BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Winnicka-Wejs Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Motywowanie do rozwoju z zastosowaniem grywalizacji
Motivation for Development Applying Gamification
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2015, nr 3-4, s. 57-80, tab., bibliogr. 111 poz.
Słowa kluczowe
Grywalizacja, Motywowanie pracowników, Rozwój zawodowy pracownika, Sektor publiczny
Gamification, Motivating employees, Professional development of employees, Public sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zdefiniowano pojęcie "grywalizacja" (gamification). Scharakteryzowano grywalizację jako narzędzie motywowania, edutainment oraz innowację organizacyjną w sektorze publicznym. Dokonano próby transferu twierdzeń na temat motywacji na obszar grywalizacji. Omówiono instrumenty rozwoju pracowników, które potencjalnie mogą być objęte grywalizacją. Przedstawiono przykłady zastosowania mechanizmów gier w amerykańskich organizacjach publicznych. Wskazano możliwości i ograniczenia wdrożenia grywalizacji w instytucjach publicznych w Polsce, akcentując jej zalety i wady. (abstrakt oryginalny)

The paper defines the concept of gamification. Gamification is characterized as an incentive tool, edutainment, and organizational innovation in the public sector. An attempt is made to transpose statements concerning motivation to the area of gamification. Personnel development tools that may potentially be covered by gamification are discussed. Examples of game mechanisms used in American public organizations are presented. Possibilities and limitations of implementing gamification in public institutions in Poland are identified, including an emphasis on their advantages and disadvantages. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewska В., Utracki P. (2014), Czy firmy potrzebują gier?, Personel i Zarządzanie, nr 8.
 2. Bednarczyk M. (2004), W drodze do przedsiębiorczej administracji publicznej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2.
 3. Beeby D. (2015), Harper government examines game-playing to motivate bureaucrats, dostęp 20 marca 2015, http://www.cbc.ca/news/politics/harper-government-exatmnes-game-playing-to-motivate-bureaucrats-1.2974381.
 4. Biela A., Blatsios D., Jezierska L. (2013), Gamifikacja jako potencjalne narzędzie w procesie nauczania w ramach szkolnictwa wyższego, w Mistrzostwo pedagogiczne jako konieczna cecha wykładowcy uczelnianego, materiały pokonferencyjne, Wrocław, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
 5. Bogost I. (2011), Persuasive Games: Exploitationware, Gamasutra, dostęp 22 marca 2015, http://www.gamasutra.com/view/feature/134735/persuasive_games_exploitationware.php.
 6. Boinodiris P., Fingar P. (2014), Serious Games for Business Using Gamification to Fully Engage Customers, Employees and Partners, Florida, Meghan-Kiffer Press.
 7. Borkowska S. (2015), Od redakcji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1 (102).
 8. Bugdol M. (2008), Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Warszawa, Difin.
 9. Bugdol M. (2014), Znaczenie sprawiedliwości w zarządzaniu ludźmi. Dlaczego warto być sprawiedliwym, Warszawa, Difin.
 10. Burke B. (2014), Gamify: How Gamification Motivates People to Do Extraordinary Things, Brookline, Gartner.
 11. Burnett R., Sentinel O. (2013), Lockheed's $146M Army training deal latest to survive sequester, dostęp 20 marca 2015, http://articles.orlandosentinel.com/2013-04-03/technology/os-lockheed-army-war-game-deal-20130403_1_training-system-army-contract-combat.
 12. Chapman P. (2012), Gamification and Game Mechanics Made Simple, New York, Nordic Press.
 13. Czajka Z. (2012), Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 14. Czyżak M., Kencler J. (2013), Wdrażanie indywidualnych programów rozwoju zawodowego (IPRZ) - doświadczenia Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w Sidor-Rządkowska M., Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Ocena i rozwój członków korpusu służby cywilnej, Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
 15. Deterding S., Dixon D., Khaled R., Nacke L. (2011), From game design elements to gamefulness: defining gamification, w: Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments, Tampere, Finland, September 2011, New York, ACM Press.
 16. Doktór K. (2004), Osobliwości zarządzania personelem w administracji publicznej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2.
 17. Filipowicz G. (2015), О grywalizacji inaczej, Personel i Zarządzanie, nr 1.
 18. Gray D., Brown S., Macanufo J. (2010), Gamestrorming. A Playbook for Innovators, Rulebreakers, and Changemakers, Sebastopol, O'Reilly Media.
 19. Gregor В., Gottwald В. (2012), Advergaming i grywalizacja jako trend i szansa dla marketingu, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 712.
 20. Herger M. (2013), Enterprise Gamifiaction - Exploiting people by letting them have fun, CreateSpace.
 21. Herger M. (2014a), Gamification in Human Resources (Enterprise Gamification).
 22. Herger M. (2014b), Enterprise Gamification. Engaging people by letting them have fun.
 23. Herger M. (2014c), Gamification in Community & Innovation Management (Enterprise Gamification).
 24. http://www.fbi.gov/news/videos/simulation-team-video, dostęp 20 marca 2015.
 25. Hugos M. (2012), Enterprise Games - Using Game Mechanics to Build a Better Business, O'Reilly.
 26. Indywidualny program rozwoju zawodowego członka Korpusu Służby Cywilnej. Poradnik dobrej praktyki (2011), Warszawa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 27. Itrich-Drabarek J. (2012), Służba cywilna w Polsce - koncepcje i praktyka, Warszawa, Dom Wydawniczy ELIPSA.
 28. Jankowski M. (2013), Grywalizacja - wykorzystanie elementów gier do modyfikowania zachowań ludzi, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Nauki Społeczne, nr 2 (8).
 29. Jawor-Joniewicz A. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej - studium przypadku, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 30. Jędrych E. (2013), Inwestowanie w innowacje społeczne w organizacjach gospodarczych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 31. Jóźwiak P. (2013), Grywalizacja w crowdsourcingu, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Organizacja i Zarządzanie, z. 55, nr 1154.
 32. Juchnowicz M. (2012), Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 33. Kapp K.M. (2012), The Gamification of Learning and Instruction: Game-Based Methods and Strategies for Training and Education, San Francisco, Pfeiffer.
 34. Kapp K.M., Blair L., Mesch R. (2013), The Gamification of Learning and Instruction Fieldbook. Ideas into Practice, Wiley.
 35. Kilel B. (2014), Gamification, Zapphire Publishing, Frederick.
 36. Kożuch B. (2012), Wdrażanie innowacji organizacyjnych w administracji samorządowej, w Czaputowicz J. (red.), Zarządzanie zmianą w administracji publicznej, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa, KONTRAST.
 37. Król H. (2006), Istota rozwoju kapitału ludzkiego organizacji, w Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 38. Kumar J. (2013), Gamification at Work, Designing Engaging Business Software, Springer.
 39. Kumar J., Herger M. (2013), Gamification at work. Designing engaging business software, Interaction Design Foundation, Aarhus, Denmark.
 40. Laskowski M. (2013), Wykorzystanie czynników grywalizacyjnych w tworzeniu aplikacji użyteczności publicznej, Uniwersytet Rzeszowski, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 36.
 41. Lipka A. (2010), Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business.
 42. Lipka A., Król M., Waszczak S., Winnicka-Wejs A. (2010), Kształtowanie motywacji wewnętrznej. Koszty jakości i ryzyko, Warszawa, Difin.
 43. Łączyński M. (współpraca: J. Niewiński) (2013), Gry szkoleniowe. Praktyczny przewodnik. Historia i zastosowanie gier i symulacji w edukacji i biznesie, Warszawa, Sowa Sp. z o.o.
 44. Marczewski A. (2013), Gamification. A Simple Introduction & a bit more. Tips, advice and thoughts on gamification.
 45. Marek A. (2012), Motywacja urzędników starostw powiatowych w Polsce - perspektywa neoinstytucjonalna, w Stankiewicz-Mróz A., Lendzion J. P. (red.), Jakość zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach, Łódź, Wydawnictwo Media Press.
 46. Masłyk-Musiał E. (2011), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 47. McGonigal J. (2011), Reality is broken: Why games make us better and how they can change the world, London, Jonathan Cape.
 48. Meysztowicz K. (2014), Grywalizacja w służbie HRM, Personel i Zarządzanie, nr 10 (295).
 49. Miller C. (2013), The Gamification of Education, Developments in Business Simulation and Experiential Learning, vol. 40.
 50. Mitzner M. (2013), Grywalizacja, w Podręcznik dla Liderów Integracji Cyfrowej i Edukacji, Fundacja Aktywizacja, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa.
 51. Narayanan A. (2014), Gamification for Engagement. Strategize, design, and implement gamification to successfully engage your employees, Birmingham, Impact Publishing.
 52. Niman N. B. (2014), The Gamification of Higher Education : Developing a Game-Based Business Strategy in a Disrupted Marketplace, New York, Palgrave Macmillan.
 53. Olejniczak K., Domaradzka A., Krzewski A., Lendzion В., Widła Ł. (2010), Polskie ministerstwa jako organizacje uczące się, Raporty i Analizy EUROREG, 2010, nr 1.
 54. Ordioni J. (2013), Game on for Employee Gamification, dostęp 13 marca 2015, www.ere.net/2013/04/26/game-on-for-employee-gamification/.
 55. Osowiecka M. (2014), Grywalizacja, Polityka, nr 35 (2973).
 56. Paharia R. (2013), Loyalty 3.0.: How to Revolutionize Customer and Employee Engagement with Big Data and Gamification, McGraw-Hill.
 57. Pamuła A. (2014), Grywalizacja jako forma edukacji i angażowania odbiorców energii w rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, nr 113, t. 2.
 58. Penenberg A. L. (2013), Play at work. How games inspire breakthrough thinking, New York, Portfolio/Penguin.
 59. Perry J. L., Wise L. R. (1990), The Motivational Bases of Public Service, Public Administration Review, vol. 50 (3).
 60. Pink D.H. (2011), Drive. Kompletnie nowe spojrzenie na motywację, Warszawa, Wydawnictwo Studio ЕМKА.
 61. Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 62. Public Sector News: Gamification for Fun and Productivity, 2013, dostęp 19 marca 2015, http://info.4imprint.co.uk/emails/4212370/public-sector-news-gamification-for-fun-and-productivity.
 63. Radoff J. (2011), Game on: energize your business with social media games, Wiley.
 64. Reeves В., Read J. L. (2009), Total Engagement: Using Games and Virtual Worlds to Change the Way People Work and Business Compete, Harvard Business Press.
 65. Reiners Т., Lincoln C. W., red. (2015), Gamification in Education and Business, Springer.
 66. Reykowski J. (1975), Teoria motywacji a zarządzanie, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 67. Robertson M. (2010), Can't play, won't play, Hideanseek, dostęp 25 marca 2015, http://hideandseek.net/2010/10/06/cant-play-wont-play.
 68. Rostkowski T. (2012), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business.
 69. Rowgało K. (2014), Gamifikacja - со to, po со, jak działa?, dostęp 11 marca 2015, http://hrstandard.pl/2014/0З/03/gamifikacja-co-to-po-co-jak-dziala/.
 70. Schell J. (2008), The Art of Game Design, Morgan Kaufmann.
 71. Sekuła Z. (2008), Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, Warszawa, PWE.
 72. Seredocha I. (2010), Ocena zmian w systemie motywacyjnym pracowników samorządowych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 73. Sheldon L. (2012), The Multiplayer Clasroom - Designing Courseworks as a Game, Course Technology.
 74. Shergill P. (2014), Winning the Talent Game: How Gamification Is Impacting Business and HR, dostęp 12 marca 2015, http://www.wired.com/2014/01/winning-talent-game-gamification-impacting-business-hr.
 75. Siadkowski J., Kanar-Kossobudzka K., Bojanowska A., Stodulski В., Głowacka L. (2014), Grywalizacja: zrób to sam, Warszawa, Wyd. Fundacja Orange, Fundacja Highlight/Inaczej, Laboratorium EE.
 76. Sidor-Rządkowska M. (2013), Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Ocena i rozwój członków korpusu służby cywilnej, Warszawa, Wolters Kluwer Polska SA.
 77. Siechowicz A., Filarski K. (2013), Rozegraj to mądrze: jak wykorzystać koncepcję grywalizacji w działaniach HRM?, Personel i Zarządzanie, nr 3.
 78. Starzyński S. (2012a), Gryfikacja, modny trend używany przez marketerów, Raport Game Industry Trends 2012, Warszawa, Nowy Marketing.
 79. Starzyński S. (2012b), Książka "Grywalizacja" - czyli wstęp do zrozumienia grywalizacji, dostęp 11 marca 2015, www.gryfikacja.pl/index.php/2012/02/ksiazka-grywalizacja-czyli-wstep-do-zrozumienia-grywalizacji/.
 80. Starzyński S. (2013), Topstep Traders - gryfikacja jako sposób na wyrównywanie szans na rynku pracy, dostęp 12 marca 2015, www.gryfikacja.pl.
 81. Strużyna J. (2009), Kierunki doskonalenia zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych, w Frąckiewicz-Wronka A. (red.), Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 82. Swacha J. (2013), Elementy gamifikacji w zarządzaniu kadrami uczelni, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, nr 34, t. 2.
 83. Swacha J. (2014), Gamifikacja: nowe narzędzie motywowania, w Rakowska A. (red.), Perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi, Lublin, Instytut Zarządzania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 84. Swacha J., Baszuro P. (2013), Gamification-based e-learning platform for computer programming education, w Reynolds N., Webb M. (red.), Learning while we are connected. Volume 1: Research papers, Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK.
 85. Szaban J. M. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i administracji publicznej. Warszawa, Difin.
 86. Szewczuk A. (2008), Czynnik ludzki w sektorze publicznym, w Szewczuk A., Zioło M. (red.), Zarys ekonomiki sektora publicznego, Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 87. Szewczuk A., Zioło M. (2008), Zarys ekonomiki sektora publicznego, Szczecin, Uniwersytet Szczeciński.
 88. Szewczyk H. (2012), Stosunki pracy w samorządzie terytorialnym, Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
 89. Tkaczyk P. (2012), Grywalizacja. Jak zastosować mechanizmy gier w działaniach marketingowych, Gliwice, Wydawnictwo HELION.
 90. Tkaczyk P. (2013), Grywalizacja na usługach lojalności, Marketing w Praktyce, nr 3.
 91. Tuutti C. (2012a), Agencies not playing around with gamification, dostęp 19 marca 2015, http://fcw.com/articles/2012/04/30/gamification-tool-federal-agencies.aspx.
 92. Tuutti C. (2012b), Fun, competition inspire better service and happier employees, dostęp 19 marca 2015, http://fcw.com/Articles/2012/05/30/HOME-PAGE-Management-Watch-gamification.aspx.
 93. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. о pracownikach samorządowych, Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.
 94. Vianna Y., Vianna M., Medina В., Tanaka S. (2014), Gamification, Inc. Recreating companies through games, Rio de Janeiro, MJV Press.
 95. Walz S. P., Detering S., red. (2014), The Gameful World: Approaches, Issues, Applications, Massachusetts Institute of Technology.
 96. Wardaszko M., Wiśniewska R., Mrugalski W., Pawłowski M. (2013), Grać czy nie grać z pracownikami? Wykorzystanie mechanizmów grywalizacji w firmowym intranecie, Personel i Zarządzanie, nr 10.
 97. Werbach K., Hunter D. (2012), For the Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your Business, Philadelphia, Wharton Digital Press.
 98. Winnicka-Wejs A. (2015), Grywalizacja jako przykład eksperymentu w obszarze HR, w Lipka A., Waszczak S., Winnicka-Wejs A., Eksperyment w obszarze HR, Warszawa, CeDeWu.
 99. Władek Z. (2013), Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej. Zarys wykładu, Warszawa, Difin.
 100. Wood C. (2013), Gamification: Governments Use Gaming Principles to Get Citizens Involved, dostęp 19 marca 2015, www.govtech.com.
 101. Wójcik J. (2013), Motivation for students: gamification in e-learning, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 153.
 102. Wrona K. (2013), Grywalizacja i gry oraz ich potencjał do wykorzystania w strategiach marketingowych, Marketing i Rynek, nr 10.
 103. www.enterprise-gamification.com, dostęp 10 marca 2015.
 104. www.grywalizacja24.pl/definicje, dostęp 12 marca 2015.
 105. Zarządzanie nr 3 Szefa Służby Cywilnej z dnia 30.05.2012 r. w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, dostęp 26 marca 2015, http://dsc.kprm.gov.pl/aktualnosci/standardy-zarzadzania-zasobami-ludzkimi.
 106. Zichermann G., Cunningham Ch. (2011), Gamification by Design, O'Reilly.
 107. Zichermann G., Linder J. (2010), Game-based marketing, inspire customer loyalty through rewards, challenges and contacts, Wiley.
 108. Zichermann G., Linder J. (2012), Grywalizacja: mechanika gry na stronach www i w aplikacjach mobilnych, Wydawnictwo Helion.
 109. Zichermann G., Linder J. (2013), The Gamification Revolution: How Leaders Leverage Game Mechanics to Crush the Competition, McGraw-Hill.
 110. Zieliński W. (2010), Directions of Change in the Civil Service Human Resource Management System developing, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6.
 111. Zieliński W. (2011), Efektywność ZZL w sektorze publicznym, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu