BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świerczewska-Pietras Katarzyna (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Wykorzystanie funduszy strukturalnych na rewitalizację w perspektywie finansowej 2007-2013 przez małe miasta w województwie małopolskim
The Use of Structural Funds for the Revitalization in the 2007-2013 Financial Perspective by Small Towns in the Malopolska Voivodeship
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2014, nr 18, s. 91-104, fot., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
10 lat Polski w Unii Europejskiej a rozwój małych miast
Słowa kluczowe
Rewitalizacja miasta, Fundusze strukturalne
City revitalization, Structural funds
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
Do momentu przystąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej miasta w Polsce, w tym małe miasta nie miały środków na rewitalizację obszarów zdegradowanych. Mimo, iż działania związane z rewitalizacją rozpoczęły się pod koniec lat 80. XX wieku, to tak naprawdę gdyby nie środki unijne, do dnia dzisiejszego znaczna część polskiej przestrzeni publicznej nie zostałaby odnowiona. W 2004 roku Polska otrzymała szansę na wsparcie obszarów kryzysowych i to wsparcie zostało wykorzystane już w pierwszym okresie programowania 2004-2006, jak również w drugim przypadającym na lata 2007-2013. Wskazuje na to przykład omawianego w pracy województwa małopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem małych miast województwa, które aby pozyskać środki dokonały analizy obszarów potrzebujących największego wsparcia oraz wpisały projekty do Lokalnych Programów Rewitalizacji, aby ich realizacja stała się możliwa dzięki środkom z Unii Europejskiej. W związku z powyższym, celem pracy jest analiza absorpcji środków przeznaczonych na rewitalizację z funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na projekty zapisane w Lokalnych Programach Rewitalizacji na przykładzie małych miast województwa małopolskiego. (abstrakt oryginalny)

Until the Polish accession to the European Union, towns in Poland including small towns did not have funds for revitalization of degraded areas. Although the activities related to the revitalization started in the late 80's. If it had not been for the EU funds, to this day a large part of Polish public space would not have been revitalized. In 2004 Poland got an opportunity to support crisis areas and this support was used in the first programming period 2004-2006, as well as in the second one in the years 20072013. I indicate in this paper the example of Małopolska voivodeship, with particular emphasis on small towns of the region, which in order to get funds had analyzed the areas which needed the most support and inscribed projects for local revitalization programs so that their revitalization was possible by funds from the European Union. Therefore, the aim of this paper is to discuss issues related to the revitalization and a way to get funds for projects inscribed in the local revitalization programs on the example of the small towns of Malopolska voivodeship. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, 2007, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
 2. Metodyka przygotowania i oceny programów rewitalizacji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, 2007, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
 3. Parysek J.J., 2008, Suburbanizacja i reurbanizacja: dwa bieguny polskiej urbanizacji, [w:] Parysek J.J., Stryjakiewicz T. (red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 261-286.
 4. Rachwał T., Świerczewska-Pietras K., 2010, Evaluation of effects of EU funds utilization for revitalization in the małopolskie voivodship, [w:] Churski P., Ratajczak W. (red.), Regional development and regional policy in Poland: first experiences and new challenges of the European Union membership, Part II, Polish Academy of Sciences, Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warsaw.
 5. Skalski K., 2006, Programy rewitalizacji w Polsce - bilans, analiza porównawcza, perspektywy, [w:] Projekty i programy rewitalizacji w latach 2004-2006 - studium przypadków, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, Kraków, s. 9-36.
 6. Świerczewska-Pietras K., 2009, Rewitalizacja zamknięta jako przykład zagospodarowania poprzemysłowego obszaru Łodzi, [w:] Zioło Z., Rachwał T. (red.), Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformację struktur przemysłowych, "Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG", 12, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa-Kraków, s. 173-181.
 7. Świerczewska-Pietras K., 2010, Instrumenty wspierające działania rewitalizacyjne i ich wpływ na aktywizację zdegradowanych układów przestrzennych na przykładzie Wrocławia, Łodzi i Krakowa, [w:] Zioło Z., Rachwał T. (red.), Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych, "Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG", 15, Wydawnictwo Naukowe UP, Warszawa-Kraków, s. 177-184.
 8. Wierzchowski M., 2009, Koncepcje i instrumenty planowania i prowadzenia procesów rewitalizacji, [w:] Rydzik W. (red.), Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją. Rewitalizacja miast polskich, t. 6, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 17-36.
 9. www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
 10. www.biecz.pl.
 11. www.alwernia.pl.
 12. www.swiatniki-gorne.pl.
 13. www.sredniawski.pl.
 14. www.fundusze.malopolska.pl.
 15. www.fundusze20072013.malopolska.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-1117
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/11048
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu