BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piecuch Teresa (Politechnika Rzeszowska)
Tytuł
Funkcjonowanie przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce na przykładzie firmy A. Baran Sp. z o.o. Sp. k.
The Functioning of Family Enterprises in Poland Exemplified by the Company A. Baran Sp. z o.o. Sp.k
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2015, t. 42, nr 1, s. 161-179, tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Przedsiębiorstwo rodzinne, Analiza empiryczna
Entrepreneurship, Family-owned business, Empirical analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
A.Baran Sp. z o.o.
Abstrakt
Przedmiotem opracowania są firmy rodzinne, które w ostatnich latach stają się przedmiotem szczególnej dyskusji, analizy teoretycznej i empirycznej, dowodzącej znaczącego ich wpływu na rozwój gospodarczy świata (wcześniej uznawano je za zdecydowanie słabsze ogniwa). Aktywnie funkcjonują praktycznie we wszystkich dziedzinach życia i działalności człowieka. Stanowią większość sektora mikro-, małych i średnich firm, choć wiele z nich z powodzeniem funkcjonuje także wśród dużych przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The subject of the paper are family businesses, which in the recent years have become the issue of a particular discussion as well as theoretical and empirical analyses that prove their significant influence on global economic development (they were previously considered considerably weaker links). They actively function virtually in every area of life and human activity. They constitute the major part of the micro, small and medium companies, though a number of them is very successful also among big enterprises. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Equip your family for success in today's world, "Family Business. The Guide for Family Companies", https://familybusinessmagazine.com, (20.01.2015).
 2. Family Business Definition and Characteristics - Strengths and Weaknesses, http://www.smetoolkit.org/smetoolkit/en/content/en/6735/Family-Business-Definition-and-Characteristics-%E2%80%93-Strengths-and-Weaknesses, (25.01.2015).
 3. Family firm: a resilient model for the 21st century, PwC Family Business Survey 2012.
 4. Financing Growth in Family Businesses, "Tharawat Magazine" 2011, Issue 11.
 5. Fleming Q. J., (2006), Tajniki przetrwania firmy rodzinnej, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 6. Hall A., Melin L., Nordqvist M., (2001), Entrepreneurship as radical change in the family business: exploring the role of culture patters, "Familly Business Review", Vol. 13, No 3.
 7. http://www.drewno-baran.pl/index.php5?site=firma, (20.05.2015).
 8. http://www.innovation-entrepreneurship.com/contentr/2/1/14, (25.02.2015).
 9. Jakubowski J., (2012), Firma rodzinna w dobie permanentnych zmian [w:] Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych, Wyd. PARP , Warszawa.
 10. Jeżak J., (2003), Wizja rozwoju firmy jako kluczowy element przedsiębiorczości rodzinnej. Przedsiębiorczość a zarządzanie korporacjami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 11. Kleiman R., Peacock E., (1996), Family Business as an Economic Phenomenon, "Michigan Family Review", Vol. 2, Issue 2.
 12. Kowalewska A. (red.), (2009), Firmy rodzinne w polskiej gospodarce - szanse i wyzwania, Wydawnictwo PARP , Warszawa.
 13. Lewandowska A., Greser J., Jakubowski J., (2012), Sukcesja w firmie rodzinnej [w:] Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych, Wydawnictwo PARP , Warszawa.
 14. Mandl I., (2008), Overview of Family Business Relevant Issues, Final Report, Austrian Institute for SME Research, Vienna.
 15. Marjański A. (2012), Specyfika firm rodzinnych [w:] Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych, Wydawnictwo PARP , Warszawa.
 16. Marjański A., (2012), Sukcesja jako wyróżnik przedsiębiorstwa rodzinnego [w:] Ł. Sułkowski (red.), Firmy rodzinne - współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej. Kierunki i strategie rozwoju, Wyd. Społecznej Akademii Nauk, Łódź.
 17. Mączyńska M., Przywrócić etos przedsiębiorczości, www.firmyrodzinne.eu, (03.02.2015).
 18. Piecuch T., (2012), Problematyka funkcjonowania firm rodzinnych na przykładzie województwa podkarpackiego [w:] Ł. Sułkowski (red.), Firmy rodzinne -współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej. Kierunki i strategie rozwoju, Wyd. Społecznej Akademii Nauk, Łódź.
 19. Piecuch T., (2013), Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 20. Pille M., Human Resources and Family-Owned Businesses, www.peoriamagazines. com, (26.01.2015)
 21. Price D.P., Stoice M., Bronalla R.J., (2013), The relationship between innovation, knowledge, and performance in family and non-family firms: an analysis of SMEs, "Journal of Innovation and Entrepreneurship", Vol. 3, No. 14, http://www.innovation-entrepreneurship.com/contentr/2/1/14, (25.02.2015).
 22. Rejmer M., (2014), Konsekwencje śmierci wspólnika handlowej spółki osobowej na przykładzie spółki jawnej, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 2.
 23. Schulze W.S., Lubatkin M. H., Dino R.N, Buchholtz A.H., (2001), Agency relationships in family firms: theory and evidence, "Organization Science", Vol. 12, No 2.
 24. Shanker M.C., Astrachan J.H., (1996), Myths and realities: Family businesses' contribution to the U.S. economy, "Family Business Rewiev", Vol. 9.
 25. Stalker G., Foley H., Jak omijać pułapki, które mogą pogrążyć biznes rodzinny, www.hbrp.pl, (05.02.2015).
 26. Succession Planning, http://www.familybusinessinstitute.com/, (01.02.2015).
 27. Sułkowski Ł., (2004), Organizacja a rodzina, więzi familijne w życiu gospodarczym, Wyd. TNO iK, Toruń.
 28. Wyzwania zarządcze w firmach rodzinnych. Młode pokolenie stawia na marketing, technologie i bardziej demokratyczne zarządzanie, Raport z badań, THINKTANK , BNP PARIBAS , Warszawa 2014.
 29. Zahra S.C., Hagton J.C., Salvato C., (2004), Entrepreneurship in family vs nonfamily firms: A resource-based analysis of the effect of organizational culture, "Entrepreneurship: Theory&Practice", Vol. 28, No 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7040
Język
pol
URI / DOI
DOI:http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.013
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu