BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Misztal Piotr (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Integracja finansowa a synchronizacja cykli koniunkturalnych Polski i Unii Europejskiej
Financial Integration and Business Cycle Synchronisation in Poland and European Union
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2015, nr 2 (74), s. 3-18, rys., tab., bibliogr. s. 17-18
Słowa kluczowe
Integracja finansowa, Inwestycje zagraniczne, Konwergencja, Cykl koniunkturalny
Financial integration, Foreign investment, Convergence, Business cycles
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Cykle koniunkturalne gospodarek, ze względu na postępujący proces globalizacji gospodarki światowej, są w coraz większym stopniu od siebie zależne. W procesie globalizacji kraje wschodzące zwiększyły swoje znaczenie gospodarcze na świecie, jednocześnie upodobniając się do krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo. Nowa struktura gospodarki światowej powoduje istotne implikacje dla cykli koniunkturalnych większości krajów świata. Jednym z czynników, który istotnie przyczynia się do większej współzależności cykli koniunkturalnych na świecie, są dynamicznie rosnące międzynarodowe przepływy inwestycji zagranicznych (tzw. integracja finansowa). Celem niniejszego opracowania jest analiza oddziaływania międzynarodowych przepływów kapitałowych na synchronizację cykli koniunkturalnych Polski oraz Unii Europejskiej w okresie 2005-2013. W pracy wykorzystano metodę badawczą opartą na studiach literaturowych z zakresu makroekonomii i finansów międzynarodowych oraz metody ekonometryczne (modele wektorowej autoregresji - Vector Autoregression Model). Wyniki przeprowadzonych badań empirycznych wskazują, że wzrost obrotów kapitałowych niekoniecznie prowadzi do zwiększenia synchronizacji cykli koniunkturalnych analizowanych gospodarek. Wpływ wzrostu przepływów kapitałowych krajów na synchronizację ich cykli koniunkturalnych zależy nie tylko od intensywności obrotów kapitałowych, ale przede wszystkim od struktury rodzajowej tych obrotów. (abstrakt oryginalny)

Due to the process of globalisation in the world economy, business cycles are becoming increasingly interdependent. Under globalisation, emerging countries have increased their economic weight in the world, at the same time conforming to the economically developed countries. The new structure of the global economy causes significant implications for business cycles in most countries of the world . Among the factors that contribute significantly to greater interdependence of business cycles are rapidly growing international flows of foreign investment (i.e. financial integration). The purpose of this paper is to analyse the impact of international capital flows on the synchroni-sation of business cycles in Poland and the European Union in the period of 2005-2013. The author uses a research method based on the study of relevant literature on macroeconomics and international finance, as well as econometric methods (Vector Autoregression Model -VAR). The results of empirical studies indicate that the increase in capital movements does not necessarily lead to an increase in business cycle synchronisation in the analysed economies. The impact of the growth of capital flows on business cycle synchronisation depends not only on the intensity of capital movements, but mainly on the structure of capital flows. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akin C. 2006 Multiple Determinants of Business Cycle Synchronization, George Washington University, Department of Economics, Washington.
 2. Allen F., Gale D. 2000 Financial contagion, "Journal of Political Economy", no. 108.
 3. Busl C., Kappler M. 2013 Does Foreign Direct Investment Synchronise Business Cycles? Results from a Panel Approach, "WWWforEurope Working Paper", no. 23.
 4. Camacho M., Perez-Quiros G., Saiz L. 2006 Are European business cycles close enough to be just one?, "Journal of Economics Dynamics and Control", no. 30.
 5. Devereux M. B., Sutherland A. 2011 Evaluating International Financial Integration under Leverage Constraints, "European Economic Review", no. 55 (3).
 6. Devereux M. B., Yetman J. 2010 Leverage Constraints and the International Transmission of Shocks, "Journal of Money, Credit and Banking", no. 42(6).
 7. Dees S., Zorell N. 2011 Business Cycle Synchronisation Disentangling Trade and Financial Linkages, "European Central Bank Working Paper Series", no. 1322.
 8. Eurostat Database 2014, European Commission, Luxembourg.
 9. Frankel J., Rose A. 1998 The Endogenity of the Optimum Currency Area Criteria, ,,The Economic Journal", no. 108.
 10. Garcia-Herrero A., Ruiz J. M. 2008 Do trade and financial linkages foster business cycle synchronization in a small economy?, "Banco de Espania Working Papers", no. 0810.
 11. Imbs J. 2004 Trade, Finance, Specialization, and Synchronization, "Review of Economics and Statistics", no. 86.
 12. Islamaj E. 2013 Industrial specialization, financial integration, and international consumption risk sharing, "Vassar College Working Paper", dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://http://irving.vassar.edu/faculty/ei/Outline7.pdf].
 13. Kalemli-Ozcan S., Papaioannou E., Peydró J. L. 2009 Financial Integration and Business Cycle Synchronization, ,,CEPR Discussion Papers", no. 7292.
 14. Krugman P.R. 1991 Geography and Trade. Cambridge, MIT Press, Massachusetts.
 15. Scott D. 2009 Financial Integration and International Business Cycle Co-movement: The Role of Financial Sector Risk, Dissertation Vanderbilt University.
 16. Sims Ch. A. 1980 Macroeconomics and Reality, "Econometrica", vol. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2015.02.74.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu