BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudek Hanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Problem stosowania jednolitych skal ekwiwalentności w analizie sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w Unii Europejskiej
The Problem of the Use of Unit Equivalence Scales in the Analysis of the Income Situation of Households in the European Union
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2015, nr 9, s. 77-94, wykr., tab., bibliogr. s. 91-93
Słowa kluczowe
Budżet gospodarstwa domowego, Analiza porównawcza, Statystyka międzynarodowa
Budgets of households, Comparative analysis, International statistics
Uwagi
summ., rez., Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Urząd Statystyczny w Szczecinie 23 i 24 marca 2015 r., pt. Rola środowisk naukowych, samorządowych i służb statystyki publicznej we wzmacnianiu pozytywnego wizerunku statystyki.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Skale ekwiwalentności stosuje się do porównań sytuacji dochodowej gospodarstw domowych o różnej wielkości i składzie demograficznym. Wykorzystywanie w tym celu dochodów rozporządzalnych lub całkowitych wydatków przypadających na jedną osobę nie jest miarodajne, gdyż nie uwzględnia zjawiska ekonomii skali wynikającego ze wspólnego zamieszkiwania, gospodarowania i konsumpcji. (...) W artykule podjęto dyskusję na temat zasadności stosowania wspólnej skali w UE. Przedstawiono opinię wielu ekspertów oraz zaprezentowano własne wyniki otrzymane na podstawie podejścia polegającego na analizie zróżnicowania udziałów wydatków wybranych dóbr konsumpcyjnych. Wykorzystując dane zagregowane na poziomie krajowym zbadano, czy konsumpcja tych dóbr upodobniała się w ostatnim okresie. Otrzymane wyniki implikują wnioski w zakresie zbieżności ekonomii skali w gospodarstwach domowych w UE. Artykuł stanowi uzupełnienie i rozszerzenie pracy Dudek (2014). (fragment tekstu)

The article says about equivalence scales used to compare the income situation of households of different size and demographic composition. The use of a single equivalence scale in the European Union (EU) is questionable due to the different situation of Member States households. The paper presents the results obtained on the basis of panel data on changes in spending share on typical public and private goods. Eurostat data was used on the shares of expenditure on housing, energy, food and soft drinks. The author examined whether the shares of these goods resembled in 2004-2013. It was observed a catch-up effect stronger by the weaker countries in terms of scale. The obtained results allow for moderate optimism regarding the future of the applicability of uniform equivalence scales in all EU countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahn S. C., Low S. (1996), A Reformulation of the Hausman Test for Regression Models with Pooled Cross-section Time-series Data, "Journal of Econometrics", Vol. 71
 2. Arellano M., Bond S. (1991), Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations, "Review of Economic Studies", Vol. 58
 3. Balli F., Tiezzi S. (2011), Equivalence Scales Declining with Expenditure: Evidence and Implications for Income Distribution, "Quaderni del Dipartimento di Economia Politica", No. 611
 4. Baltagi B. (2005), Econometric Analysis of Panel Data, 3rd ed., John Wiley & Sons, West Sussex
 5. Barb F. D., Bruil A. (2014), Household and Individuals: Two Sides of the Same Coin, praca referowana podczas 33 Konferencji IARIW, Rotterdam, 24-30.08. 2014
 6. Blundell R., Lewbel A. (1991), Information Content of Equivalence Scales, "Journal of Econometrics", Vol. 50
 7. Blundell R., Bond S. (1998), Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models, "Journal of Econometrics", Vol. 87 (1)
 8. Budżety gospodarstw domowych w 2007 r. (2008), GUS
 9. Coulter F. A. E., Cowell F. A., Jenkins S. P. (1992), Equivalence Scale Relativities and the Measurement of Inequality and Poverty, "The Economic Journal", Vol. 102
 10. Dańska-Borsiak B. (2011), Dynamiczne modele panelowe w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 11. de Vos K., Zaidi M. A. (1997), Equivalence Scale Sensitivity of Poverty Statistics for the Member States of the European Community, "The Review of Income and Wealth", Vol. 43(3)
 12. Dennis I., Guio A. C. (2004), Monetary Poverty in New Member States and Candidate Countries, "Statistics in Focus", nr 12, Eurostat
 13. Dudek H. (2011), Skale ekwiwalentności - estymacja na podstawie kompletnych modeli popytu, Wydawnictwo SGGW
 14. Dudek H. (2013), Equivalence Scales for Poland - New Evidence Using Complete Demand Systems Approach, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 308
 15. Dudek H. (2014), Zmiany w zakresie udziałów wybranych wydatków konsumpcyjnych w UE a problem skal ekwiwalentności, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", nr 34
 16. Garvey E., Murphy E., Osikoya P. (2011), Estimates of the Cost of a Child in Ireland. "Combat Poverty Agency, Working Paper Series", nr 11
 17. Hagenaars A., de Vos K., Zaidi M. A. (1994), Poverty Statistics in the Late 1980s: Research Based on Micro-data, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg
 18. Johnson D., Jantti M. (2014), Searching for a Consistent Equivalence Scale Across Countries, praca referowana podczas 33 Konferencji IARIW, Rotterdam, 24-30.08. 2014
 19. Jorda V., Sarabia J. (2015), International Convergence in Well-Being Indicators, "Social Indicators Research", Vol. 120(1)
 20. Kot S. M. (2012), Ku stochastycznemu paradygmatowi ekonomii dobrobytu, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków
 21. Kot S. M. (2013), Stochastic Equivalence Scales in Lognormal Distributions of Expenditures, "Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych", Vol. 14, No. 1
 22. Koulovatianos C., Schröder C., Schmidt U. (2005), On the Income Dependence of Equivalence Scales, "Journal of Public Economics", Vol. 89, No. 5 i 6
 23. Kuc M. (2014), Analiza konwergencji społecznej metodami panelowymi, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", nr 34
 24. McClements L. D. (1977), Journal of Public Economics, "Equivalence Scales for Children", Vol. 8, No. 2
 25. Majumder A., Chakrabarty M. (2010), Estimating Equivalence Scales Through Engel Curve Analysis, "Econophysics & Economics of Games, Social Choices and Quantitative Techniques", Springer
 26. Mazumdar K. (2002), A Note on Cross-country Divergence in Standard of Living, "Applied Economics Letters", Vol. 9(2)
 27. Młodak A. (2010), Imputacja danych w  spisach powszechnych, "Wiadomości Statystyczne", nr 8
 28. Perali F. (2003), The Behavioral and Welfare Analysis of Consumption, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht
 29. Rusnak Z. (2007), Statystyczna analiza dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu
 30. Schröder C. (2009), The Construction and Estimation of Equivalence Scales and Their Uses [w:] D. Slottje (red.), "Quantifying Consumer Preferences, Contributions to Economic Analysis", Vol. 288, Emerald, Bingle
 31. Sokołowski A. (2004), O niewłaściwym stosowaniu metod statystycznych, "Statystyka i data mining w badaniach naukowych", Statsoft Polska, Kraków: http://www.statsoft.pl/Portals/0/ /Downloads/Naukowel.pdf (odczyt 7. 07. 2015 r.)
 32. Szukiełojć- Bieńkuńska A. (2009), Ubóstwo w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej - podstawowe fakty i dane, Ekspertyza przygotowana w  ramach projektu EAPN Polska - profesjonalny dialog na rzecz Europy Socjalnej, Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciw Ubóstwu (EAPN Polska), Warszawa
 33. Szulc A. (2004), Poverty Measurement in Transition Countries Joining the European Union: a Polish Perspective, referat wygłoszony podczas konferencji "Aligning the EU Social Inclusion Process and the Milennium Development Goals", Wilno 26 i 27. 04. 2004 r.
 34. Szulc A. (2009), A Matching Estimator of Household Equivalence Scales, "Economics Letters", Vol. 103
 35. Szulc A. (2014), Dochód i konsumpcja, w: T. Panek (red. ), "Statystyka społeczna" PWE, Warszawa
 36. The OECD List of Social Indicators (1982), OECD, Paris
 37. Ubóstwo w  Polsce w świetle badań GUS (2013), GUS
 38. Zalega T. (2012), Konsumpcja - determinanty, teorie, modele, PWE, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu