BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tarczydło Beata (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Kierunki rozwoju działań merchandisingowych w drugiej dekadzie XXI wieku
Development Trends in Merchandise Activities in the Second Decade of 21st Century
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 39, s. 97-105, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości .Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa z otoczeniem
Słowa kluczowe
Merchandising, Handel detaliczny, Marketing holistyczny, Digitalizacja, Marketing mobilny
Merchandising, Retail trade, Holistic marketing, Digitizing, Mobile marketing
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem artykułu jest przybliżenie kierunków zmian we współczesnych działaniach merchandisingowych. Rozważania prowadzone będą wokół tezy - w drugiej dekadzie XXI wieku działania merchandisingowe silnie wpływają na strategiczną przewagę firmy handlowej, dlatego należy je permanentnie usprawniać oraz dostosowywać do oczekiwań interesariuszy. Wychodząc od przybliżenia instrumentalnego podejścia do merchandisingu, scharakteryzowano uwarunkowania jego stosowania. Następnie wskazano innowacyjne sposoby i rozwiązania w rozważanym obszarze działań marketingowych, a w tym m.in. merchandising digitalny, internetowy, mobilny, sensoryczny, neuromerchandising oraz holistyczny. Rozważania teoretyczne wzbogacono przykładami z rynku.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to explain the trends of changes in contemporary merchandise activities. The deliberations are focused on the following thesis: in the second decade of the 21st century merchandise activities strongly influence on advantages of a trading company; hence, they have to be permanently improved and customized. Starting from the description of the instrumental approach to merchandising, there are characterized in the paper the circumstances of its application. Then, innovative methods and solutions in the considered area of marketing activities are pointed out, in particular: digital, internet, mobile, sensory, neuromerchandising and holistic merchandising. The theoretical deliberations are enhanced by the examples from the market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Binsztok A., Zuzański T., Jak oczarować klientów w sklepie, czyli merchandising z elementami psychologii zachowań konsumenckich, Wyd. Helion, Gliwice 2013.
 2. Borusiak B., Merchandising, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2009.
 3. Ebster C., Garaus M., Store design and visual merchandising. Creating store space that encourages buying, Business Expert Press, New York 2011.
 4. Garrido-Morgado A., Gonzalez-Benito O., Merchandising at the point of sale: differential effect of end of aisle and islands, "Business Research Quarterly" 2015, Vol. 18.
 5. Jak korzystamy z urządzeń mobilnych w procesie sprzedaży?, http://nf.pl/manager/jak-korzystamy-z-urzadzen-mobilnych-w-procesie-sprzedazy,47720,1.
 6. Merchandising w sklepie internetowym, www.aptusshop.pl/sklepy_internetowe/merchandising-w-sklepie-internetowym.php.
 7. Obłój K., Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy, Wyd. Poltext, Warszawa 2010.
 8. Porter M.E., Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Wyd. Helion, Gliwice 2006.
 9. Russel P. J., Field visual merchandising strategy: developing a national in-store strategy using a merchandising service organization, Kogan Page Limited, Philadelphia 2015.
 10. Tarczydło B., Merchandising jako nowoczesna metoda w zarządzaniu sprzedażą detaliczną, w: Zmiana warunkiem sukcesu: przeobrażenia metod i praktyk zarządzania, red. J. Skalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 11. Trendy w visual merchandisingu, http://fashionbusiness.pl/trendy-w-visual-merchandisingu/.
 12. Witek L., Merchandising w małych i dużych firmach handlowych, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 13. Wu J., Kim A.J., Koo J., Co-design visual merchandising in 3D virtual stores: a facet theory approach, "International Journal of Retail & Distribution Management" 2015, Vol. 43, Iss: 6.
 14. Zaltman G., Jak myślą klienci? Podróż w głąb umysłu rynku, Wyd. Forum, Poznań 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/pzfm.2015.39-08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu