BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hajdas Monika (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wzorce męskości w komunikacji marki
Masculinity Patterns and Brand Communication
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 39, s. 23-32, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości .Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa z otoczeniem
Słowa kluczowe
Role społeczne, Komunikowanie marketingowe, Semiotyka, Kobieta, Mężczyzna, Reklama, Marka
Social roles, Marketing communication, Semiotics, Woman, Men, Advertising, Brand
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Płeć kulturowa i role społeczne wynikające z płci, są elementem wykorzystywanym w komunikacji marek. Wzorce kobiecości i męskości ulegają jednak zmianom i aby marki pozostawały aktualne w oczach konsumentów, ich komunikacja powinna nadążać za tymi zmianami i w miejsce starych wzorców prezentować nowe. Artykuł oparty jest na studiach literaturowych, dotyczących badań nad wzorcami męskości i ich wykorzystaniem w marketingu, analizie semiotycznej dotyczącej zmiany wzorców męskości w kulturze masowej oraz analizie treści reklam pod kątem prezentowanych w nich wzorców męskości.(abstrakt oryginalny)

Gender and concerning it social roles are often used in the brand communication. However, the patterns of femininity and masculinity are changing and if brands want to stay relevant for the consumers, they should reflect those changes in their communication. The paper is based on literature studies on research on patterns of masculinity and their use in marketing, semiotic analysis on the changing patterns of masculinity in popular culture and content analysis of advertising in terms of presented patterns of masculinity.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alexander M., Codes and contexts, MRS Conference 1996, www.semioticsolutions.com/pdf/Codes%20&%20contexts.pdf.
 2. Azar S.L., Exploring brand masculine patterns: moving beyond monolithic masculinity, "Journal of Product & Brand Management" 2013, Vol. 22, Iss. 7.
 3. Chang C., Cultural masculinity/femininity influences on advertising appeals, "Journal of Advertising Research" 2006, September.
 4. Guèvremont A., Grohmann B., Consonants in brand names influence brand gender perceptions, "European Journal of Marketing" 2015, Vol. 49, Iss. 1/2.
 5. Hirschman E.C., Branding masculinity: tracing the cultural foundations of brand meaning, "Advances in Consumer Research" 2014, Vol. 42.
 6. Kimmel M.S., Manhood in America: A cultural history, Oxford University Press, New York 2012.
 7. Lieven T., Grohmann T., Herrmann A., Landwehr J.R., van Tilburg M., The effect of brand design on brand gender perceptions and brand preference, "European Journal of Marketing" 2014, Vol. 49, Iss. 1/2.
 8. Masculinity & modernity: investigating the man of Britain today, JWT Planning Foresight, February 2014, http://jwt.co.uk/wp-content/uploads/2014/01/JWT_Planning_Foresight_MasculinityModernity1.pdf.
 9. Robbie R., Neale L., Brand/gender identity incongruence: if in doubt, err on the side of masculinity, "Society for Marketing Advances Proceedings" 2012, November.
 10. Nelson M., Stein M., Does advertising content reflect consumers' values? Exploring masculinity/femininity in Denmark and the U.S., American Academy of Advertising - Conference Proceedings, 2009, March.
 11. Oswald L.R., Marketing semiotics. Signs, strategies, and brand value, Oxford University Press, New York 2012.
 12. Ourahmoune N., Nyeck S., Gender values and brand communication: the transfer of masculine representations to brand narratives, "European Advances in Consumer Research" 2008, Vol. 8.
 13. Romano A., Dokoupil T., Men's lib, "Newsweek" 2010, 27 September.
 14. Żurawicka-Koczan M., Polak K., Badania kulturowe w tworzeniu obrazu konsumenta, VII Ogólnopolski Kongres Badaczy Rynku i Opinii, Warszawa 2006, http://www.semiotyka.pl/badania_kulturowe.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/pzfm.2015.39-02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu