BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wilak Kamil (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Autokorelacja błędów oszacowań w Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności
Autocorrelation of Error Estimations in Labour Force Surveys
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2015, nr 6, s. 31-40, tab., bibliogr. s. 39
Słowa kluczowe
Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), Rynek pracy, Metody estymacji, Stopa bezrobocia
Research of Economic Activity of Population (BAEL), Labour market, Estimation methods, Unemployment rate
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę oszacowania współczynnika autokorelacji w błędach estymacji stopy bezrobocia w woj. wielkopolskim dla trzech grup wieku z uwzględnieniem płci (6 domen). W tym celu dostosowano metodę szacowania współczynnika autokorelacji, zaproponowaną przez Pfeffermanna i in. (1997), do schematu losowania w BAEL. (fragment tekstu)

Rotating panel used in the Labour Force Survey (LFS) causes correlation possibility of estimations of labor markets errors. Knowledge of autocorrelation is important in the context of the trend estimation of labor market parameters. Dismissal of autocorrelation can result in the trend curve it will be fraught with volatility, characteristic of auto-regression processes. Estimation errors are not observable, thus it is not possible to estimate the autocorrelation coefficients by conventional estimators. This paper describes the adaptation of methods for estimating the errors of autocorrelation coefficients (proposed by Pfeffermanna et al.), The rotational scheme in LFS. Then, this method was used to estimate the autocorrelation coefficients in error estimation of the unemployment rate in the province. Greater Poland for six domains defined by gender and age. Rotating panel used in the LFS (Labour Force Survey) causes estimation errors labor markets may be correlated. Knowledge of autocorrelation is important in the context of the trend estimation parameters labor market. Dismissal of autocorrelation can result in the trend curve it will be fraught with volatility, characteristic of auto-regression processes. Estimation errors are not observable, thus it is not possible to estimate the autocorrelation coefficients by conventional estimators. This paper describes the adaptation of methods for estimating the errors of autocorrelation coefficients (proposed by Pfeffermann and others), to the rotational scheme in LFS. Then, this method was used to estimate the autocorrelation coefficients in error estimation of the unemployment rate in the Wielkopolskie voivodship for six domains defined by gender and age. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski; III kwartał 2012 (2013), GUS
  2. Bell P. A., Carolan A. M. (1998), Trend estimation for small areas from a counting surveys with controlled sample overlap, "Working papers in econometrics and applied statistics", Australian Bureau of Statistics, No. 98/1
  3. Griffiths R., Mansur K. (2001), Current Population Survey Sampling Error Autocorrelations, U.S. Census Bureau
  4. Pfeffermann D., Feder M., Signorelli D. (1997), Estimation of Autocorrelations of Survey Errors with Application to Trend Estimation in Small Areas, "Journal of Business & Economic Statistics", No. 16/3
  5. Yu M., Mantel H. (1997), Trend estimation for the Canadian Labour Force Survey, Statistics Canada
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu