BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oczachowski Dariusz (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
"Zyskowny klient" i "natrętna komunikacja" we współczesnym marketingu
"Profitable Customer" and "Persistent Communication" in Modern Marketing
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 39, s. 83-95, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości .Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa z otoczeniem
Słowa kluczowe
Klient, Relacje z klientami, Kapitał klienta, Komunikowanie marketingowe, Formy komunikowania, Marketing
Customer, Relationships with customers, Customer capital, Marketing communication, Forms of communication, Marketing
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W ostatnim czasie zmienia się pozycja marketingu i opinia o nim w organizacji, która go wykorzystuje. Wpływają na to m.in. zmiany dokonujące się w środowisku działania organizacji, decydujące o kształtowaniu się nowych postaw klientów - ich często nielojalnej i roszczeniowej postawy. Taka postawa utrudnia osiąganie przez marketing założonych celów i obniża jego ogólną ocenę. W artykule skoncentrowano się na kwestii problemów podmiotów gospodarczych z ich współczesnymi trudnymi klientami. Wykorzystano rezultaty badań przeprowadzonych w USA dotyczące zarządzania relacjami z klientami oraz skuteczności współczesnych metod komunikacji marketingowej (zarządzanie portfelem klientów, komunikacja wielokanałowa). W opinii autora mogą one być wykorzystane do działań marketingowych, które zwiększą prestiż samego marketingu. Praca ma charakter teoretyczny (analityczny), wykorzystano w niej wtórne źródła informacji i zawarto konkluzje odnoszące się także do ogólnych problemów, jakie stwarza organizacji współczesny klient.(abstrakt oryginalny)

The position of marketing and the opinion of it in an organization that utilizes it have changed in time. This is also caused by changes in the environment of an organization which influences the creation of new attitudes of customers- their often disloyal and demanding attitudes. Such attitudes hinder marketing from achieving its goals and lowers general opinion of it. The paper focuses on the issue of the problems of firms with their present-day difficult customers. It utilizes findings of research programs conducted in the USA, concerning the customer relationship management and the effectiveness of modern means of marketing communication (CPV - Customer Portfolio Management; Multichannel Communication). In the author's opinion they may be applied in conducting marketing activities which will increase the prestige of marketing itself. The work is of theoretical (analytical) character, utilizes secondary sources of information, and contains conclusions relating also to general problems that organizations have with their present customers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Godfrey A., Seiders K., Voss G.B., Enough is enough! The fine line in executing multichannel relational communication, "Journal of Marketing" 2011, Vol. 75.
  2. Gordon H., Relacje klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa 2006.
  3. Johnson M.D., Selnes F., Customer portfolio management. Towards a dynamic theory of exchange relationships, "Journal of Marketing" 2004, Vol. 68.
  4. Obłój K., Strategia konkurencji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2001.
  5. Storbacka K., Lelltinen I., Sztuka budowania trwałych związków z klientami, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
  6. Venkatesan R., Kumar V., A customer lifetime value framework for customer selection and resource allocation strategy, "Journal of Marketing" 2004, Vol. 68.
  7. Verhoef P.C., Leeflang P.S.H., Getting marketing back into the boardroom. The influence of the marketing department in companies today, "GfK Marketing Intelligence Review" 2010, Vol. 2, No. 1.
  8. Wiesel T., Skiera B., Villanueva J., My customers are better than yours. On reporting customer equity, "GfK Marketing Intelligence Review" 2010, Vol. 2, No. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/pzfm.2015.39-07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu