BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bachorz Władysław
Tytuł
Rola zysku w finansowaniu drobnych inwestycji przedsiębiorstwa
The Role of Profit in Financing of Small Enterprise Investments
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1983, nr 108, s. 7-32, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Instrumenty polityki finansowej wobec jednostek gospodarczych
Słowa kluczowe
Inwestycje przedsiębiorstw, Finansowanie inwestycji, Finansowanie przedsiębiorstwa, Fundusze inwestycyjne, Zysk przedsiębiorstwa
Enterprises investments, Investment financing, Financing enterprises, Investment funds, Business profit
Uwagi
summ.
Abstrakt
W. Bachorz przedstawił mechanizm finansowania drobnych inwestycji samodzielnie podejmowanych przez przedsiębiorstwa państwowe w latach siedemdziesiątych. Mechanizm ten opierał się na tzw. wspomaganym funduszu finansowania, zasilanym z części zysku, amortyzacji, a nawet z dotacji. Organa administracji gospodarczej ustalały uznaniowo normy odpisów z poszczególnych źródeł na ten fundusz, izolując tą drogą drobne inwestycje przedsiębiorstwa od efektu gospodarowania. W związku z tym autor proponuje takie zorganizowanie samofinansowania drobnych inwestycji, aby wzbudzało ono zainteresowanie przedsiębiorstwa zyskiem i opłacalnością podejmowanych przedsięwzięć. (fragment tekstu)

A self-financing mechanism in a form if turned into in the seventies and the ways of its improvement has been presented in the article. The author's intention is to find an answer to the question how self-financing should be organized in order to arise the enterprise interest in a profit and profitability of taken up undertakings. According to principles obligatory in the seventies, a self-financing fund was the result of the enterprise profit, depreciation and endowment in case the enterprise thought it suitable. Economic administration organs were allowed to supply self-financing funds with endowments and lay down allocation standards from profit and depredation from this fund. This type of self-financing is called an aid one by the author in whose opinion it does not force the investment effect optimalization from the enterprise but even isolates complementary investments from the management effects. Looking for the ways different from, the optional character of building up a self-financing fund, the author is concentrated on stimulation of the complementary investment financing mechanism in point of effective stimuli. He points out some moves by means of which the funds gathered by enterprises for these aims can have the character of founds built up as a source of income since without the income financing there are no effective stimuli. A certain conception of profit distribution disposed mainly towards taking into account the development needs of the enterprise is the result of these considerations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Uchwała nr 124 Rady Ministrów z dnia 15.6.1969 w sprawie zasad finansowania inwestycji i kapitalnych remontów jednostek państwowych (M.P. 1969 nr 32 poz. 237 § 23.3.).
 2. Uchwała nr 176 Rady Ministrów z dnia 9.11.1970 w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw, kombinatów i zjednoczeń przemysłowych oraz budowlano-montażowych objętych planowaniem centralnym (M.P. 1971 nr 26 poz. 166 § 181).
 3. Gordon J.: Bodźce finansowe w gospodarce środkami trwałymi. Inwestycje i Budownictwo 1974 nr 5.
 4. Uchwała nr 45 z dnia 5.3.1976 w sprawie zasad finansowania inwestycji i remontów w jednostkach gospodarki uspołecznionej, (M.P. 1976 nr 15 poz. 69).
 5. Uchwała nr 46 z dnia 5.3.1976 w sprawie gospodarki finansowej przemysłowych i budowlano-montażowych państwowych organizacji gospodarczych objętych planem centralnym (M.P. 1976 poz. 70).
 6. Uchwała nr 122 Rady Min. z dnia 11.6.1976 zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarki finansowej przemysłowych i budowlano-montażowych państwowych organizacji gospodarczych objętych planem centralnym (M.P. 1976 nr 27 poz. 118).
 7. Zarządzenie nr 53 Ministra Finansów z dnia 23.3.1976 r. w sprawie rozliczeń niektórych funduszów państwowych organizacji gospodarczych oraz scentralizowanego rachunku rozliczeń. (Dz. Urzędowy Min. Fin. 1976 nr 9 poz. 18).
 8. Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15.7.1976 r. w sprawie szczegółowych zasad trybu niektórych rozliczeń z budżetem państwowych organizacji gospodarczych objętych planem centralnym (M.P. 1976 nr 32 poz. 138).
 9. Szkice finansowe, praca zbiorowa pod kier. naukowym E. Czerwińskiego. PWN - w druku.
 10. Pieniądz w gospodarce socjalistycznej (Red.) A. Wakara. Warszawa 1969 r.
 11. J. Beksiak, U. Libura: Równowaga gospodarcza w socjalizmie, PWN, Warszawa 1969.
 12. S. Oyrzanowski: Walka z niebezpieczeństwem inflacji, "Myśl Gospodarcza" 1957 nr 1.
 13. S. Waksmundzki: Warunki skuteczności działania systemu finansowania inwestycji (wybr. zagadnienia). Finanse 1973 nr 6.
 14. E. Czerwińska: Zarobkowa metoda gromadzenia środków pieniężnych na cele inwestycyjne. Ekonomista 1978 nr 2.
 15. A. Wakar: Pieniądz w gospodarce socjalistycznej. Zeszyt Naukowy SGPiS, Warszawa 1964.
 16. M.S. Wiatr: Fundusz inwestycyjny a limitowanie nakładów inwestycyjnych, Finanse 1974 nr 3.
 17. E. Czerwińska: Metody regulowania zysku. PWN, Warszawa 1971.
 18. K. Zając: Zarys metod statystycznych, PWE. Warszawa 1974.
 19. Z. Pawłowski: Modele ekonometryczne równań opisowych. PWN, Warszawa 1974.
 20. Z. Czerwiński: Matematyka na usługach ekonomii. PWN, Warszawa 1977 wyd. 4.
 21. R. Becsky: Sposób przeprowadzania reformy. Dalsze kierunki regulacji systemu. Materiały Konferencyjne, Warszawa: PTE 1980.
 22. Z. Zdyb: System ekonomiczno-finansowy gospodarki węgierskiej, Materiały Konferencyjne, Warszawa: PTE 1980.
 23. A. Szarota: Proces doskonalenia systemu finansowania inwestycji, Finanse 1973 nr 5.
 24. K.G. Zullias: Finansowanie i kredytowanie kapitalnych włożenij. Izd. Visza Szkoła Kijew 1976.
 25. Finansy i efektiwnost praizwodstwiennych fondow. Red.: W.K. Siengaczowa: Izd. Finansy. Moskwa 1973.
 26. J. Pawluk: Rola zysku w rachunku ekonomicznym w sferze produkcji. Finanse 1972 nr 2.
 27. K. Piotrowski: Kierunki doskonalenia bodźcowego działania systemu finansowego, Finanse 1971 nr 2.
 28. J. Skolasiński: Zysk netto czy brutto (głos dyskusyjny), Finanse 1975 nr 7.
 29. Z. Madej: Zysk w gospodarce socjalistycznej. Warszawa: PWE, 1963.
 30. A. Pluta: Kompleksowa modernizacja w przedsiębiorstwach. Ekonomika i Organizacja Pracy, 1978 nr 3.
 31. W. Brus: Koncepcja bodźców ekonomicznych opartych na zysku. Życie Gospodarcze 1957 nr 3(301).
 32. W. Brus: Próba konstrukcji systemu bodźców z zysku. "Życie Gospodarcze" 1957 nr 2(302).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu