BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szukiełojć-Bieńkuńska Anna (Główny Urząd Statystyczny, Warszawa)
Tytuł
Pomiar jakości życia w statystyce publicznej
Measurement of Life Quality in Official Statistics
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2015, nr 7, s. 19-32, rys., bibliogr. s. 30-31
Słowa kluczowe
Jakość życia, Pomiary, Statystyka publiczna
Quality of life, Measurement, Public statistics
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W ostatnich latach priorytetowym zadaniem dla statystyki publicznej jest doskonalenie metod pomiaru i analizy różnych aspektów zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego. Wysoką rangę w zakresie monitoringu zrównoważonego rozwoju ma pomiar jakości życia. Poprawa jakości życia oraz ograniczenie nadmiernych różnic w jakości życia różnych grup ludności (w układzie społecznym i przestrzennym), w tym eliminowanie wykluczenia społecznego i ubóstwa, stanowi podstawowy cel współczesnych koncepcji rozwoju społeczno-ekonomicznego (Szukiełojć-Bieńkuńska, Walczak, 2011). Znajduje to odzwierciedlenie w strategiach rozwojowych przyjmowanych zarówno na poziomie ogólnoświatowym, jak i na poziomie Unii Europejskiej (UE) i krajowym. (fragment tekstu)

In recent years, priority for public statistics is to improve the methods of measurement and analysis of various aspects of sustainable socio-economic development. The high rank in terms of monitoring sustainable development is the measurement of life quality. The article presents the CSO 's general concept of life quality survey. It includes the previously completed research and analysis as well as proposals for the development of this research issues for the coming years. Adopted by the CSO concept of measuring the life quality refers both to the Polish tradition of research in this area, as well as international recommendations. This concept takes into account the multifaceted nature of the category of life quality and increasing importance of subjective measures. It was considered that in the measurement of quality of life CSO will seek to take into account the widest possible range of information on all domains adopted by the European Statistical System, including the Polish specifics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berger-Schmit R., Noll H. H. (2000), Conceptual framework and structure of a European System of Social Indicators, "EuReporting Working Paper", No. 9, Centre for Survey Research and Methodology (ZUMA), Social Indicators Department, Mannheim
 2. Dochody i warunki życia ludności Polski (2014), GUS, raport z badania EU-SILC 2013
 3. Feasibility study for Well-being Indicators Task 4 (2008), European Commission, Eurostat, Critical reviev
 4. Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce (2013), GUS
 5. Jakość życia w Polsce. Edycja 2014 (2014), GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki--zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/jakosc- zycia-w-polsce-edycja-2014,16,1.html
 6. Maggino F. (2009), The state of art in indicators construction in the perspective of a comprehensive approach in measuring well-being of societies, Firenze University Press, Archivio E-Prints, Firenze
 7. Mieszkańcy Polski o swojej jakości życia (2014), GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ /warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/mieszkancy-polski-o-swojej-jakosci--zycia
 8. OECD Guidelines on Measuring Subjective Well-being (2013), OECD Publishing
 9. Problemy integracji statystycznych badań gospodarstw domowych (1987), GUS, "Biblioteka Wiadomości Statystycznych", t. 34
 10. Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress (2009), http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/en/index.htm
 11. Report of the Task Force, Multidimensional measurement of the quality of life (2011), http://ec.europa.eu/eurostat/web/gdp- and-beyond/quality-of-life/context
 12. Szukiełojć-Bieńkuńska A., Walczak T. (2011), Statystyczny pomiar postępu społeczno-gospodarczego w zmieniającym się świecie, "Wiadomości Statystyczne", nr 7/8, GUS
 13. Szukiełojć-Bieńkuńska A., Włodarczyk J., Piasecki T. (2014), Terytorialne zróżnicowanie wybranych aspektów jakości życia w Polsce, "Wiadomości Statystyczne", nr 8, GUS
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu