BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fryczyńska Marzena (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Fierla Joanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorantka)
Tytuł
Zachowania sieciowe pracowników w sektorze publicznym i prywatnym
Employee Networking Behavior in the Public and Private Sectors
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2015, nr 3-4, s. 111-126, tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Kariera zawodowa, Podejście sieciowe, Zachowania pracownika, Sektor publiczny, Sektor prywatny, Badania empiryczne
Professional career, Network approach, Employee behaviours, Public sector, Private sector, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule eksplorowano zjawisko sieciowości w zarządzaniu, a szczególnie zachowań sieciowych pracowników w sektorze prywatnym i publicznym. Przedstawiono zakres dokonań naukowych w tym zakresie, wskazując na potrzebę dalszych dogłębnych analiz w sektorze publicznym. Zaplanowano i przeprowadzono kwestionariuszowe badanie empiryczne (373 respondentów) odwołując się światowego dorobku w tym obszarze i adaptując narzędzie badawcze. Przeprowadzono analizy statystyczne i zweryfikowano hipotezy. Potwierdzono że, większą częstotliwość zachowań sieciowych wykazują pracownicy sektora prywatnego niż publicznego. (abstrakt oryginalny)

The article explores the phenomenon of networking in management-specifically, employee networking behavior in the private and public sectors. What is presented is the scope of up-to-date findings in this field, simultaneously pointing out the need for further in-depth analysis in the public sector. An empirical study questionnaire involving 373 respondents was designed and conducted with reference to world achievements in this field while adapting research tools. Statistical analyses were conducted and the hypothesis was verified. It was confirmed that private sector employees engage in networking behavior more frequently than the public sector employees. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brass D., Halgin D. S. (2012), Social networks: the structure of relationships, w Eby L., Allen Т., Personal Relationships: The Effect on Employee Attitudes, Behaviors, and Well-Being, New York, Routledge.
 2. Burkhardt M., Brass D. (1990), Changing Patterns of Change. The Effects of a Change in Technology on Social Network Structure and Power, Administrative Science Quarterly, nr 1.
 3. Burt R. (2005), Brokerage and Closure: An Introduction to Social Capital, Oxford, Oxford University Press.
 4. Czakon W. (2011), Paradygmat sieciowy w naukach о zarządzaniu, Przegląd Organizacji, nr 11.
 5. Fernandez R., Castilla E., Moore P. (2000), Social Capital at Work. Networks and Employment at Phone Center, American Journal of Sociology, nr 5.
 6. Forret M. L., Dougherty T. S. (2001), Correlates of Networking Behavior for Мanagerial and Professional Employees, Group and Organization Management, nr 3.
 7. Forret M. (Jun 2014), Networking as a Job - Search Behavior and Career Management Strategy, w Klehe U.-Ch., Hooft E., The Oxford Handbook of Job Loss and Job Search, dostęp 12 sierpnia 2014, www.oxfordhandbooks.com.
 8. Fryczyńska M. (2010), Towards the Network Development of Employees, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6.
 9. Granovetter M. (1983), The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited, Sociological Theory, nr 1.
 10. Higgins M., Kram K. (2001), Reconceptualizing Mentoring at Work. A Developmental Network Perspective, Academy of Management Review, nr 2.
 11. Human G., Naude P. (2009), Exploring The Relationship Between Network Competence, Network Capability, and Firm Performance. A Resource Based Perspective in an Emerging Economy, Management Dynamics, Journal of the Southern African Institute for Management Scientists, nr 1.
 12. Kilduff M., Krackhardt D. (1994), Bringing The Individual Back In. A Structural Analysis of Internal Market for Reputation in Organizations, Academy of Management Journal, nr 37.
 13. Kim S. (2013), Networking enablers, constraints and dynamics: a qualitative analysis, Career Development International, nr 2.
 14. Krackhardt D. (2010), Social Network, w Levine J.M., Hogg M.A., Encyclopedia of Group Processes and Intergroup Relations, Los Angeles, Sage.
 15. Liden R., Wayne S., Kraimer M. (2001), Managing Individual Performance in Work Groups, Human Resource Management Journal, nr 40.
 16. Milgram S. (1967), The Small World Problem, Psychology Today, nr 2.
 17. Miś A. (2007), Koncepcja rozwoju kariery w organizacji, Kraków, Wydawnictwo AE w Krakowie.
 18. Podolony J., Baron J. (1997), Resources and Relationships. Social Networks and Mobility in the Workplace, American Sociological Review, nr 2.
 19. Ritter Т., Gemunden G. (2004), The Impact of a Company's Business Strategy on its Technological Competence, Network Competence And Innovation Success, Journal of Business Research, nr 57.
 20. Ritter Т., Wilkinson I. F., Johnston W. J. (2002), Measuring network competence: some international evidence, Journal of Business & Industrial Marketing, nr 2/3.
 21. Rostkowski T. (2012), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
 22. Seidel M., Polzer J., Stewart K. (2000), Friends in High Places. The Effects of Social Networks on Discrimination in Salary Negotiations, Administrative Science Quarterly, nr 1.
 23. Sienkiewicz Ł. (2013), Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez całe życie, Warszawa, Wyd. Instytut Badań Edukacyjnych.
 24. Strużyna J. (2004), Ścieżki karier w sieciach, w Matczewski A., Praca i zarządzanie w sieciach, Tychy, Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZiNS.
 25. Strużyna J. (2013), Propozycja nowego sposobu analizy i doskonalenia ZZL w małej firmie sieciowej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 26. Towalski R., Kształtowanie się wynagrodzeń w sektorze publicznym, Polskie Centrum Monitorowania Stosunków Przemysłowych, dostępny 12 sierpnia 2014, eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/.../pl0311107fpl.doc.
 27. Szaban J. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej, Warszawa, Difin.
 28. Zatrudnienie i Wynagrodzenia. Raport (2014), Główny Urząd Statystyczny.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu