BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wierzbicka Anna (Uniwersytet Łódzki), Żółtaszek Agata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Analiza bezpieczeństwa publicznego w krajach europejskich
Analysis of Public Safety in European Countries
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2015, nr 8, s. 66-80, wykr., tab., bibliogr. s. 79-80
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo publiczne, Analiza porównawcza, Analiza statystyczna, Mierniki taksonomiczne
Public security, Comparative analysis, Statistical analysis, Taxonomic indicators
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Celem artykułu jest przestawienie stanu bezpieczeństwa publicznego w wybranych państwach europejskich. Panelową analizę porównawczą przeprowadzono na podstawie determinant badanego zjawiska dotyczącego liczby zgłoszonych przestępstw (z podziałem na różne ich rodzaje), nakładów ludzkich i finansowych na bezpieczeństwo publiczne oraz czynników ekonomiczno-społecznych. Do oceny wykorzystano dane przestrzenno-czasowe zawarte m.in. w bazie Eurostatu z lat 2005-2011. Analiza statystyczna i zastosowanie taksonomicznego miernika rozwoju Hellwiga pozwoliły na inkorporację wielu zmiennych i wskazanie państw charakteryzujących się najlepszym poziomem bezpieczeństwa publicznego. (fragment tekstu)

Maintaining security is one of public tasks that determine the quality of life of the population. This issue is the subject of much debate both social and political. An in-depth assessment of the situation requires a variety of analyzes, significant from the point of view of the implementation of appropriate, effective strategy to increase the sense of security among citizens. The aim of the paper is to compare the state of public safety in selected European countries. The study was conducted based on Euros tat data from the years 2005-2011. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Classification of the Functions of Government (1999), United Nations Statistics Division, data odczytu: 05.05.2014, http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=4&Lg=1
  2. Crime and criminal justice (crim) Reference Metadata in Euro SDMX Metadata Structure (ESMS) (2014), compiling agency: Eurostat, the Statistical Office of the European Union, data odczytu: 05.05.2014, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/EN/crim_esms.htm#contact 1396877227215
  3. Educational attainment and outcomes of education (edat) Reference Metadata in Euro SDMX Metadata Structure (ESMS) (2013), compiling agency: Eurostat, the Statistical Office of the European Union, data odczytu: 05.05.2014, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/EN/ /edat_esms.htm
  4. Europejska Strategia Bezpieczeństwa (2003), tłumaczenie polskie, data odczytu: 09.02.2014, http://eeas.europa.eu/csdp/about-csdp/european-security- strategy/index_en.htm
  5. General government expenditure by function (COFOG) (govaexp) Reference Metadata in Euro SDMXMetadata Structure (ESMS) (2014), compiling agency: Eurostat, the Statistical Office of the European Union, data odczytu: 05.05.2014, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ /ITY_SDDS/EN/gov_a_exp_esms.htm
  6. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1989), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa
  7. Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny"
  8. Human Development Report 2013. The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World (2013), United Nations Development Programme, USA
  9. Statystyki ogólne Policji: postępowania wszczęte, przestępstwa stwierdzone i wykrywalność w latach 1999-2013 (2014), data odczytu: 04.05.2014, http://statystyka.policja.pl/st/ogolne--statystyki/47682,Postepowania-wszczete- przestepstwa-stwierdzone-i-wykrywalnosc-w-latach--1999-2013.html
  10. Zeliaś A., Malina A. (1997), O budowie taksonomicznej miary jakości życia. Syntetyczna miara rozwoju jest narzędziem statystycznej analizy porównawczej, "Taksonomia", z. 4
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu