BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filipiak Marian
Tytuł
Unieruchomiony system wieloenzymatyczny: oksydaza glukozowa - katalaza - dysmutaza nadtlenkowa
Immobilized multienzymic system glucose oxidase - catalase - superoxide dismutase
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1983, nr 109, s. 89-94, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii
Słowa kluczowe
Badania towaroznawcze, Chemia, Towaroznawstwo
Commodity research, Chemistry, Commodity science
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Oksydazę glukozową unieruchomiono przez zamknięcie wraz z katalazą i dysmutazą nadtlenkową w żelatynie usieciowanej aldehydem glutarowym. Szybkości reakcji katalizowanych przez oksydazę glukozową i katalazę w preparatach wykazywały liniową zależność od ilości enzymów w mieszaninie reakcyjnej. Obecność dysmutazy nadtlenkowej z katalazą w unieruchomionym preparacie oksydazy glukozowej zwiększała trwałość oksydazy glukozowej w czasie ciągłego stosowania jedynie wtedy, gdy reakcja przebiegła w roztworze glukozy nasyconym powietrzem. Jeżeli reakcja zachodziła w roztworze nasyconym tlenem, obecność dysmutazy nadtlenkowej nie tylko nie chroniła oksydazy glukozowej przed utratą aktywności, ale nawet obniżała jej trwałość. (abstrakt oryginalny)

Glucose oxidase was immobilized by entrapping together with catalase and superoxide dismutase in gelatin cross-linked with glutaraldehyde. The rate of the reactions catalyzed by glucose oxidase and catalase achieved with the preparations showed a linear dependence on the enzyme concentrations in the reaction mixture. The presence of superoxide dismutase in the immobilized preparations increased the stability of glucose oxidase during continous use only with air saturated glucose solutions. In the case of oxygen saturated solutions superoxide dismutase was stated to decrease its stability. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. F.R. Duke, M. Weibel, D.S. Page, V.G. Bulgrin, J. Luthy: J. Am. Chem. Soc., 91, 3904 (1969).
  2. Q.H. Gibson, B.E.P. Swoboda, V. Massey: J. Biol. Chem. 239, 3927 (1964).
  3. T.W. Chan, T.C. Bruice: J. Am. Chem. Soc., 99, 2387 (1977).
  4. P. Hemmerich: niepublikowane dane.
  5. C.C. Winterbourn, R.E. Hawkins, M. Brian, R.W. Carell: J. Lab. Clin. Med., 85, 337 (1975).
  6. M. Filipiak, J. Krauze, D. Kirstein, P. Mohr: "Verfahren zur Immobillasierung von Glucoseoxydase-Katalase-Gemischen". Zgłoszenie patentowe nr NRD WP C 12N/221 525, PRL P 231 458.
  7. I.A. Rio, M.G. Ortega, K.L. Lopes, J.L. Gorge: Anal. Biochem., 80, 409 (1977).
  8. B.C. Bray, S.A. Cocle, E.M. Fielden, P.B. Roberts, G. Rotilio, L. Calabrese: Biochem. J., 139, 43 (1974).
  9. M. Filipiak: Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, ser. I, nr 73, 52 (1978).
  10. J.E. Prenosil: Biotechnol. Bioeng., 21, 89 (1979).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu