BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyszkowska Dorota (Urząd Statystyczny w Białymstoku; Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Rola statystyki publicznej w planowaniu i monitorowaniu rozwoju regionalnego
The Role of the Public Statistics in Planning and Monitoring of Regional Development
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2015, nr 9, s. 55-65, tab., bibliogr. s. 63-64
Słowa kluczowe
Statystyka publiczna, Rozwój regionalny, Strategia rozwoju regionalnego
Public statistics, Regional development, Regional development strategy
Uwagi
summ., rez., Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Urząd Statystyczny w Szczecinie 23 i 24 marca 2015 r., pt. Rola środowisk naukowych, samorządowych i służb statystyki publicznej we wzmacnianiu pozytywnego wizerunku statystyki.
Kraj/Region
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstrakt
Celem artykułu jest omówienie zakresu i sposobu wykorzystania danych statystycznych w dokumentach rozwojowych, na przykładzie wybranych strategii i programów woj. podlaskiego. (fragment tekstu)

Voivodship self-government in Poland plays an important role in the programming and carrying out voivodship development policy. The government prepares various documents, including regional development strategies and regional operational programmes to ensure sustainable development. Simultaneously these documents constitute a basis for making European funds available. Preparation of well-thought-out, complete, and coherent documents, as well as the monitoring their implementation require using figures describing different social and economic phenomena. A significant number of these figures comes from the public statistics system. The necessity of making use of hard data is of special importance right now, as the European Union both requires the presentation of progress in the efficiency of using European funds within the sustainable policy framework and makes future fund transfers dependent on the progress in achieving previously-set development goals. The aim of the article is to present the scope and the way of using statistical data in development documents on the basis of certain strategies and programmes from a Podlaskie voivodship area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aneks nr 4 do Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 z 9 września 2013 r. -System wskaźników monitorowania (2013), Białystok
 2. Gurbiel K. (2013), Warunkowość w polityce spójności po 2013 r. - wnioski i  rekomendacje na podstawie dotychczasowego przebiegu debaty, https://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze__Europejskie_2014_2020//Negocjacje_2014_2020/Raporty/Documents/gurbiel.pdf
 3. Kmieciak R. (2013), Samorząd wojewódzki w Polsce jako podmiot polityki rozwoju regionalnego, [w:] "Przegląd Politologiczny", Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Nr 4
 4. Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (2014), Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, projekt z 21.12.2014 r.
 5. Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 2020 "e-Podlaskie" (2011), Białystok
 6. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa (2014), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 21 maja 2014 r.
 7. Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 (2013), Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Załącznik do Uchwały Nr XXXI/374/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z 9 września 2013 r.
 8. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (2014), Białostocki Obszar Funkcjonalny, Białystok
 9. Struzik A. (2008), Samorząd województwa jako podmiot zarządzania regionalnego, Mazowsze, "Studia Regionalne", Nr 1
 10. Sztando A. (2010), Polityka intraregionalna - pojęcie, podmioty, cele i instrumenty, [w:] "Prace Naukowe Uniwersytetu we Wrocławiu", Nr 110, Wrocław
 11. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.
 13. Założenia Krajowej Polityki Miejskiej do 2020 (2013), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu