BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wendt Jan A. (Uniwersytet Gdański), Wiskulski Tomasz (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku)
Tytuł
Dostępność komunikacyjna wybrzeża Chorwacji
Transport Accessibility of the Croatian Coastline
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2015, nr 2(30), s. 217-231, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Słowa kluczowe
Turystyka, Transport
Tourism, Transport
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie przez autorów zróżnicowania stopnia dostępności komunikacyjnej Chorwacji w podziale na regiony NUTS-3 z uwzględnieniem transportu drogowego, lotniczego oraz morskiego. Regiony nadmorskie Chorwacji znajdują się w strefie izochrony 120 minut sześciu portów lotniczych usytuowanych na terytorium tego kraju oraz prawie w całości w zasięgu izochrony 60 minut. Wyjątkiem są regiony Licko-Senjski oraz Dubrovacko-Neretvanski, który to jest oddzielony od głównej części kraju poprzez 17-kilometrowy pas wybrzeża Bośni i Hercegowiny. Tak gęsta sieć portów lotniczych przyczynia się do realizacji postulatu przewozowego dotyczącego dostępności i bezpośredniości obszarów docelowych. Świadczy o tym rosnący w latach 2000-2013 ruch pasażerski w portach lotniczych. Ogromne znaczenie dla stopnia zainteresowania przewozami w transporcie lotniczym ma długość czasu przelotu, która jest znacznie krótsza niż długość przejazdu dla transportu samochodowego, gdzie średni czas potrzebny na dotarcie do miejsca docelowego dla turysty z Polski wynosi 12 godz. 57 min. W przypadku tego środka transportu trudno jest mówić o realizacji postulatu przewozowego dotyczącego bezpieczeństwa podróżnych (spadek koncentracji kierowców przy długim czasie jazdy), natomiast bezpośredniość i relatywna taniość w stosunku do transportu lotniczego pozostają głównymi czynnikami decydującymi o wyborze tego środka transportu. Ponadto, zauważalny jest wzrost znaczenia transportu morskiego oraz gęstości występowania infrastruktury towarzyszącej. (abstrakt autora)

The main aim of this paper is a presentation by the authors differences in the transport accessibility of Croatia in NUTS-3 regions with divided into road, air and sea transport. Coastal regions of Croatia are located in the zone of isochrone of 120 minutes from six airports situated on the territory of the country, and almost all of it is located within isochrone of 60 minutes. The exception of it are Lika-Senj County and Dubrovnik-Neretva County which is separated from the main part of Croatia by 17 km coastal zone of Bosnia and Herzegovina. High level of density of airports is an explanation of realisation of demands for transport which concern accessibility and immediate of destination area. It is a consequence of growing passanger traffic in years 2000-2013. A huge impact on air transportation has transport accessibility for road transport. Average time for travel from Poland to Croatia in 2013 was 12 h 57 minutes. In case of this kind of transport it is hard to say about realisation of demand for transport about safety of travelers (loss of concentration and long time of travel). Anyway, directness and relative cheapness in opposite to air transport are main factors of choosing road transport. Moreover, the growing importance of sea transport and density of its infrastructure is more noticeable. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Milewski D., Postulaty przewozowe jako cechy jakości przewozów turystycznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2012, nr 258.
  2. Pawlicka Z., Przewozy pasażerskie, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1978.
  3. Serafin M., Czy koniec okresu hossy na polskim rynku lotniczym?, www.prtl.pl/ rynek_lotniczy_artykuly/3817.
  4. Statistički ljetopis Republike Hrvatske 2011, Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagrzeb 2011.
  5. Statistički ljetopis Republike Hrvatske 2013, Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagrzeb 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/ept.2015.2.30-13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu