BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miguła Michał (Urząd Statystyczny w Bydgoszczy), Parysek Wiktor (Urząd Statystyczny w Bydgoszczy), Piórek Agnieszka (Urząd Statystyczny w Bydgoszczy), Saroska Małgorzata (Urząd Statystyczny w Bydgoszczy), Soból Małgorzata (Urząd Statystyczny w Bydgoszczy), Stopiński Paweł (Urząd Statystyczny w Bydgoszczy), Ryczkowski Maciej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Urząd Statystyczny w Bydgoszczy), Schreiber Aleksandra (Urząd Statystyczny w Bydgoszczy)
Tytuł
System Rachunków Pracy jako nowoczesne narzędzie badawcze
Labour Accounts System as a Modern Research Tool
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2015, nr 7, s. 33-50, rys., bibliogr. s. 49
Słowa kluczowe
Rynek pracy, System Rachunków Narodowych (SRN)
Labour market, System of National Accounts (SNA)
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W Polsce jest wiele opracowań z zakresu rynku pracy. Jednakże pomimo tego oraz pomimo dobrze działającego rozbudowanego systemu rachunków narodowych dotychczas nie wypracowano międzynarodowej, spójnej metodologii tworzenia rachunków pracy. Istnieją wytyczne, które nie obejmują wszystkich zagadnień zaproponowanych przez MOP i Eurostat. Celem artykułu jest zaprezentowanie definicji systemu rachunków pracy, omówienie jego roli i znaczenia dla nowoczesnego, zintegrowanego systemu prezentacji danych statystycznych, jak też porównanie systemu rachunków pracy z systemem rachunków narodowych oraz macierzą przepływów społecznych. (fragment tekstu)

In Poland there are many studies concerning labour markets, but an international, consistent methodology for creating work accounts has not been developed. Currently there are guidelines, which do not include all the issues proposed by the ILO and Eurostat. This article presents the definition of accounts work system and the discuss its role and importance in the modern, integrated system of statistical data presentation, as well as a comparison of work accounts system with the system of national accounts and social-flow matrix. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A System of National Accounts and Supporting Tables (1953), "Studies in Methods", No. 2, New York, United Nations (2013), http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/hsna.asp
 2. Bos F. (1992), The history of national accounting, Munich, http://ideas.repec.org/p/pra/mprapa/ /5952.html
 3. Bos F. (2006), The history of national accounting, "MPRA Paper", No. 5952
 4. Buhmann B., Leunis W., Vuille A., Wismer K. (2002), Labour Accounts: A Step Forward to a Coherent and Timely Description of the Labour Market, ILO, http://www.ilo.org/global/statistics-and--databases/WCMS _087916/lang-en/index.htm
 5. Doniec D. (2012), Rachunki Regionalne, Kongres Statystyki Polskiej z okazji jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego, GUS, Poznań
 6. ESA 2010, European System of Accounts (2013), European Union
 7. Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych ESA 1995 (2000), GUS
 8. Handbook On Social Accounting, Matrices And Labour Accounts (2003), [w:] Population and social conditions, Komisja Europejska, Bruksela
 9. Jeznach M., Leszczyńska-Luberek O. (2013), Rachunki narodowe - kierunki rozwoju w świetle rewizji standardów międzynarodowych (ESA 2010), "Wiadomości Statystyczne", GUS
 10. Kuznets S. (1934), Gross Capital Formation, 1919-1933, "Bulletin 52", NBER, New York
 11. Lada K. (2008), Znaczenie rachunków narodowych w analizach ekonomicznych, [w:] Plich M. (red.), Rachunki narodowe: Wybrane problemy i przykłady zastosowań, GUS, Uniwersytet Łódzki
 12. Maddison A. (2003), The World Economy: Historical Statistics, OECD
 13. Punt C. (2013), Social Accounting Matrices and Economic Modelling, "Background Paper", Elsenburg
 14. Richard S. (1974), Measurement of national income and the construction of social accounts, "Studies and reports on statistical methods", No. 7, ONZ, Genewa
 15. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (2013), Komisja Europejska, Bruksela
 16. Stone R. (1947), Definition and measurement of the national income and related totals, "Studies and Reports on Statistical Methods", No. 7, United Nations, Geneva
 17. Stone R. (2013), The Cambridge Growth Project, dostęp http://www.econ.cam.ac.uk/research/cgp/
 18. System Rachunków Narodowych (SRN) - Tom I (1996), GUS
 19. System Rachunków Narodowych (SRN) - Tom II (1997), GUS
 20. Thorbecke E. (2000), The Use of Social Accounting Matrices in Modeling, 26th General Conference of the International Association for Research in Income and Wealth, Cracow
 21. Vanoli A. (2005), A History of National Accounts, IOS press, Amsterdam
 22. Verrinder J. (2008), What are national accounts?, [w:] "Sigma, the bulletin of European statistics", No. 3, Luksemburg: Office for Official Publications of the European Communities
 23. Xlvii S. (2009), System of National Accounts 2008, ONZ
 24. Zienkowski L. (2008), Rachunki narodowe wczoraj, dziś i jutro, [w:] Plich M. (red.), Rachunki narodowe: Wybrane problemy i  przykłady zastosowań, GUS, Uniwersytet Łódzki
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu