BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozirok Witold (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Reklama żywności - postawy i zachowania konsumentów
Food Advertising - Consumers' Attitudes and Behavior
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 39, s. 45-54, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości .Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa z otoczeniem
Słowa kluczowe
Reklama, Zachowania konsumenta, Postawy społeczne, Produkty żywnościowe
Advertising, Consumer behaviour, Social attitudes, Food products
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Za ważny czynnik kształtujący postawy i zachowania konsumentów na rynku uznaje się przekaz marketingowy - reklamę. Jej celem jest kształtowanie pozytywnej postawy konsumenta wobec produktu. W artykule skupiono się na zagadnieniu zachowań żywieniowych i na reklamie żywności jako czynniku je warunkującym. Na podstawie uzyskanych wyników wykazano, że postawy wobec reklamy żywności były obojętne i negatywne. Wpływ reklamy na decyzje nabywcze konsumentów był niewielki. Najbardziej pożądanymi cechami reklamy w opinii respondentów były: oryginalność, prostota i jasność przekazu oraz informacje o wartości odżywczej reklamowanego produktu.(abstrakt oryginalny)

An important factor affecting attitudes and behavior of consumers in the market is considered to be advertising. Its aim is to develop a positive attitude of a consumer towards the product. The paper focuses on the issue of eating behaviors and food advertising as a factor conditioning them. The results demonstrate that attitudes towards food advertising were neutral and negative. The impact of advertising on consumer purchasing decisions was limited. The most desirable features of advertising in respondents' opinion were: originality, simplicity and clarity of presentation and information about the nutritional value of the product.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borzekowski D.L., Robinson T.N., The 30-second effect: an experiment revealing the impact of television commercials on food preferences of preschoolers, "Journal of the American Dietetic Association" 2001, No. 101 (1).
 2. Boyland E.J., Halford J.C.G., Television advertising and branding: effects on eating behaviour and food preferences in children, "Appetite" 2013, No. 62.
 3. Bryła M., Kulbacka E., Maniecka-Bryła I., Rola telewizji w kształtowaniu zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży. Cz. III. Zachowania antyzdrowotne, "Hygeia Public Health" 2011, t. 46 (2).
 4. Buczak A., Zachowania żywieniowe gimnazjalistów i studentów w kontekście wpływu społecznego, "Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu" 2013, nr 2.
 5. Ehrenberg A.S.C., Reklama przypominająca i konsument, w: Jak działa reklama, red. J.P. Jones, GWP, Gdańsk 2004.
 6. Goryńska-Goldmann E., Ratajczak P., Świadomość żywieniowa a zachowania żywieniowe konsumentów, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2010, z. 4 (18).
 7. Gutkowska K., Ozimek I., Badania marketingowe na rynku żywności, Wyd. SGGW, Warszawa 2002.
 8. Halford J.C.G., Gillespie J., Brown V., Pontin E.E., Dovey T.M., Effect of television advertisements for foods on food consumption in children, "Appetite" 2004, No. 42.
 9. Harris J.L., Bargh J.A., Brownell K.D., Priming effects of television food advertising on eating behavior, "Health Psychology" 2009, No. 28 (4).
 10. Jeżewska-Zychowicz M., Płuciennik B., Ocena prasowych reklam żywności, "Technologia Alimentaria" 2002, z. 1 (2).
 11. Kołłajtis-Dołowy A., Matysiuk E., Boniecka I., Zwyczaje żywieniowe wybranej grupy dzieci 11-12-letnich z Białegostoku, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość" 2007, nr 6 (55).
 12. Kozirok W., Kotłowska M., Babicz-Zielińska E., Postawy i zachowania kobiet z Trójmiasta i okolic wobec żywności mrożonej, "Problemy Higieny i Epidemiologii" 2011, nr 92(4).
 13. Kułaga Z., Barwicka K., Reklama środowiskiem dziecka - przegląd badań i danych dotyczących wpływu reklamy na zdrowie dziecka, "Problemy Higieny i Epidemiologii" 2008, nr 89 (1).
 14. Lindstrom M., Zakupologia, Wyd. Znak, Kraków 2009.
 15. Mazur A., Szymaniak I., Matusik P., Małecka-Tendera E., Rola reklam i mediów w powstawaniu otyłości u dzieci i młodzieży, "Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii" 2006, nr 1 (2).
 16. Niewczas M., Kryteria wyboru żywności, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość" 2013, nr 6 (91).
 17. Piórecka B., Kuciel J., Płonka M., Schlegel-Zawadzka M., Reklama audiowizualna a zachowania żywieniowe dzieci w wieku przedszkolnym, "Zdrowie Publiczne i Zarządzanie" 2012, nr 10 (3).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/pzfm.2015.39-04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu