BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Molek-Winiarska Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Programy promocji zdrowia zawodowego w wybranych instytucjach państwowych
Occupational Health Promotion Programs in Selected Public Institutions
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2015, nr 3-4, s. 127-141, tab., wykr., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Badania ankietowe, Praca w stresie, Psychologia, Stres psychologiczny, Medycyna pracy, Zarządzanie stresem, Zdrowie, Stres zawodowy
Questionnaire survey, Work under pressure, Psychology, Psychological stress, Occupational medicine, Stress management, Health, Occupational stress
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano badania dotyczące stosowania programów redukujących stres zawodowy oraz skutki wypalenia zawodowego w zakładach karnych oraz ośrodkach edukacyjnych i służbie zdrowia. Przebadano 40 instytucji. Wyniki wskazują na dość znaczący poziom stosowania profilaktyki zdrowia psychospołecznego w porównaniu z takimi działaniami podejmowanymi w sektorze przedsiębiorstw prywatnych. 35% badanych instytucji stosuje programy na poziomie organizacji (PPO) oraz programy na poziomie jednostki (PPJ), 10% zaś jedynie programy drugiego typu. Badanie czynników skuteczności wdrożenia wskazuje, że dość znaczny odsetek badanych instytucji zajmuje się oceną skuteczności interwencji. Poziom stresu analizuje 50% instytucji, które wdrożyły programy redukcji stresu, źródła patologii - 44%, a 17% szacuje koszty związane z brakiem profilaktyki i porównuje je z kosztami wydatkowanymi na programy interwencyjne. Analiza porównawcza działań w zakresie redukcji stresu zawodowego w instytucjach państwowych oraz przedsiębiorstwach prywatnych ukazuje korzystny obraz tych pierwszych. Instytucje bowiem, częściej niż przedsiębiorstwa wdrażają programy redukcji stresu, wdrożenia takie są bardziej kompleksowe a badanie ich skuteczności odbywa się częściej niż wśród przedsiębiorstw prywatnych. Płynące z badań konkluzje wskazują na dość świadome i poprawne podejście do problematyki redukowania stresu zawodowego i profilaktyki zdrowia zawodowego. Niemniej jednak, brakuje większego umocowania tych działań w kontekście poprawnej metodologii oraz dbałości o skuteczność wdrożenia i efektywność przedsięwzięcia. (abstrakt oryginalny)

The article presents research on the application of programs reducing occupational stress as well as the effects of professional burnout in penitentiaries, educational centers, and healthcare centers. The study looked at forty institutions. The results show a relatively high level of implementation of psycho-social health prophylactic measures as compared with its application in private organizations. A total of 35% of public institutions in the research sample implemented such programs covering both organizational and individual levels, while only 10% applied only programs of the second type. Analysis of the efficacy of implementation demonstrates a significant share of examined institutions concerned with intervention efficacy. The level of stress was analyzed in 50% of the research sample and the sources of pathology in 44%. The cost of no prophylactic measures and a comparison between this and the cost of the intervention was estimated in 17% of the research sample. The comparative analysis of public institutions and private firms with respect to stress reduction shows more care devoted to these issues in public institutions. Public institutions implement stress-reduction programs, implement them more comprehensively, and examine their efficacy more often than private companies. Conclusions stemming from the research indicate a relatively conscious and proper approach to questions of occupational stress reduction occupational health prophylactic measures. Nevertheless, there continue to be shortcomings in the methodology of the intervention as well as in the assessment of the efficacy of the results. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauer G., Jenny G. (2012), Moving Towards Positive Organizational Health: Challenges and a Proposal for a Research Model of Organizational Health Development, w Houdmont J., Leka S., Sinclair R. (red.), Contemporary Occupational Health Psychology, Wiley-Blackwell, vol. 2.
 2. Briner R. (2012), Developing Evidence-Based Occupational Health Psychology, w Houdmont J., Leka S., Sinclair R. (red.), Contemporary Occupational Health Psychology, Wiley-Blackwell, vol. 2.
 3. Bunce D. (1997), What factors are associated with the outcome of individual-focused worksite stress management interventions? Journal of Occupational and Organizational Psychology, nr 70.
 4. Cascio W. (2001), Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 5. Cooper С., Liukkonen P., Cartwright S. (1996), Stress prevention in the workplace, Dublin, European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions.
 6. Сох Т., Karanika M., Griffith A., Houdmont J. (2007), Evaluating organizational-level work stress interventions: Beyond traditional methods, Work & Stress, vol. 21, nr 4.
 7. Сох Т., Griffiths A., Rial-González E. (2006), Badania nad stresem związanym z pracą, Nottingham, Raport Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.
 8. Dalgren A., Gard G. (2009), Soft values with hard impact - a review of stress reducing interventions on group and organizational level, Physical Therapy Reviews, vol. 14, nr 6.
 9. Dewe P., O'Driscoll M. (2002), Stress management interventions: what do managers actually do? Personnel Review, vol. 31, nr 1-2.
 10. Faley R., Knapp D., Kustis G., Dubois C., Young J. and Polin B. (2006), Estimating the organizational costs of same-sex sexual harassment: the case of the US army, International Journal of Intercultural Relations, vol. 30, nr 5.
 11. Giga S. I., Noblet A., Faragher В., Cooper C. (2003), The UK Perspective: A review of Research on Organisational Stress Management Interventions, Australian Psychologist, vol. 38, nr 2.
 12. Graveling R. A., Crawford J. O., Cowie H., Amati C., Vohra S. (2008), A Review of Workplace Interventions that Promote Mental Wellbeing in the Workplace, Edinburgh, Draft Report, Institute of Occupational Medicine.
 13. Hassard J., Teoh K., Сох Т., Dewe P., Cosmar M., Gründler R., Flemming D., Cosemans В., Broek K. van den (2014), Calculating the cost of work-related stress and psychosocial risks, Luxemburg, Report for EU OSHA.
 14. Houtman I. (2007), Work-related stress, Dublin, Report for European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
 15. Klink J. J. L. van der, Blonk R. W. В., Schene A. H., Dijk F. J. H. van (2001), The benefits of Interventions for Work-Related Stress, American Journal of Public Health, vol. 91, nr 2.
 16. Lamontagne A. D., Keegel Т., Louie A. M., Ostry A., Landsbergis P. A. (2007), A systematic review of the job-stress intervention evaluation literature, 1990-2005, International Journal of Occupational and Environmental Health, sierpień-wrzesień, vol. 13 (3).
 17. Milczarek M., Schneider E., Rial González E. (2009), OSH in Figures: Stress at Work - Facts and Figures, Luxemburg, Report for EU OSHA.
 18. Molek-Winiarska D. (2011), Programy redukcji stresu zawodowego w Polsce i innych krajach UE, Nauki Społeczne, vol. 2 (4), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 213.
 19. Molek-Winiarska D. (2013a), Stress Management Interventions in Polish Companies - Research Results, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, nr 1 (27).
 20. Molek-Winiarska D. (2013b), Programy redukcji stresu zawodowego w małych i średnich przedsiębiorstwach, w Wiśniewski Z. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa, Wolters Kluwer.
 21. Nielsen K., Randall R., Christensen K. B. (2010a), Developing New Ways of Evaluating Organizational-Level Interventions, w Houdmont J., Leka S. (red.), Contemporary Occupational Health Psychology, Wiley-Blackwell, vol. 1.
 22. Nielsen K., Randall R., Holten A., Gonzalez E. (2010b), Conducting organizational-level occupational health interventions: What works?, Work & Stress, vol. 24, nr 3.
 23. NIOSH, Workplace stress, dostępny 20 stycznia 2013, http://www.stress.org/workplace-stress/.
 24. Noblet A., Lamontagne A. (2009), The challenges of developing, implementing and evaluating interventions, w Cartwright S., Cooper C. (red.), The Oxford Handbook of Organizational Well-being, Oxford, Oxford University Press.
 25. Richardson K. M., Rothstein R. H. (2008), Effect of occupational stress management intervention programs. A meta-analysis, Journal of Occupational Health Psychology, vol. 13, nr 1.
 26. Sinclair R., Sears L., Zajack M., Probst T. (2010), A multilevel Model of Economic Stress and Employee Well-Being, w Houdmont J., Leka S. (red.), Contemporary Occupational Health Psychology, Wiley-Blackwell, vol. 1.
 27. Ten Brummelhuis L., Lippe T. van de (2010), Effective work-life balance support for various household structures, Human Resource Management, vol. 49, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu