BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frodyma Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Rynek energii ze źródeł odnawialnych w Unii Europejskiej - analiza statystyczna
The Market of Renewable Energy Sources in the European Union - a Statistical Analysis
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, nr 5 (941), s. 63-78, bibliogr. 10 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Odnawialne źródła energii, Rynek energetyczny, Analiza statystyczna
Renewable energy sources, Energy market, Statistical analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Dynamiczny rozwój cywilizacyjny wiąże się z rosnącym zapotrzebowaniem na energię. Wykorzystywanie tradycyjnych źródeł energii, takich jak węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny, wiąże się nie tylko ze wzrostem zanieczyszczenia środowiska, ale powoduje także wyczerpywanie się zasobów naturalnych. Alternatywę dla nieodnawialnych nośników energii, jakimi są paliwa kopalniane, stanowią odnawialne źródła energii. Głównym celem artykułu jest ocena zmian zachodzących na rynku energii ze źródeł odnawialnych w Unii Europejskiej. Na podstawie tych dostępnych danych przeprowadzono liniowe uporządkowanie krajów ze względu na udział energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej. Omówione zostały zmiany w strukturze produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Kraje podzielono na grupy ze względu na strukturę produkcji energii ze źródeł odnawialnych.(abstrakt oryginalny)

The ongoing dynamic development of civilization has translated into growing demand for energy. The use of traditional energy sources such as coal, oil and natural gas is not only associated with an increase in pollution, but also causes the depletion of natural resources. Renewable sources of energy are an alternative to non-renewable energy sources such as fossil fuels. The main aim of this article is to assess the changes occurring in the market of renewable energy in the European Union. Based on available data, countries were ordered linearly, according to the share of energy from renewable sources they used to produce electricity. Changes in how energy from renewable sources is obtained are discussed. The countries were classified according to how they obtained energy from renewable sources.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Badyda K. [2013], Energetyka wiatrowa. Aktualne trendy rozwoju w Polsce, "Energetyka", nr 5/2013.
  2. Czechowicz Z. [2012], Rozproszone źródła energii elektrycznej ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, "Energetyka" nr 2/2012.
  3. Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, Dz.Urz. UE, L 140/16, 5.06.2009.
  4. Energia odnawialna w Polsce w 2012 [2012], http://gramwzielone.pl/uploads/files/ENERGIA%20ODNAWIALNA%20W%20POLSCE%202012_10_21.pdf.
  5. Energia ze źródeł odnawialnych w 2012 r. [2013], Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
  6. Karpińska M., Dul Ł. [2014], Kierunki polityki energetycznej Polski oraz Unii Europejskiej w latach 2007-2030, "Energetyka", nr 3/2014.
  7. Kaufmann L., Rousseeuw P.J. [1990], Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster Analysis, Wiley, New York.
  8. Sadowski T., Świderski G., Lewandowski W. [2008], Wykorzystanie odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii w Polsce i w krajach UE, "Energetyka", nr 4/2008.
  9. Walesiak M. [2005], Rekomendacje w zakresie strategii postępowania w procesie klasyfikacji zbioru obiektów [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
  10. Walesiak M. [2006], Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, wyd. drugie rozszerzone, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0941.0505
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu