BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadzki Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Organizacja masowych imprez sportowych jako forma promocji ośrodków turystycznych na przykładzie Letniego Biegu Piastów
The Organization of Mass Sport Events as the Form of Sport Centres Promotion Based on the Example of Summer Piasts' Race in Jakuszyce
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2015, nr 2(30), s. 233-245, tab., bibliogr. 11 poz.
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Słowa kluczowe
Promocja turystyki, Marketing wydarzeń
Promotion of tourism, Event marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest pokazanie możliwości promocji produktu turystycznego przy wykorzystaniu nowoczesnej formy, jaką jest event marketing. Na wstępie, w części teoretycznej artykułu, zaprezentowano problematykę turystyki usportowionej, jej podobieństw ze sportem oraz turystyką kwalifikowaną. Autor przedstawił również istotę oraz cechy działań związanych z marketingiem wydarzeń. W dalszej części zaprezentował charakterystykę Jakuszyc - najbardziej popularnego ośrodka narciarstwa biegowego w Polsce oraz Stowarzyszenia Biegu Piastów - organizatora największych imprez sportowych na terenie Polany Jakuszyckiej. W końcowej części zaprezentowano działania związane z organizacją Letniego Biegu Piastów i wpływ tej imprezy na rozwój turystyki w Jakuszycach w sezonie letnim. (abstrakt autora)

The purpose of this paper is to present the possibilities for tourism product promotion using the modern promotional form called event marketing. The initial, introductory part of the article presents the problems of sport oriented tourism and its similarities with sport and qualified tourism. The author has also discussed the essence and qualities of activities related to even marketing. Next the author characterized Jakuszyce as the most popular centre for cross-country skiing in Poland and the Association of Piasts' Race - the organizer of the biggest sport events in the area of Jakuszycka Clearing. The final part of the article covers the activities related to the organization of Summer Piasts' Race and this event impact on the development of tourism in Jakuszyce in summer season. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gębarowski M., Sport jako element działań promocyjnych polskich miast, [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2010, nr 596, "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 56.
 2. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005.
 3. Kuźniar W., Obszary wykorzystania events marketingu w promocji walorów jednostki terytorialnej na przykładzie woj. podkarpackiego, [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2010, nr 596, "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 56.
 4. Marketing w turystyce i rekreacji, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 5. Merski J., Wpływ uprawiania turystyki kwalifikowanej przez ludzi dorosłych na ich sprawność motoryczną, Almamer, Warszawa 2007.
 6. Merski J., Warecka J., Turystyka kwalifikowana, turystyka aktywna, Almamer, Warszawa 2009.
 7. Siwiński W., Współczesne problemy turystyki i rekreacji w badaniach empirycznych nauk społecznych, Almamer, Warszawa 2007.
 8. Tomik R., Hadzik A., Cholewa J., Turystyka aktywna w materiałach promocyjnych województw w Polsce, [w:] Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy polityki turystycznej, red. A. Rapacz, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 9. Winiarski R., Zdebski J., Psychologia turystyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 10. www.izera.pl/rezerwat.html.
 11. www.online.datasport.pl/zapisy/portal/listy/stats.php?zawody=995#.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/ept.2015.2.30-14
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu