BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oczachowska Alina (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Wybrane aspekty marketingu w usługach turystycznych
The Chosen Aspects of Marketing in Touristic Services
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 39, s. 67-81, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości .Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa z otoczeniem
Słowa kluczowe
Usługi turystyczne, Marketing-mix, Internet, Promocja usług turystycznych, Preferencje konsumenta
Tourism services, Marketing-mix, Internet, Promotion of tourist services, Consumer preferences
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Planując wakacje rodzinne zwraca się uwagę na wiele aspektów usługi turystycznej. Zakłada się, że obecnie konkuruje się instrumentami marketingowymi szczególnie istotnymi w przypadku usług, czyli obsługą klienta, zarządzaniem personelem oraz procesami świadczenia usługi. Celem artykułu jest wykazanie, że z jednej strony w promocji usług turystycznych występuje przewaga technologii, z drugiej zaś ważny jest czynnik ludzki w postaci profesjonalnej obsługi.(abstrakt oryginalny)

While planning family holidays one pays attention to many aspects connected with touristic service. It is assumed that nowadays there is a competition using marketing instruments especially important for services, which are customer service, personnel management and management of the processes of providing services. The purpose of the paper is to prove that on the one hand technology has the dominant position in promoting touristic services while on the other the human factor in the form of professional service still counts.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J., Marketing w turystyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 2. Dębski D., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, część II, WSiP, Warszawa 2006.
 3. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2000.
 4. Kielan K., Pokora K., Przygotowanie do działalności usługowej. Podstawy usług. Ekonomika usług, WSiP, Warszawa 2004.
 5. Kruczek Z., Walas B., Promocja i informacja w turystyce, Proksenia, Kraków 2010.
 6. Kurek W., Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 7. Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie, red. J. Mazur, Difin, Warszawa 2002.
 8. Mikos von Rohrscheidt A., Turystyka kulturowa, fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno 2008.
 9. Oleksiuk A., Marketing usług turystycznych, Difin, Warszawa 2007.
 10. Panasiuk A., Ekonomika turystyki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 11. Panasiuk A., Marketing usług turystycznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 12. Payne A., Marketing usług, PWE, Warszawa 1996.
 13. Pluta-Olearnik M., Marketing usług, PWE, Warszawa 1995.
 14. Storbacka K., Lehtinen J.R., Sztuka budowania trwałych związków z klientami, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/pzfm.2015.39-06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu