17. Weź udział w grze ulicznej i znajdź poezję w miejskiej dżungli, www.mmlodz.pl/artykul/wez-udzial-w-grze-ulicznej-i-znajdz-poezje-w-miejskiej,2837428,art,t,id,tm.html.
 18. Wiktor J.W., Komunikacja marketingowa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 19. Wilczyński Ł., Questing - nowy trend w turystyce, w: Kultura i turystyka. Wspólna droga, red. B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź 2011.
 20. Wyjątkowy rejs okrętem Marynarki Wojennej RP dla zwycięzców gry miejskiej "Operacja BHMW 2015", https://ttsr.eu/wyjatkowy-rejs-okretem-marynarki-wojennej-rp-dla-zwyciezcow-gry-miejskiej-operacja-bhmw-2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/pzfm.2015.40-16
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu