BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łatuszyńska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Symulacja komputerowa w ekonomii eksperymentalnej
Computer Simulation in Exprimental Economics
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2015, nr 36, s. 5-18, rys., tab., bibliogr. 39 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania informatyki w gospodarce oraz społeczeństwie informacyjnym
Słowa kluczowe
Symulacje komputerowe, Gry symulacyjne, Informatyka
Computing simulation, Simulation games, Information science
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dzięki ciągłemu rozwojowi informatyki, realizacja badań eksperymentalnych w naukach ekonomicznych wspomagana jest komputerowo w coraz większym stopniu. Jedną z metod komputerowych, które mogą mieć duże znaczenie we wspieraniu realizacji laboratoryjnych eksperymentów ekonomicznych jest symulacja komputerowa. Celem artykułu jest analiza możliwości i kierunków zastosowania symulacji komputerowej we wspomaganiu badań eksperymentalnych w naukach ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)

With the continuous development of information technology, the realization of experimental research in economics is increasingly assisted by computers. One of computer methods, which may be important in supporting the realization of laboratory economic experiments is computer simulation. The aim of the article is to analyze the possibilities and directions of computer simulation applications in supporting experimental research in economics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atlas S. (2008), Inductive Metanomics: Economic Experiments in Virtual Worlds, "Journal of Virtual World Research", no. 1 (1), s. 1-15.
 2. Bainbridge W.S. (2007), The Scientific Research Potential of Virtual Worlds, "Science", no. 317, s. 472-476.
 3. Behdani B. (2012), Evaluation of Paradigms for Modeling Supply Chains as Complex Sociotechnical Systems, w: Proceedings of the 2012 Winter Simulation Conference, red. C. Laroque, J. Himmelspach, R. Pasupathy, O. Rose, A.M. Uhrmacher, IEEE, Piscataway, New Jersey, s. 3794-3808.
 4. Bloomfield R. (2007), Worlds for Study: Invitation, www.papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=988984 (18.01.2015).
 5. Borshchev A. (2013), The Big Book of Simulation Modelling, Anylogic North America.
 6. Castranova E. (2006), On the Research Value of Large Games: Natural Experiments in Norrath and Camelot, "Games and Culture", no. 1 (2), s. 163-186.
 7. Chesney T., Swee-Hoon C., Hoffmann R. (2009), Virtual World Experimentation: An Exploratory Study, "Journal of Economic Behavior & Organization", no. 72, s. 618-635.
 8. Classroom Aid. (2012), Business Simulation Games Could Build Hands-on Business Experience, www.classroom-aid.com/2012/11/09/15-business-simulation-gamescould- build-hands-on-business-experience/ (18.01.2015).
 9. Croson R. (2002), Why and How to Experiment: Methodologies from Experimental Economics, "University of Illinois Law Review", no. 4, s. 921-945.
 10. de Freitas S. (2008), Serious Virtual Worlds. A scoping study, Serious Games Institute Coventry University Enterprises Ltd., www.webarchive.nationalarchives.gov.uk/ 20140702233839; www.jisc.ac.uk/media/documents/publications/seriousvirtualworldsv1. pdf (18.01.2015).
 11. Duffy J. (2011), Trust in Second Life, "Southern Economic Journal", vol. 78, no. 1, s. 53-62.
 12. Fiedler M., Haruvy E., Xin Li S. (2011), Social Distance in a Virtual World Experiment, "Games and Economic Behavior", no. 72, s. 400-426.
 13. Findeisen W. (red.) (1985), Analiza systemowa - podstawy i metodologia, PWN, Warszawa.
 14. Friedman D., Cassar A. (2004), Economics Lab: An Intensive Course in Experimental Economics, Routledge, London and New York.
 15. Grossklags J. (2007), Experimental Economics and Experimental Computer Science: A Survey, w: Proceedings of the Workshop on Experimental Computer Science (ExpCS'07), ACM Federated Computer Research Conference (FCRC), San Diego.
 16. Guala F. (2002), Models, Simulations, and Experiments, w: Model-Based Reasoning: Science, Technology, Values, red. L. Magnani, N.J. Nersessian, Kluwer, New York, s. 59-74.
 17. Innocenti A. (2013), Economic Experiments in Low Immersive Virtual Environments. A Methodological Assessment, IV Joint Workshop Rutgers-Siena on Cognitive Sciences, Rutgers University, Center for Cognitive Sciences, Luiss University, Roma, www.ruccs.rutgers.edu/tempdocs/Innocenti_Paper_Confirmed.pdf (18.01.2015).
 18. Kopczewski T. (2010), Eksperymenty ekonomiczne on-line w nauczaniu oraz w badaniach społecznych, w: E-learning w szkolnictwie wyższym - potencjał i wykorzystanie, red. M. Dąbrowski, M. Zając, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa, s. 63-71.
 19. Kopczewski T., Malawski M. (2007), Ekonomia eksperymentalna: wprowadzenie i najnowsze badania, "Decyzje", nr 8, s. 79-100.
 20. Kowal P., Kopczewski T., Borowski R. (2008), Oprogramowanie do tworzenia eksperymentów ekonomicznych online, "Ekonomia", nr 21, s. 79-100.
 21. Krawczyk M. (2012), Podstawy - filozofia metody eksperymentalnej w ekonomii, w: Ekonomia eksperymentalna, red. M. Krawczyk, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa, s. 17-32.
 22. Kühne U. (2005), Die Methode des Gedankenexperiments, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main.
 23. Latawiec A. (2003), Rzeczywistość a świat wirtualny, "Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej", vol. 74, nr 15, s. 121-131.
 24. Łatuszyńska M., Nermend K. (2008), Badania marketingowe w Internecie przy użyciu symulatora, w: Fenomen Internetu, red. A. Szewczyk i E. Krok, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 515-521.
 25. Morgan M.S. (2003), Experiments without material intervention: Model experiments, virtual experiments and virtually experiments, w: The philosophy of scientific experimentation, red. H. Radder, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, s. 217-235.
 26. Parker W. (2009), Does matter really matter? Computer simulations, experiments and materiality, "Synthese", no. 169, s. 483-496.
 27. Poszewiecki A., Bizon W., Kulawczuk P. (red.) (2012), Symulacje menedżerskie i studia przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 28. Ranker (2015), The Best Economic Simulation Games of All Time, www.ranker.com/list/ all-economic-simulations-list/reference?page=2 (18.01.2015).
 29. Reiss J. (2011), A Plea for (Good) Simulations: Nudging Economics Toward an Experimental Science, "Simulation & Gaming" , no. 42 (2), s. 243-264.
 30. Rizzi P., Woźniakiewicz, J. (2008), Perspektywy zastosowania gier symulacyjnych w edukacji - teoria i praktyka, "Homo Communicativus", nr 3 (5), s. 57-63.
 31. Sitarski P. (2002), Rozmowa z cyfrowym cieniem. Model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej, RABID, Kraków.
 32. Stachak S. (1997), Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa.
 33. Sterman J. (2014), Interactive Web-based Simulations for Strategy and Sustainability: The MIT Sloan Learning Edge Management Flight Simulators. Part II, "System Dynamics Review", vol. 30, no. 3, s. 206-231.
 34. Tokarski J. (red.) (1980), Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa.
 35. Tyszer J. (1990), Symulacja cyfrowa, WNT, Warszawa.
 36. Wawrzeńczyk-Kulik M. (2013), Symulacyjna gra decyzyjna jako narzędzie wspomagające nauczanie w ramach przedmiotu "Podstawy przedsiębiorczości", "Zeszyty Naukowe WSEI", Seria EKONOMIA, nr 6 (1), s. 303-321.
 37. Wiącek-Janka E. (2011), Games&Decisions, Poznań University of Technology, Poznań.
 38. Zaczyński W. (1995), Praca badawcza nauczyciela, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa.
 39. Zellner A., Rossi P.E. (1986), Evaluating the Methodology of Social Experiments, w: Lessons from the Income Maintenance Experiments, red. A. Munnell, Federal Reserve Bank of Boston, Boston, s. 131-166.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-1753
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/si.2015.36-01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu