BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panek Tomasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Hierarchiczny model pomiaru jakości życia
The Hierarchical Model of Life Quality Measures
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2015, nr 6, s. 1-22, rys., tab., bibliogr. s. 20-22
Słowa kluczowe
Jakość życia, Metody pomiarowe, Wskaźniki jakościowe, Rozwój zrównoważony, Integracja społeczna
Quality of life, Measuring methods, Qualitative coefficients, Sustainable development, Social integration
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W artykule przedstawiono koncepcję hierarchicznego modelu badania jakości życia w kontekście celów polityki społecznej oraz narzędzia umożliwiające ten pomiar. Jakość życia zdefiniowana jest przy tym na podstawie teorii potrzeb, czyli utożsamiana jest z poziomem zaspokojenia potrzeb społecznych. Ponadto opisano powiązania pojęcia jakości życia z integracją społeczną i rozwojem zrównoważonym. (fragment tekstu)

The study presents the concept of the hierarchical model of quality of life investigation in the context of social policy objectives and tools for the life quality measurement. Quality of life in the context of social policy is defined on the ground of the theory of needs, which is identified with the level of satisfaction of social needs. Moreover, the links of the concept of quality of life with social integration and sustainable development were presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allardt E. (1973), About dimensions of welfare. An exploratory analysis of a comparative Scandinavian survey, Research Group for Comparative Sociology, University of Helsinki, Research Report, No. 1
 2. Allardt E. (1989), An updated indicator system: having, loving, being, University of Helsinki, Working Papers, No. 48
 3. Bennett M. K. (1937), On measurement of relative national standards of living, "The Quarterly Journal of Economics", Vol. 51, No. 2
 4. Berger-Schmitt R., Noll H.-H. (2000), Conceptual framework and structure of a European System of Social Indicators, EuReporting Working Paper, 9, Centre for Survey Research and Methodology (ZUMA), Social Indicators Department, Mannheim
 5. Campbell A., Converse P. E., Rodgers W. (1976), The Quality of American life, Russell Sage Foundation, New York
 6. Diamantopoulos A., Siguaw J. A. (2006), Formative vs. reflective indicators in measure development: Does the choice of indicators matter?, "British Journal of Management", Vol. 17
 7. Diener E., Suh E., Lucas R. E., Smit H. L. (1999), Subjective well-being: Three decades of progress, "Psychological Bulletin", Vol. 125, No. 2
 8. Drewnowski J. (1970), Studies in the measurement of levels of living and welfare, Report 70.3, United Nations Research Institute for Social Development, Geneva
 9. Easterlin R. A. (1974), Does economics growth improve the human lot? Some empirical evidence, [w:] P. A. David, M. W. Reder (red.), Nations and households in economic growth; essays in honor of Moses Abramowitz, Academic Press, New York
 10. Erikson R. (1993), Descriptions of inequality: The Swedish approach to welfare research, [w:] M. Nussbaum i A. Sen (red.), The quality of life, Clarendon Press, Oxford
 11. Frey B. S., Stutzer A. (2002), What can economists learn from happiness research?, "Journal of Economic Literature", Vol. XL, No. 2
 12. Golinowska S. (2011), O spójności, kapitale społecznym oraz europejskiej i polskiej polityce spójności, "Polityka Społeczna", nr 5-6
 13. Gossen H. H. (1983), Die entwicklung der gesetze des menschlichen verkehrs und der daraus fließenden regeln für menschliches handeln, przetłumaczony na angielski jako The laws of human relations and the rules of human action derived therefrom, MIT Press, Cambridge Handbook on constructing composite indicators. Methodology and user quide (2008), OECD Publications, Paris
 14. Huppert F., Marks N., Mickaelson J., Vitterso J. (2013), ESS Round 6. Module on personal and social wellbeing - final module in template, Centre for Comparative Social Surveys, City University London, London
 15. Kot S. M. (2004), Rozkłady dochodów, nierówności i dobrobyt w Polsce, [w:] S. M. Kot, A. Makowski, A. Węgrzecki (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków
 16. Krantz D. H., Luce R. D., Suppes P., Tversky A. (1971), Foundations of measurement, Volume I: Additive and polynomial representations, Dover Publications, Mineola
 17. Maggino F. (2009), The state of the art in indicators construction in the perspective of a comprehensive approach in measuring well-being of societies, Firenze University Press, Archivio E-Prints, Firenze
 18. Measurement of the quality of life: TF3 Contribution to the summary report of the Sponsorship Group (2011), Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portaVpage/portal/quality_ life/publications
 19. Nardo M., Saisana M., Saltelli A., Tarantola S. (2011), Tools for composite indicators building, Paperback - European Commission, Dictus Publishing
 20. Noll H.-H. (2002), Towards a European System of Social Indicators: Theoretical framework and system architecture, "Social Indicators Research", Vol. 58
 21. Noll H.- H., Zapf W. (1994), Social indicators research: Societal monitoring and social reporting, [w:] I. Borg i P. Ph. Mohler (red.), Trends and perspectives in empirical social research, de Gruyter, Berlin/New York
 22. Panek T. (2014), Poziom i jakość życia, [w:] Statystyka społeczna, PWE, Warszawa
 23. Panek T. (2015), Analiza porównawcza subiektywnego dobrostanu w Europie w latach 2006--2012, "Wiadomości Statystyczne", nr 2
 24. Panek T., Zwierzchowski J. (2013), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Teoria i zastosowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
 25. Rapley M. (2003), Quality of life research. A Critical Introduction, Sage, London
 26. Ryan R. M., Deci L. (2001), On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being, "Annual Review of Psychology", Vol. 52
 27. Saltelli A. (2007), Composite indicators between analysis and advocacy, "Social Indicators Research", Vol. 81
 28. Sen A. (1985), Commodities and capabilities, North-Holland, Amsterdam
 29. Sharpe A., Salzman J. (2004), Methodological choices encountered in the construction of composite indices of economic and social well-being, Center for the Study of Living Standards, Ottawa, CAN
 30. Sponsorship Group on Measuring Progress, Well-being and Sustainable Development (2011), Eurostat, Final Report adopted by the European Statistical Committee, http://ec.europa.eu/ /eurostat/documents/42577/43503/SpG-Final-report-Progress-wellbeing-and- sustainable-deve
 31. Stiglitz J. E., Sen A., Fitoussi J.-P. (2009), Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, www.stiglitz-sen-fitoussi.fr
 32. Szatur-Jaworska B. (2008), Diagnoza i  diagnozowanie w polityce społecznej, [w:] G. Firlit--Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 33. Szukiełojć-Bieńkuńska A., Walczak T. (2011), Statystyczny pomiar postępu społeczno-gospodarczego w zmieniającym się świecie, "Wiadomości Statystyczne", nr 7/8
 34. Szukiełojć-Bieńkuńska A., Włodarczyk J., Piasecki T. (2014), Terytorialne zróżnicowanie wybranych aspektów jakości życia w Polsce, "Wiadomości Statystyczne", nr 8
 35. Titmuss R. M. (1968), Commitment to Welfare, Allen and Uwin, London
 36. Titmuss R. M. (1974), What is social policy?, [w:] B. Abel-Smith, K. Titmuss (red.), Richard M.Titmuss. Social Policy: An Introduction, Allen and Unwin, London
 37. Uusitalo H. (1994), Social statistics and social reporting in the Nordic Countries, [w:] P. Flora, F. Kraus, H.-H. Noll, F. Rothenbacher (red.), Social statistics and social reporting in and for Europe, Informationszentrum Sozialwissenschaften, Bonn
 38. Wallace C. D., Abbott P. A. (2007), From quality of life to social quality: Relevance for work and care in Europe, "Calitatea Vietii Revista de Politici Sociale", Vol. 18, No. 1-2
 39. Zapf W. (1984), Individuelle wohlfahrt: Lebensbedingungen und wahrgenommene lebensqualität, [w:] W. Glatzer, W. Zapf (red.), Lebensqualität in der Bundesrepublik, Campus, Frankfurt/New York
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu