BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarczyk Stanisław (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Podstawowa klasyfikacja komunikacji marketingowej
The Basic Classification of Marketing Communication
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 39, s. 33-43, tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości .Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa z otoczeniem
Słowa kluczowe
Komunikowanie marketingowe, Promocja, Klasyfikacja, Promocja osobista, Promocja przedsiębiorstwa, Badania reklamowe
Marketing communication, Promotion, Classification, Personal promotion, Promotion of enterprise, Advertising research
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Komunikacja marketingowa jako część nauki o marketingu nie została - jak dotychczas - wystarczająco dobrze sklasyfikowana według logicznych zasad. Celem artykułu jest wypełnienie tej luki. Na komunikację marketingową składają się przede wszystkim dwa główne elementy - promocja oraz badania promocji. Promocja może być formalna i nieformalna. Ta pierwsza składa się z promocji nieosobowej (pośredniej) oraz osobowej (bezpośredniej). Większość działań promocyjnych ma charakter nieosobowy. Składają się na nie takie typy promocji, jak promocja firmy, promocja produktu oraz promocja sprzedaży. Natomiast promocję osobistą tworzą takie jej rodzaje, jak akwizycja, przedstawicielstwo, sprzedaż osobista, demonstracje i pokazy, telemarketing oraz inne.(abstrakt oryginalny)

The marketing communication as a part of the marketing science has not been properly classified according to logical principles. The aim of the paper is to fill that gap. First of all the marketing communication consists of two main elements: promotion and research of promotion. Promotion can be formal or informal. The first one consists of impersonal promotion (indirect promotion) and personal promotion (direct promotion). Most of promotional activities are impersonal. They are composed of such types of promotion as firm promotion, product promotion and sales promotion. On the other hand personal promotion can be divided into acquisition, commercial agency, personal selling, demonstrations and shows, telemarketing and others.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Harackiewicz T., Promocja sprzedaży (sales promotion) i merchandising, w: Komunikacja marketingowa, red. M. Rydel, ODDK, Gdańsk 2001.
 2. Jachim A., Reklama, w: Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody, red. B. Szymoniuk, PWE, Warszawa 2006.
 3. Kaczmarczyk S., Klasyfikacja promocji i jej głównych elementów, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Interakcje w kształtowaniu partnerstwa organizacji z otoczeniem, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 438, Ekonomiczne Problemy Usług nr 5, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 4. Kaczmarczyk S., Metody badania skuteczności i efektywności reklamy, w: Komunikacja marketingowa, red. M. Rydel, ODDK, Gdańsk 2001.
 5. Kotler Ph., Marketing, Rebis, Poznań 2005.
 6. Leksykon marketingu, red. J. Altkorn, T. Kramer, PWE, Warszawa 1998.
 7. Łapiński A., Badania mediów dla celów reklamy, w: Komunikacja marketingowa, red. M. Rydel, ODDK, Gdańsk 2001.
 8. Michalski E., Marketing, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 9. Pawlak-Kołodziejska K., Schulz M., Badania marketingowe realizowane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie Polski, "Handel Wewnętrzny" 2011, wrzesień-październik.
 10. Rydel M., Komunikacja jako element marketingu, w: Komunikacja marketingowa, red. M. Rydel, ODDK, Gdańsk 2001.
 11. Rydel M., Podręczny leksykon promocji, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, Gdańsk 1998.
 12. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 13. Wiktor J.W., Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/pzfm.2015.39-03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu