BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójtowicz-Wróbel Agnieszka (Politechnika Krakowska)
Tytuł
Przemiany przestrzenne a wykorzystanie środków unijnych - na wybranych przykładach Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
Functional Activation of Small Towns with EU Funds on the Example of Town and Community Gołdap
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2014, nr 18, s. 117-133, fot., rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
10 lat Polski w Unii Europejskiej a rozwój małych miast
Słowa kluczowe
Gmina, Zagospodarowanie przestrzenne, Rozwój obszarów wiejskich, Tożsamość miasta, Środki unijne
District, Spatial development, Rural development, Identity of the city, EU funds union
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Krakowski Obszar Metropolitalny
Kraków Metropolitan Area
Abstrakt
W artykule przeanalizowano wpływ wykorzystania środków unijnych na przemiany przestrzenne gmin, których głównym ośrodkiem jest małe miasto lub miejscowość bez praw miejskich, lecz o miejskim charakterze. Badaniami objęto trzy gminy (Lanckoronę, Słomniki i Alwernię), które wykazują odmienny charakter funkcjonalno-przestrzenny. Głównymi ośrodkami gmin są: Lanckorona (miejscowość o charakterze turystycznym i rekreacyjnym), Słomniki (pełnią funkcję obsługi otaczających je terenów rolnych) i Alwernia (miasteczko o charakterze przemysłowym). Przedłożone przez powyższe gminy wnioski o wykorzystanie unijnych subwencji zestawiono zarówno pod kątem skuteczności (wnioski przyznane - wnioski odrzucone) oraz pod kątem ich przestrzennego charakteru (inwestycje punktowe, inwestycje liniowe, inwestycje kompleksowe). W niniejszym artykule przy pomocy przykładów zobrazowano także przestrzenne oddziaływanie realizowanych inwestycji, a następnie sformułowano spostrzeżenia dotyczące wykorzystania środków unijnych oraz oddziaływania realizowanych przy ich pomocy inwestycji zarówno obecnie, jak i w dalszej perspektywie czasowej. (abstrakt oryginalny)

Gołdap - a small town near the border with the Kaliningrad Oblast - has been struggling with a number of problems such as the ongoing processes of society aging and migration, unemployment, low activity of the inhabitants, or historically conditioned defects in the functional and spatial structure, which are a major challenge for the city authorities. To counteract negative phenomena, the authorities decided to use local potential - environmental values, and changing the character of commune from agricultural to recreational. Numerous investments have been realized thanks to the EU funds. Aim of this paper is to analyze the transformations that have taken place in the functional and spatial structure of the city as a result of the use of funds from the European Union. The study made it possible to evaluate changes in the urban tissue, their impact on the organization of space, as well as identify development trends in Gołdap. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bartkowicz B., 1999, Wybrane zagadnienia z dziedziny architektury i urbanistyki. Problemy małych miast Polski południowej i ich aktualność, Wydawnictwo PK, Kraków.
  2. Hrehorowicz-Gaber H., 2006, Poprawa atrakcyjności przestrzeni Gdowa dla mieszkańców oraz turystów w wyniku realizacji inicjatyw z udziałem środków unijnych, [w:] Węcławowicz-Bilska E. (red.), Skutki przestrzenne przebudowy miast i regionów z udziałem środków unijnych - wnioski do planowania i zarządzania przestrzenią, Wydawnictwo PK, Kraków.
  3. Kosiński W., 2000, Aktywizacja turystyczna małych miast. Aspekty architektoniczno-krajobrazowe, Wydawnictwo PK, Kraków.
  4. Markowski T., Marszał T., 2006, Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, KPZK PAN, Warszawa.
  5. Pawlak A., 2006, Efekty przestrzenne inwestycji ze środków unijnych na przykładzie wybranych małych ośrodków miejskich na obszarze Polski Południowej, [w:] Węcławowicz-Bilska E. (red.), Skutki przestrzenne przebudowy miast i regionów z udziałem środków unijnych - wnioski do planowania i zarządzania przestrzenią, Wydawnictwo PK, Kraków.
  6. Sikora A., 2006, Problemy rekultywacji terenów poeksploatacyjnych surowca skalnego przy udziale środków unijnych, [w:] Węcławowicz-Bilska E. (red.), Skutki przestrzenne przebudowy miast i regionów z udziałem środków unijnych - wnioski do planowania i zarządzania przestrzenią, Wydawnictwo PK, Kraków.
  7. Wójtowicz-Wróbel A., 2006, Inwestycje współfinansowane ze środków unijnych w małych miastach o różnym charakterze, [w:] Węcławowicz-Bilska E. (red.), Skutki przestrzenne przebudowy miast i regionów z udziałem środków unijnych - wnioski do planowania i zarządzania przestrzenią, Wydawnictwo PK, Kraków.
  8. Zawada K., 2006, Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w małych miastach poprzemysłowych, [w:] Węcławowicz-Bilska E. (red.), Skutki przestrzenne przebudowy miast i regionów z udziałem środków unijnych - wnioski do planowania i zarządzania przestrzenią, Wydawnictwo PK, Kraków.
  9. Zborowski A., 2004, Podejście funkcjonalno-strukturalne w badaniach delimitacji obszarów metropolitalnych w Polsce - przykład Krakowa, [w:] Słodczyk J. (red.), Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 25-40.
  10. Zuziak Z., 2008, O tożsamości urbanistyki, Wydawnictwo PK, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-1117
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/11042
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu