BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krauze Jerzy, Krauze Alina, Filipiak Marian
Tytuł
Unieruchomione preparaty fosfodwuesterazy z jadu węża
Immobilized preparations of the phosphodiesterase from snake venom
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1983, nr 109, s. 84-88, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii
Słowa kluczowe
Badania towaroznawcze, Chemia, Towaroznawstwo przemysłowe, Towaroznawstwo
Commodity research, Chemistry, Industrial commodities, Commodity science
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Fosfodwuesterazę z jadu Crotalus adamanteus oczyszczono przez chromatografię na Blue Dextran/Sepharose 4B. Dwie frakcje eluowane z kolumny, wykazujące aktywność enzymatyczną, związano z aminoalkilową pochodną szkła porowatego poprzez aldehyd glutarowy oraz z formą azydkową preparatu Enzacryl AH. Wydajność unieruchomienia fosfodwuesterazy, obliczona na podstawie aktywności badanej przy utyciu estru tymidyno-5'-mopofosfo-p-nitrofenylowego i soli sodowej bis-(p-nitrofenylo)-fosforanu, wynosiła od około 37 do 90%. Aktywność unieruchomionego preparatu początkowo zwiększała się, następnie osiągała maksimum, po czym obniżała się do wartości utrzymującej się na niezmienionym poziomie-nawet po 1,5-rocznym przechowywaniu. Wydajność unieruchomienia fosfodwueaterazy na azydkowej pochodnej Enzacrylu AH była bardzo niska (98% aktywności pozostało w roztworze), a ponadto nośnik katalizował hydrolizę estru tymidyno-5'-monofosfo-p-nitrofenylowego. (abstrakt oryginalny)

A preparation of phosphodiesterase from the venom Crotalus adamnteus was purified by chromatography on Blue Bextran/Sepharose 4B. The active fractions eluted from the column were coupled to aminoalkyl derivative of porous glass via glutaraldehyde and to azide form of Enzcoryl AH. The yield of the coupling of phosphodiesterase, calculated on the basis of its activity examinad with thymidine 5'-phospho-p-nitrohenyl ester and sodium salt of bis-(p-nitrophenyl)-phosphate amountad to about 37-90%. In the beginning the activity of the immobilized preparation increased, then reached its maximum, after which it dropped to the value that abowed no change on 1,5-year storage. The yield of immobilization of phoaphodieaterase on azide form of Enzacryl AH was very low (98% of the activity ramained in the solution). Besides the carrier itself catalyzed the hydrolysis of thymidine-5'-phospho-p-nitrophenyl ester. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Krauze, A. Krauze, M. Filipiak, B. Wawrzyniak: Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Seria I, nr 80, 95 (1978).
  2. J. Krauze, M. Filipiak, A. Krauze: XVII Zjazd PTBioch., Warszawa 1980, Meteriały, str. 138.
  3. L.D. Ryan, C.S. Vestlings Arch. Biochem. Biophys., 160, 279 (1974).
  4. J. Oka, E. Ueda, O. Hayaishi: Biochem. Biophys. Res. Commun., 180, 841 (1978).
  5. I. Sulkowski, M. Laskowski, Sr.: BBA, 240, 443 (1971).
  6. M. Laskowski, Sr.: w: "Procedures in Nucleic Acids Research", ed. G.L. Cantoni, D.K.Davies, Harper and Row, New York 1966, t.I, s.154.
  7. A.M. Frischuf, F. Ekstein: Eur. J. Biochem., 32, 479 (1973).
  8. G.R. Philipps: BBA, 432, 237 (1976).
  9. Praca zbiorowa pod red. I.V. Bierezima, V.E. Antosowa, K. Martinka: "Immobilizowane fermenty", Izd. Moskowskowo Universiteta, Moskwa 1976, t. I, str. 183.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu