BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Guzek Damian (Uniwersytet Śląski w Katowicach, doktorant)
Tytuł
System medialny Malty
The Media System of Malta
Źródło
Studia Medioznawcze, 2012, nr 4 (51), s. 132-143
Media Studies
Słowa kluczowe
Radiofonia, Telewizja, Media, Regulacje prawne, Polityka
Radio broadcasting, Television, Media, Legal regulations, Politics
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Malta
Malta
Abstrakt
Odwołując się do kryteriów Hallina i Manciniego, autor przedstawia system medialny Malty, a zwłaszcza ramy prawne funkcjonowania mediów w systemie politycznym, specyficzne podejście do informacji oraz instytucje, które sprawują nadzór nad sektorem audiowizualnym i telekomunikacyjnym. Malta pod wieloma względami pozostaje pod wpływem rozwiązań brytyjskich, ale związki z podmiotami z pola polityki każą jednak umiejscawiać ten system medialny w typie spolaryzowanego pluralizmu. Potwierdza to również maltańska radiofonia, w znaczącym stopniu należąca do Kościoła katolickiego, oraz sektor telewizyjny, w którym spora część kanałów jest własnością partii politycznych. Media na Malcie odgrywają kluczową rolę w informowaniu oraz kształtowaniu współczesnych wartości społeczeństwa, w tym coraz większym stopniu Internet - na przykładzie debaty z 2010 i 2011 r. na temat legalizacji rozwodów pokazano jego wpływ na rozwój opinii publicznej.(fragment tekstu)

Referring to the criteria of Hallin and Mancini, the author discusses the media system in Malta, especially the legal framework of media functioning within the political system, the particular approach to news, and the institutions which supervise the audiovisual and telecommunications sector. In many aspects, Malta is still under the influence of British solutions, but relations with the sphere of politics require qualifying this media system in the model of polarized pluralism. This seems to be confirmed in the Maltese radio belonging mostly to the Catholic Church, and a large portion of television channels being the property of political parties. The media in Malta play a key role in informing and shaping contemporary social values, and to an increasing degree by means of the Internet - an example being the debates from 2010 and 2011 on the legalization of divorce, where its influence on the development of public opinion was displayed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Oniszczuk Z., Kształtowanie się polityki medialnej (Medienpolitik) rządu RFN w latach 1949-1989, Katowice 2002
 2. Dobek--Ostrowska, B. Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2007
 3. Golka B., Wstęp, [w:] Adamowski, J., Golka B., Stasiak-Jazukiewicz E., Wybrane zagraniczne systemy informacji masowej, Warszawa 1996
 4. Mrozowski M., Media masowe. Władza, rozrywka, biznes, Warszawa 2001
 5. Mrozowski M., System medialny. Struktura i zasady działania, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, wyd. 4, zm., uzup. rozszerz., red. Bauera Z., Chudzińskie E., Kraków 2008
 6. Oniszczuk Z., System medialny w ujęciu teoretycznym, [w:] Mało znane systemy medialne, red Gierula. M., Oniszczuk Z., Sosnowiec 2007
 7. Skrzypek A., System polityczny Republiki Malty, Warszawa 2009
 8. Systemy polityczne wybranych państw basenu Morza Śródziemnego, red. nauk. M. Myśliwiec, K. Krysieniel, Chorzów-Poznań 2011
 9. Wituch T., Dzieje Malty, Warszawa 1980
 10. Mikuli P., Grzybowski M., Parlament Republiki Malty, Warszawa 2006
 11. Florczak-Wątor M., Mikuli P., Systemy konstytucyjne Cypru i Malty, Warszawa 2009
 12. Jakubowicz K., Unia Europejska a media. Między kulturą a gospodarką, Warszawa 2010
 13. Aquilina K., The Legal Framework of the Maltese Media, [w:] Exploring the Maltese Media Landscape, ed. Borg J., Hillman A., Lauri M.A., Valetta 2009
 14. Adamowski J.W., System medialny Wielkiej Brytanii, [w:] Wybrane zagraniczne systemy medialne, red. nauk. J.W. Adamowski, Warszawa 2008
 15. Hallin D.C., P. Mancini, Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym, Kraków 2007
 16. Partie komunistyczne i robotnicze świata. Zarys encyklopedyczny, kom. red. H. Sobieski i in., Warszawa 1978
 17. Sammut C., Media and Maltese Society, Plymouth 2007
 18. Cassar C., Malta: Language, Literacy and Identity in a Mediterranean Island Society, "National Identities" Vol. 3 (2001), nr 3
 19. Comrie B., Maltese and the World Atlas of Language Structures, [w:] Introducing Maltese Linguistics. Selected Papers from the 1st International Conference on Maltese Linguistics, Bremen, 18-20 October, 2007, ed. B. Comrie and oth., Amsterdam-Philadelphia 2009
 20. The Encyclopedia of Christianity, Vol. 3, ed. E. Fahlbusch, G.W. Bromiley, Grand Rapids, Mich.-Leiden 2003
 21. Hovley K., Community Media. People, Places and Communications Technologies, Cambridge 2005
 22. Caruana S., Trilingualism in Malta: Maltese, English and 'Italiano Televisio', "International Journal of Multilingualism" Vol. 3 (2006), nr 3
 23. Sant T., Growing up in a Global Village: Young People and the Internet in Malta, [w:] Exploring the Maltese Media Landscape, ed. Borg J., Hillman A., Lauri M.A., Valetta 2009
 24. Grixti J., Symbiotic transformations: youth, global media and indigenous culture in Malta, "Media, Culture & Society" Vol. 28 (2006), nr 1
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0920
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu