BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurovs Jevgenijs (Warsaw University of Technology)
Tytuł
Integrating Corporate Social Responsibilities in the Energy Industry that Raises Living Standards and Stimulates SME's Development
Integracja przedsiębiorstw sektora energetycznego w społecznej odpowiedzialności w podniesieniu i stymulowaniu poziomu rozwoju MŚP
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (31), 2015, nr 104, s. 151-160, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rynek energetyczny, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Społeczna odpowiedzialność, Zużycie energii, Rozwój zrównoważony
Energy market, Small business, Social Responsibility, Energy consumption, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sytuacja na świecie zmienia się bardzo szybko, a sektor energetyczny nie jest wyjątkiem. Ograniczone zasoby naturalne, alternatywne środki, regulacje unijne oraz rozwój nowych technologii, to tylko kilka czynników, które współczesne społeczeństwo i różne kraje uwzględniają i stosują. Istnieje wiele wyzwań, które nadchodzą, i w najbliższej przyszłości należy się z nimi zmierzyć. Artykuł rozpoczyna dyskusję na temat obecnej sytuacji i porównania sektora energetycznego w różnych krajach, podkreśla główne problemy, z jakimi borykają się kraje i proponuje rozwiązania dla poprawy sytuacji. Artykuł koncentruje się na trzech głównych stronach, zaangażowanych w branżę energetyczną i ich interakcji: "rząd i jednostki samorządowe mogą być uznane za kluczowych graczy, ale równie ważne są przedsiębiorstwa". Ponadto: społeczna odpowiedzialność biznesu zostaną omówione jako skuteczne narzędzia dla osiągnięcia harmonijnej koegzystencji lokalnej społeczności, przedsiębiorstw i społeczeństwa. Artykuł prezentuje badania danych przy użyciu wtórnego przeglądu literatury i przedstawia typ analityczny badań.(abstrakt oryginalny)

The situation in the World is changing rapidly and the energy industry is not an exception. Limited natural resources, alternative resources, EU regulations are new technology development which are just a few factors that modern society and different countries are facing. There are many challenges that are coming in the near future. The article starts the discussion about the present situation and compares the energy sector in different countries, highlights the main challenges countries are facing and proposes a possible solution for improving the situation. The article will focus on three main parties involved in the energy industry and their interaction: 'government and the public may be considered as the key players but equally important are enterprises.' In addition: Corporate Social Responsibility will be discussed as an effective tool to accomplish a harmonic coexistence between local community, enterprises and the public. The article presents secondary data research using literature review and presents an analytical type of research.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Falck, O. and Heblich, S. (2007). Corporate social responsibility: doing well by doing good, Business Horizons, 50(3).
 2. Dahlsrud Alexander. (2008). How corporate social responsibility is defined: an analysis of 37 definitions, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 15 (1).
 3. ECOTEC. (2007). Describing developments in the European electricity sector. Drivers for change: Corporate Social Responsibility - a report to the sectoral social partners http://www.crrconference.org/ downloads/gluck.pdf
 4. Metaxas T., M. Tsavdaridou: Corporate social responsibility in Greece: A comparative analysis... Management, Vol. 17, 2012, 2.
 5. Report (2010): 'Sustainable Development Strategy of Latvia until 2030', Saeima of the Republic of Latvia.
 6. http://financenet.tvnet.lv/zinas/527065latvija_64_400_iedzivotaju_ienakumi_me nesi_ir_lidz_4980_eiro
 7. www.economist.com/news/business/21621850-electric-cars-could-help-savepower-utilities-death-spiral-adapting-plugins?fsrc=scn/tw_ec/adapting_to_plug_ins
 8. http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/householdbills/10432352/Quarter-of-spending-goes-on-household-bills.html
 9. Human Development Report, 2009, Data of the Central Statistical Burau (06.02.2009).
 10. IPCC Special Report on Emissions Scenarios, http://www.grida.no/publications/ other/ipcc_sr/
 11. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home
 12. http://www.bbc.com/news/business-24238708
 13. http://www.delfi.lv/bizness/uznemumi/latvenergo-pern-latvija-strauji-audziselektroenergijas-paterins.d?id=43015074
 14. http://www.europarl.lv/resource/static/files/publikacijas/latvija-es-10- gadi_petijums.pdf
 15. http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/16_energy_and_ghg_targets.pdf
 16. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/6 5964/1524-eu-energy-efficiency-household-trends-art.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu