BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nehrebecka Natalia (Uniwersytet Warszawski; Narodowy Bank Polski), Białek-Jaworska Anna (Uniwersytet Warszawski), Dzik-Walczak Aneta (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Metaanaliza transakcyjnych i finansowych możliwości wykorzystania kredytu handlowego
Meta-Analysis of Transactional and Financial Possibilities of Using Trade Credit
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2015, nr 7, s. 51-73, rys., bibliogr. s. 71-72
Słowa kluczowe
Metaanaliza, Kredyt handlowy, Finansowanie przedsiębiorstwa, Model logitowy
Meta-analysis, Commercial credit, Financing enterprises, Logit model
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W artykule przeprowadzono metaanalizę wyników niezależnych badań determinant finansowania przedsiębiorstw kredytem handlowym, wyróżniając główne grupy czynników uwzględnianych w badaniach empirycznych: zadłużenie, płynność, wielkość firmy, rentowność, zapasy i możliwości wzrostu. Prezentowane przez badaczy wyniki nie są zgodne co do charakteru zależności między kredytem handlowym i bankowym. (...) Różnorodność danych powoduje, że uogólnianie wyników w skali globalnej może stanowić wyzwanie. Aby mu sprostać oszacowano modele logitowe w celu wskazania cech prób i metod badawczych wpływających na istotność (wynikających z teorii) determinant finansowania się kredytem handlowym. W metaanalizie uwzględniono następujące cechy prób badawczych: średni rok z próby, liczbę lat objętych badaniem, jak również lata objęte analizą, rok publikacji, typ zmiennej objaśnianej, liczebność próby badawczej, status rozwoju kraju (Stany Zjednoczone, Europa i reszta świata), zastosowaną metodę ekono-metryczną oraz charakterystykę spółek uczestniczących w badaniu. (fragment tekstu)

Article aims to systematize the knowledge acquired in the independent international research on the determinants of financing enterprises using trade credit by conducting a meta-analysis for the main groups of factors taken into account in the models: debt, liquidity, company size, profitability, stocks and growth opportunities. On the basis of publications review devoted to funding sources, 26 companies using trade credit from suppliers are selected. A database containing information about 232 of the estimated models is built. A logit model is estimated to identify the characteristics of trials and research methods determinants influencing the importance of trade credit finance companies. Results of the effect of debt financing on commercial credit utilization depend on the country and the characteristics of surveyed enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atanasova Ch. (2007), Access to Institutional Finance and the Use of Trade Credit, "Financial Management", Vol. 36, No.1
 2. Atanasova Ch., Wilson N. (2003), Bank Borrowing Constraints and the Demand for Trade Credit: Evidence from Panel Data, "Managerial & Decision Economics", Vol. 24, No. 6/7
 3. Berger A. N., Miller N. H., Petersen M. A., Rajan R. G., Stein J. C. (2005), Does function follow organizational form? Evidence from the lending practices of large and small banks, "Journal of Financial Economics", Vol. 76, No. 2
 4. Białek-Jaworska A., Dzik A., Nehrebecka N. (2014), Wpływ polityki monetarnej na źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995-2012, "Materiały i  Studia", nr 304, NBP
 5. Bougheas S., Mateut S., Mizen P. (2009), Corporate trade credit and inventories: New evidence of a trade-off from accounts payable and receivable, "Journal of Banking & Finance", Vol. 33, No. 2
 6. Carbó-Valverde S., Rodriguez-Fernandez F., Dell G. F. (2012), Trade Credit, the Financial Crisis, and Firm Access to Finance, https://www.centralbank.ie/stability/Documents/ /SME%20Conference/Session%202/Paper.pdf
 7. Chludek A. K. (2010), A  Note on the Price of Trade Credit, "Managerial Finance", Vol. 37, No. 6
 8. Cole R. (2010), Bank Credit, Trade Credit or No Credit: Evidence from the Surveys of Small Business Finances, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=1540221
 9. Couppey-Soubeyran J., Hericourt J. (2011), The relationship between trade credit, bank credit and financial structure: from firm-level non-linearities to financial development heterogeneity. A study on MENA firm-level data, "Documents de travail du Centre d'Economie de la Sorbonne", ftp://mse.univ- paris1.fr/pub/mse/CES2011/11008.pdf
 10. Cunat V. (2007), Suppliers as Debt Collectors and Insurance Providers, "The Review of Financial Studies", Vol. 20, No. 2
 11. Danielson M. G., Scott J. A. (2004), Bank Loan Availability and Trade Credit Demand, "The Financial Review", Vol. 39
 12. Daripa A., Nilsen J. (2011), Ensuring sales: A theory of inter-firm credit, American Economic Journal: Microeconomics", Vol. 3, No. 1
 13. de Blasio G. (2005), Does Trade Credit Substitute Bank Credit? Evidence from Firm-level Data, "Economic Notes by Banca Monte dei Paschi di Siena SpA", Vol. 34, No. 1
 14. Delanny A. F., Weill L. (2004), The Determinants of Trade Credit in Transition Countries, "Economics of Planning", Vol. 37, No. 3/4
 15. Emery G. W. (1987), An optimal financial response to variable demand, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", Vol. 22, No. 2
 16. Fabbri D., Menichini A. C. (2010), Trade credit, collateral liquidation, and borrowing constraints, "Journal of Financial Economics", Vol. 96, No. 3
 17. Frank M., Maksimovic V. (2005), Trade credit, collateral, and adverse selection, "University of Maryland Working Paper", No. 15
 18. Ferris J. S. (1981), A transactions theory of trade credit use, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 96, No. 2
 19. Garcia-Appendini E., Montoriol-Garriga J. (2013), Firms as Liquidity Providers: Evidence from the 2007-2008 Financial Crisis, "Journal of Financial Economics", Vol. 109, No. 1
 20. Ge Y., Qiu J. (2007), Financial development, bank discrimination and trade credit, "Journal of Banking & Finance", Vol. 31, No. 2
 21. Huang H., Shi X., Zhang S. (2011), Counter-cyclical substitution between trade credit and bank credit, "Journal of Banking & Finance", Vol. 35, No. 8
 22. Huyghebaert N. (2006), On the Determinants and Dynamics of Trade Credit Use: Empirical Evidence from Business Start-ups, "Journal of Business Finance & Accounting", Vol. 33, No. 1/2
 23. Jansen M. C., Meckling W. H. (1976), Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics", Vol. 3, No. 4
 24. Kestens K., Van Cauwenberge P., Bauwhede H. V. (2012), Trade credit and company performance during the 2008financial crisis, Accounting and Finance", Vol. 52, No. 4
 25. Longhofer S. D., Santos J. A. C. (2003), The Paradox of Priority, Financial Management, Spring
 26. Love I., Preve L. A., Sarria-Allende V. (2007), Trade credit and bank credit: Evidence from recent financial crisis, "Journal of Financial Economics", Vol. 83, No. 2
 27. Marzec J., Pawłowska M. (2011), Racjonowanie kredytów a substytucja między kredytem kupieckim i  bankowym - badania na przykładzie polskich przedsiębiorstw, "Materiały i Studia NBP", Zeszyt 261
 28. Mateut S., Mizen P., Ziane Y. (2012), No Going Back: The Interactions Between Processed Inventories and Trade Credit, "Centre For Finance And Credit Markets Working Paper", Vol. 11, No. 4
 29. Meltzer A. H. (1960), Mercantile credit, monetary policy, and size of firms, "Review of Economics and Statistics", Vol. 42, No. 4
 30. Mian S. L., Smith C. (1992), Accounts Receivable Management Policy: Theory and Evidence, "The Journal of Finance", Vol. 47, No. 1
 31. Myers S. C., Majluf N. S. (1984), Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information Investors Do Not Have, "Journal of Financial Economics", Vol. 13, No. 2
 32. Niskanen J., Niskanen M. (2006), The Determinants of Corporate Trade Credit Policies in a Bank-dominated Financial Environment: the Case of Finnish Small Firms, "European Financial Management", Vol. 12, No. 1
 33. Ogawa K., Sterken E., Tokutsu I. (2013), The trade credit channel revisited: evidence from micro data of Japanese small firms, "Small Business Economics", Vol. 40, No. 1
 34. Ono M. (2001), Determinants of Trade Credit in the Japanese Manufacturing Sector, "Journal of the Japanese and International Economies", Vol. 15, No. 2
 35. Petersen M., Rajan R. G. (1997), Trade Credit: Theories and Evidence, "The Review of Financial Studies", Vol. 10, No. 3
 36. Schwartz R. A. (1974), An Economic Model of Trade Credit, "The Journal of Financial and Quantitative Analysis", Vol. 9, No. 4
 37. Taketa K., Udell G. F. (2007), Lending Channels and Financial Shocks: The Case of Small and Medium-Sized Enterprise Trade Credit and the Japanese Banking Crisis, "Monetary and Economic Studies", Vol. 25, No. 2
 38. Uesugi I., Yamashiro G. M. (2008), The Relationship between Trade Credit and Loans: Evidence from Small Businesses in Japan, international Journal of Business", Vol. 13, No. 2
 39. Vaidya R. (2011), The Determinants of Trade Credit: Evidence from Indian Manufacturing Firms, "Modern Economy", Vol. 2, No. 5
 40. Zawadzka D. (2009), Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu