BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kruszka Michał (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
Tytuł
Ewolucja sektora bankowego w Unii Europejskiej w latach 2004-2012
Evolution of Banking Sector in European Union in Years 2004-2012
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2015, nr 2 (74), s. 19-36, wykr., tab., bibliogr. s. 35-36
Słowa kluczowe
Sektor bankowy, Struktura banku, Koncentracja, Efektywność
Banking sector, Bank structure, Concentration, Effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Kryzys finansowy znacząco wpłynął na funkcjonowanie europejskiego sektora bankowego. Wyniki przeprowadzonej analizy dowodzą, że wskutek kryzysu zmniejszyły się rozmiary tego komponentu systemu finansowego Unii Europejskiej i spadło znaczenie ekspansji transgranicznej. Równocześnie przestał przyrastać stopień koncentracji rynkowej, a efektywność ekonomiczna podlega znaczącej zmienności. W związku z tym należy stwierdzić, że proces tworzenia wewnętrznego rynku usług finansowych jest daleki od zakończenia w Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

The financial crisis has had a significant influence on the European banking sector. The results of the analysis demonstrate that, as a consequence of the crisis, the size of the banking component of the financial system of the European Union has decreased. At the same time, cross-border expansion has lost its importance. The market concentration level has ceased to rise, and economic efficiency is subject to significant volatility. In this context, it should be noted that the process of creating a single market for financial services in the European Union is far from being completed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen F., Beck T., Carletti E., Lane P. R., Schoenmaker D., Wagner W. 2011 Cross-Border Banking in Europe: Implications for Financial Stability and Macroeconomic Policies, CEPR, Londyn.
 2. Group of Ten - Consolidation in the Financial Sector, 2001, BIS, Bazylea.
 3. Bonin J. P., Hasan I., Wachtel P. 2005 Privatization matters: Bank efficiency in transition countries, "Journal of Banking & Finance", vol. 29.
 4. Cicirko T. 2011 Adekwatność kapitałowa instytucji bankowych na tle kryzysów światowych, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH", Zeszyt Naukowy, nr 108.
 5. Euribor-EBF 2013, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.euribor- ebf.eu/euribor-org/panel-banks.html].
 6. Fassin Y., Gosselin D. 2011 The Collapse of a European Bank in the Financial Crisis: An Analysis from Stakeholder and Ethical Perspectives, "Journal of Business Ethics", vol. 102.
 7. Giannone D., Lenza M., Pill H., Reichlin L. 2012 The ECB and the Interbank Market, ECB Working Paper Series, no. 1496.
 8. Iwanicz-Drozdowska M. 2007 Integracja rynków finansowych - jej rodzaje i znaczenie, "Bank i Kredyt", nr 1.
 9. Jonung L. 2009 The Swedish model for resolving the banking crisis of 1991-93. Seven reasons why it was successful, "Economic Paper", no. 360, European Commission, Bruksela.
 10. Kawalec S., Gozdek M. 2012 Raport dotyczący optymalnej struktury polskiego systemu bankowego w średnim okresie, Capital Strategy, Warszawa.
 11. Koetter M., Bos J.W.B., Heid F., Kolari J.W., Kool C.J.M., Porath D. 2007 Accounting for distress in bank mergers, "Journal of Banking & Finance", vol. 31.
 12. Kruszka M. 2012 Bankowość transgraniczna w Europie Środkowo-Wschodniej, "Gospodarka Narodowa", nr 1-2.
 13. Lubiński M. 2012 Wpływ banków zagranicznych na stabilność gospodarki kraju goszczącego, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8.
 14. Marine M., Vlahu R. 2012 The Economics of Bank Bankruptcy Taw, Springer, Berlin Heidelberg.
 15. Marques-Ibanez D., Molyneux P. 2002 Financial Restructuring in European Banking and Foreign Expansion, "Latin American Business Review", vol. 3.
 16. Navaretti G. B., Calzolari G., Pozzolo A. F., Levi M. 2010 Multinational banking in Europe -financial stability and regulatory implications: lessons from the financial crisis, ,,Economic Policy", vol. 25.
 17. Pawłowska M. 2004 Efektywność, konkurencyjność i koncentracja na polskim rynku bankowym w latach 1997-2002 - związki miedzy pojęciami, "Bank i Kredyt", nr 6.
 18. Samuelson W. F., Marks S. G. 2009 Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa.
 19. Santillan Salgado R. J. 2011 Banking Concentration in the European Union during the Last Fifteen Years, "Panoeconomicus", vol. 2.
 20. Sorkin A. R. 2009 Too Big To Fail. Inside the Battle to Save Wall Street, Viking, Nowy Jork.
 21. Story J., Walter I. 1997 The Political Economy of Financial Integration in Europe: The Battle of the Systems, MIT Press, Cambridge.
 22. Śledzik K. 2013 Ocena pozycji największych banków w globalnej gospodarce przed i po (?) kryzysie, "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", nr 60.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2015.02.74.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu