BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Foryś Iwona (Uniwersytet Szczeciński), Batóg Barbara (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Modelowanie aktywności nabywców mieszkań na rynku województwa zachodniopomorskiego
Modeling the Activity of Apartment Buyers on the Zachodniopomorskie Voivodship Market
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, nr 5 (941), s. 37-47, bibliogr. 9 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Modele ekonometryczne, Modelowanie ekonometryczne, Rynek nieruchomości, Nieruchomości mieszkaniowe
Econometric models, Econometric modeling, Real estate market, Real estate housing
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Aktywność uczestników rynku mieszkaniowego jest ściśle związana z kondycją ekonomiczną gospodarstw domowych, a ta skorelowana z koniunkturą gospodarczą. Ogólna tendencja osłabienia aktywności na rynku nieruchomości w okresie dekoniunktury gospodarczej nie ma tego samego natężenia na wszystkich rynkach lokalnych. Celem badania było sprawdzenie intensywności zawierania umów kupna-sprzedaży mieszkań w różnych okresach koniunktury w województwie zachodniopomorskim. Badanie objęło analizę liczby zawieranych transakcji w czasie, z podziałem na podokresy koniunktury i dekoniunktury gospodarczej oraz z uwzględnieniem sezonowości liczby transakcji ogółem. Zbadana została również zależność liczby zawieranych umów kupna-sprzedaży na rynku mieszkaniowym od zmiennych charakteryzujących stan gospodarki takich jak dochody gospodarstw domowych, przychody ze sprzedaży w sektorze przedsiębiorstw, liczba nabytych samochodów, wartość sprzedaży detalicznej i stopa bezrobocia. Analizy przeprowadzono w ujęciu miesięcznym dla województwa zachodniopomorskiego. Wykorzystano dane z rejestrów cen i wartości nieruchomości w starostwach powiatowych, NBP oraz statystyki publicznej. W pracy wykorzystano modele ekonometryczne ze zmiennymi opóźnionymi oraz modele trendu z sezonowością.(abstrakt oryginalny)

The activity of participants on the housing market is related to the economic situation of the households, which itself is related to the overall business climate. The tendency for activity on the housing market to weaken during economic recession is not the same on different local markets. The aim of the paper is to analyse the intensity of the purchase-sale transactions during different business cycles in the West Pomeranian voivodship. The research includes analysis of the number of transactions in time, split into different business cycles or different seasons. The dependency of the number of purchase-sale transactions on the housing market and economic variables such as household income, sales revenue, retail sales and the unemployment rate is also analysed. The econometric models with lagged variables and time series models with seasonality are also applied. The data concerning transactions come from the real estate price and value registers from the District Governor's Office, the National Bank of Poland and the Central Statistical Office.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Batóg B., Foryś I. [2011], Modele logitowe w analizie transakcji na warszawskim rynku mieszkaniowym, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", vol. 19, nr 3.
  2. Batóg B., Foryś I. [2013], Zastosowanie modeli zmiennych jakościowych do badania wpływu cech mieszkań na cenę rynkową kwalifikującą je do finansowania w programie "Rodzina na swoim", "Wiadomości Statystyczne", nr 5.
  3. Foryś I. [2011], Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Ujęcie ilościowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  4. Johnston J. [1991], Econometric Methods, McGraw-Hill Book Company, New York.
  5. Judge G.G., Griffiths W.E., Hill R.C., Lutkepohl H., Lee T.-C. [1985], The Theory and Practice of Econometrics, John Wiley and Sons, New York.
  6. Kośko M., Osińska M., Stempińska J. [2007], Ekonometria współczesna, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń.
  7. Maddala G.S. [2006], Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Wooldridge J.M. [2013], Introductory Econometrics. A Modern Approach, South-Western, Mason.
  9. Zeliaś A. [1997], Teoria prognozy, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0941.0503
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu