BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rakowski Witold (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
Tytuł
Nierówności w rozwoju społeczno-gospodarczym na świecie
Inequalities in Socio-Economic Development in the World
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2015, nr 8, s. 81-100, tab., bibliogr. s. 99
Słowa kluczowe
Rozwój społeczno-gospodarczy, Zróżnicowanie przestrzenne, Typologia
Social economic development, Spatial differentiation, Typology
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest dokonanie typologii krajów pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na podstawie raportu Human Development Report z 2013 r. (The Rise..., 2013). (fragment tekstu)

Based on the Human Development Report 2013 the author presents clasifica-tion of the countries taking into account HDI value in 2012, non-income HDI and the IHDI (Inequality - Adjusted Human Development Index). IHDI reflects disparities in the income distribution. 187 states of the report are divided into 12 groups by the HDI total value. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chang Ha-Joon (2011), Tego ci nikt nie powie o kapitalizmie, "Gazeta Wyborcza" z 31.12.2011
 2. Góralczyk B. (2013), Czy Chiny zdominują świat, [w:] L. Pastusiak (red.), Perspektywy nowego ładu światowego, Akademia Finansów i  Biznesu Vistula, Warszawa
 3. Kleiber M. (2014), Jak mierzyć dobrobyt, Rzeczpospolita" z 8 maja
 4. Kołodko G. W. (2014), Emancypacja gospodarki i społeczeństwa, "Rzeczpospolita" z 11 kwietnia
 5. Kostro K. (2005), Kapitał społeczny w teorii ekonomicznej, "Gospodarka Narodowa", nr 7 i 8, SGH
 6. Kotyński J. (2013), Wzrost o wielu prędkościach i awans krajów o gospodarkach wschodzących w XXI wieku, [w:] Pastusiak L. (red.), Źródła i  konsekwencje niestabilności współczesnego świata, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa
 7. Kuciński K. (1999), Gospodarka współczesnego świata, "Wielka Encyklopedia Geografii Świata", t. XVI, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań
 8. Mijakowska J. (1994), Postęp społeczny - Polska w rankingu światowym, "Wiadomości Statystyczne", nr  6
 9. Millet D., Toussaint E. (2012), Kryzys zadłużenia i jak z niego wyjść, przełożył Zalega D., Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa
 10. Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, DIFIN, Warszawa
 11. Nowak L. (1999), Miejsce Polski w świecie - na podstawie Raportu o Rozwoju Społecznym 1999, "Wiadomości Statystyczne", nr 10
 12. Orłowski W. (2011), Świat do przeróbki. Spekulanci, bankruci, giganci i rywale, Agora, Warszawa
 13. Rakowski W. (2007), Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego na świecie, Rocznik Żyrardowski" poświęcony sprawom globalnym, regionalnym, lokalnym, t. V, Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego, Żyrardów
 14. Sen Amartya (2000), Nierówności. Dalsze rozważania, tłumaczenie I. Topińska przy współpracy Macieja Kochanowicza, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków-Warszawa
 15. Sopoćko A. (2012), Gra finansowa - stagnacja czy wzrost bogatego świata?, "Ekonomista", nr 4
 16. Starzyk K. (2009), Zagraniczna polityka ekonomiczna w procesie rynkowej transformacji gospodarki. Przypadek Chin, Wydawnictwo PLACET, Warszawa
 17. Śledziewska K., Witkowski B. (2012), Światowy kryzys gospodarczy a handel międzynarodowy, "Ekonomista", nr 4
 18. The Rise of the South: Human Progress in Diverse World (2013), Human Development Report, Published for the United Nations Development Programme, New York
 19. Ward J. H. (1963), Hierarchical grouping to optimize an objective function, "Journal of the American Statistical Association", No. 58
 20. Wiatr J. J. (2006), Europa pokomunistyczna. Przemiany państw i społeczeństw po 1989 roku, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa
 21. World Population Prospects: The 2006 Revision (2009), UND of Economic and Social Affairs, New York
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu