BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepański Jan (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Unikanie opodatkowania w świetle orzecznictwa niemieckiego
Judicial approach to tax avoidance in Germany
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2014, nr 1, s. 105-118
Słowa kluczowe
Prawo podatkowe, System podatkowy, Orzecznictwo sądu
Tax regulations, Tax system, Judicial decision
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
W niemieckim systemie prawa podatkowego problem unikania opodatkowania sprowadza się w głównej mierze do pojęcia obejścia prawa podatkowego/ obejścia podatku (Steuerumgehung), które zachodzi w wyniku nadużycia możliwości kształtowania czynności prawnych. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie dorobku orzeczniczego w zakresie unikania opodatkowania w Niemczech w oparciu o regulację ustawową i poglądy niemieckiej doktryny prawa podatkowego. Temat klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania został już podjęty w polskiej literaturze, ale jedynie uzupełniająco doktryna polska przywoływała poglądy orzecznicze. Nadto nie wszystkie opracowania oparte zostały jednak na aktualnym stanie prawnym, tj. po 2008 r. Niniejszy artykuł ma zatem także za zadanie przybliżenie problemu po nowelizacji z 2008 r. Najważniejszą jego częścią jest natomiast analiza problemu w kontekście sądowego stosowania prawa.(fragment tekstu)

The paper focuses on the issue of anti-tax avoidance regulation in the German legal system and the important role of judicial decisions in the general discussion on this topic. The position of the legal doctrine as well as the general anti-abuse rule addressing the tax-avoidance problem, currently in force in Germany, are presented. This is followed by an analysis of the decisions delivered by the last instance finance and tax tribunal Bundesfinanzhof, including the so called Gesamtplanrechsprechung which presents, in detail, views and opinions of German courts regarding combatting tax avoidance practices. Such a structure of the paper aims to serve as comparative material and a voice in the discussion on the ways of tackling tax avoidance.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brinkmann L., Teilentgeltliche Unternehmensnachfolge im Mittelstand, Berlin 2005.
 2. Crezelius G., Vom Missbrauch zum Misstrauen: Zur geplanten Änderung des § 42 AO, Der Betrieb, Heft 26.
 3. Drüen K.-D., Steuerschuldverhältnis, Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten, [w:] K. Tipke, H.W. Kruse, Abgabeordnung Finanzgerichtsordnung Kommentar, Köln 2011.
 4. Drüen K.-D., Unternehmerfreiheit und Steuerhumgehung, Steuer und Wirtschaft 2008, nr 2.
 5. Foerster G., Schmidtmann, D., Die Gesamtplanrechtsprechung im Steuerrecht mit einem Vergleich der sog. "Step transaction doctrine" im amerikanischen, britischen und belgischen Steuerrecht, Steuer und Wirtschaft 2003, nr 2.
 6. Hey J., Spezialgesetzliche Missbrauchsgesetzgebung, Steuer und Wirtschaft 2005, nr 2.
 7. Karwat P., Obejście prawa podatkowego: natura zjawiska i sposoby przeciwdziałania mu, Warszawa 2002.
 8. Kirchhof P., Gestaltungsfreiheit und Belastungsgleichheit als Grundlagen des Steuerrechts, [w:] R. Hüttemann (red.), Gestaltungsfreiheit und Gestaltungsmissbrauch im Steuerrecht, Deutsche Steuerjuristische Gesellschaft, Band 33, Köln 2010.
 9. Klein M., Niemann A., Abuse of Tax Law Across Europe, EC Tax Review 2012, nr 2.
 10. Kostecki A., Klauzule generalne zapobiegania obejściu prawa podatkowego w niemieckiej doktrynie i regulacjach prawnych, [w:] W. Miemiec (red.), Księga Jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego, Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, Wrocław 2009.
 11. Lang J., Grundlagen der Steuerrechtsordnung, [w:] K. Tipke, J. Lang, Steuerrecht, Köln 2010.
 12. Leisner-Egensperger A., Steuerumgehung i.S.d. par. 42 AO nach der Reform, Deutsche Steuer-Zeitung, 2008, nr 11.
 13. Lenz Ch., Gerhard T., Das Grundrecht auf steueroptiemierende Gestaltung, Betriebs-Berater, Heft 45.
 14. Litwińczuk H., Problematyka obejścia podatku w świetle doktryny i orzecznictwa w Niemczech i w Polsce, [w:] Ex inuria non oritur ius. Księga ku czci Profesora Wojciecha Łączkowskiego, Poznań 2003.
 15. Mudrecki A., Wykładnia gospodarcza w orzecznictwie Naczelnego Sądu administracyjnego, w: M. Münnich, A. Zdunek (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Optymalizacja podatkowa a obejście prawa podatkowego, Lublin 2012.
 16. Olesińska A., Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania, Toruń 2013.
 17. Ratshow E., 2. Teil. Steuerschuldrecht, 2. Abschnitt. Steuerschuldverhältnis § 42 AO, [w:] F. Klein, AO Abgabeordnung Kommentar 10. Auflage, München 2009.
 18. Rose G., Glorius-Rose K., Steuerplanung und Gestaltungsmissbrauch. Eine Auswertung der jüngeren Rechtsprechung des BFH zu § 42 AO, Bielefeld 2002.
 19. Schön W., Legalitat, Gestaltungsfreiheit und Belastungsgleichheit als Grundlagen der Besteuerung, [w:] R. Hüttemann (red.), Gestaltungsfreiheit und Gestaltungsmissbrauch im Steuerrecht, Deutsche Steuerjuristische Gesellschaft, Band 33, Köln 2010.
 20. Schön W., Statutory Avoidance and Disclosure Rules in Germany, [w:] J. Freedman (red.), Beyond Boundaries Developing Appraoches to Tax Avoidance and Tax Risk Management, Oxford 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.1.9
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu