BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Okupniak Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, doktorantka)
Tytuł
Zastosowanie analizy blokowej w badaniu struktury polskich przedsiębiorstw
Application of Block Analysis to the Study of Structure Polish Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, nr 5 (941), s. 97-105, bibliogr. 6 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Analiza danych, Analiza danych statystycznych, Przedsiębiorstwo, Analiza blokowa
Data analysis, Statistical data analysis, Enterprises, Block analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Analiza układu bloków była dotąd stosowana w obszarach związanych z rolnictwem, biologią, medycyną, inżynierią bądź fizyką. W przeprowadzonym badaniu podjęto próbę przeniesienia metody analizy układu bloków na grunt ekonomii. Z tego względu głównym celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy układu bloków w badaniu struktury i zależności zachodzących pomiędzy podstawowymi wielkościami dotyczącymi przedsiębiorstw w Polsce. Analizie poddano takie zmienne, jak liczba przedsiębiorstw, liczba pracowników czy przychody przedsiębiorstw, o których informacje zaczerpnięto z publikacji GUS pt. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce w 2010 roku.(abstrakt oryginalny)

Intra- and interblock analysis has been used in agriculture, biology, medicine, engineering and the physical sciences. In this research I attempt to use block analysis in the filed of economics, to examine the structure of Polish enterprises and the relationships that exist between them. The study was based on such variables as: number of enterprises, persons employed and revenues. Data came from a Central Statistical Office of Poland publication entitled Activity of non-financial enterprises in 2010.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce w 2010 roku [2011], GUS, Warszawa.
  2. Eurostat - OECD Manual on Business Demography Statistics. Methodologies and Working Papers [2007], European Communities, OECD, Luxembourg.
  3. Krzyśko M. [2011], Wielowymiarowa analiza statystyczna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
  4. Oktaba W. [1974], Elementy statystyki matematycznej i metodyka doświadczalnictwa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Raghavarao D., Padgett L.V. [2005], Block Designs, World Scientific, Singapore.
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014, Dz.U. z 2013 r., poz. 1159.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0941.0507
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu