BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sieroń Arkadiusz (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Efekt Cantillona
Cantillon Effect
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2015, nr 2 (74), s. 68-87, bibliogr. s. 85-87
Słowa kluczowe
Inflacja, Pieniądz, Podaż pieniądza, Cykl koniunkturalny
Inflation, Money, Money supply, Business cycles
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem tej pracy jest teoretyczne omówienie efektu Cantillona z uwzględnieniem zarówno aspektu dystrybucyjnego, jak i cenowego. Przedstawiono relacje, jakie zachodzą między tym zjawiskiem a nieneutralnością pieniądza oraz zmianą w podaży pieniądza w ogólności. Analizie poddano także rolę oczekiwań związanych z istnieniem tych efektów. Pokazano również, iż stanowi ono podstawę austriackiej teorii cyklu koniunkturalnej. Jednocześnie wykazano, że ekonomia głównego nurtu ze względu na czynione przez nią nierealistyczne założenia, takie jak to o homogenicznym kapitale, nie jest w stanie należycie uchwycić wagi tego zjawiska. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is a theoretical discussion of the Cantillon effect, taking into account both the distribution and the price. The author presents the relationship between this phenomenon and the non-neutrality of money, as well as the changes in money supply in general. The role of expectations for these effects is also analysed. Based on the analysis, it is pointed out that the Cantillon effect is a foundation for the Austrian Business Cycle Theory. The author proves that mainstream economics, due to its unrealistic assumptions, such as the assumption of homogeneous capital, is not able to properly grasp the importance of this phenomenon. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bagus P. 2011 Tragedia euro, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa.
 2. Barro R. 1976 Rational Expectations and the Role of Monetary Policy, "Journal of Monetary Economics", no. 2.
 3. Block W., Barnett W., Salerno J. 2006 The relationship between wealth or income and time preference is empirical, not apodictic: a critique of Rothbard and Hoppe, "Review of Austrian Economics", 19.
 4. Bresciani-Turroni C. 2007 The Economics of Inflation: A Study of Currency Depreciation in Post-War Germany, Auburn, Ala.
 5. Cantillon R. 1959 Essay on the Nature of Trade in General, London: Frank Cass and Co., Ltd.
 6. Caplin A.S., Spulber D.F. 1987 Menu Costs and the Neutraity of Money, "The Quarterly Journal of Economics", vol. 102, no. 4.
 7. Cheng W., Angus S.D. 2012 The Cantillon Effect of Money Injection through Deficit Spending, "Monash University Department of Economics Discussion Paper", 12/12.
 8. Daley S., Wagner R. 2004 Money and the Real Economy: A Computational Search for Cantillon Effects, "Mercatus Center at George Mason University Working Paper", no. 46.
 9. Erosa A., Ventura G. 2002 On Inflation as a Regressive Tax, "Journal of Monetary Economics", vol. 49, no. 4.
 10. Fergusson A. 2012 Kiedy pieniądz umiera. Prawdziwy koszmar hiperinflacji, Studio EMKA, Warszawa.
 11. Fisher I. 1907 The Rate of Interest. Its Nature, Determination and Relation to Economic Phenomena, Macmillan, New York.
 12. Fisher I. 1922 The Purchasing Power of Money, its Determination and Relation to Credit, Interest and Crises, Macmillan, New York.
 13. Friedman M. 1969a The Optimum Quantity of Money, [in:] The Optimum Quantity of Money, M. Friedman (ed.), Aldine Publishing Company, Chicago.
 14. Friedman M. 1969b The Lag in Effect of Monetary Policy, [in:] The Optimum Quantity of Money, M. Friedman (ed.), Aldine Publishing Company, Chicago.
 15. Fuerst T. S. 1990 Liquidity, Loanable Funds, and Real Activity, "J.L. Kellogg Graduate School of Management Northwestern University Discussion Paper", no. 900.
 16. Gozdera M. 2011 Odwrócona krzywa dochodowości jako predykator recesji w gospodarce, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://mises.pl/blog/2011/03/11/gozdera- odwrocona-krzywa-dochodowosci-jako-predykator-recesji-w-gospodarce/, data wejścia: 28.02.2013].
 17. Hagemann H., Trautwein H. M. 1998 Cantillon and Ricardo effects: Hayek's contributions to business cycle theory, "The European Journal of the History of Economic Thought", 5:2.
 18. Harkness J. 1978 The Neutrality of Money in Neoclassical Growth Models, "The Canadian Journal of Economics", vol. 11, no. 4.
 19. Hayek F.A. 1935 Prices and Production, Augustus M. Kelly Publishers, New York.
 20. Hayek F.A. 1990 Denationalisation of money - The Argument Refined. An Analysis of the Theory and Practice of Concurrent Currencies, The Institute of Economic Affairs, London.
 21. Hayek F.A. 2001 Ekonomia a wiedza, [w:] Indywidualizm i porządek ekonomiczny, F. A. Hayek (red.), Wydawnictwo Znak, Kraków.
 22. Hercovitz Z. 1980 Money and the Dispersion of Relative Prices, "NBER Working Series", no. 431.
 23. Hoppe H. H. 2001 Democracy, The God That Failed: The Economics and Politics of Monarchy, Democracy, and Natural Order, New Brunswick, N.J.
 24. Horwitz S. 1994 Inflation, [in:] The Elgar Companion to Austrian Economics, P. Boettke (ed.), Edwar Elgar Pub., Aldershot.
 25. Horwitz S. 2003 The Cost of Inflation Revisited, "The Review of Austrian Economics", 16:1.
 26. Horwitz S. 2006 Monetary disequilibrium theory and Austrian Macroeconomics, [in:] Money and Markets: Essays in Honor of Leland B. Yeager, Koppl R. (ed.), Routledge, London - New York.
 27. Huerta de Soto 2009 Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa.
 28. Hülsmann J. G. 2008 The Ethics of Money Production, Ludwig von Mises Institute, Auburn, Ala.
 29. Hülsmann J.G. 2011 The structure of production reconsidered, "Document de travail du GRANEM", no. 2011-09-034.
 30. Hume D. 1987 Of Money, [in:] Essays, Moral, Political, and Literary, D. Hume (ed.), Liberty Fund, Indianapolis.
 31. Humphrey T.M. 1982 Of Hume, Thornton, the Quantity Theory and the Philips Curve, "Federal Reserve Bank of Richmond Economic Review", vol. 68, no. 6.
 32. Kessel R.A., Alchian A.A. 1960 The Meaning and Validity of the Inflation-Induced Lag of Wages Behind Prices, "The American Economic Review", vol. 50, no. 1.
 33. Kessel R.A., Alchian A.A. 1962 Effects of Inflation, "Journal of Political Economy", vol. 70, no. 6.
 34. Keynes J. M. 1924 A Tract on Monetary Reform, Macmillan, London.
 35. Machaj M. 2012 Krótki przewodnik po teorii pieniądza, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://mises.pl/blog/2012/03/29/machaj-krotki-przewodnik-po- teorii-pieniadza/, data wejścia: 28.01.2013].
 36. Mises L. 2007 Ludzkie działanie, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa.
 37. Mises L. 2012 Teoria pieniądza i kredytu, Fijorr Publishing, Warszawa.
 38. Morgenstern O. 1972 Thirteen Critical Points in Contemporary Economic Theory: An Interpretation"", "Journal of Economic Literature", vol. 10, no. 4.
 39. O'Driscoll G. Jr., Rizzo M. 1996 The Economics of Time and Ingorance, Routledge, London - New York.
 40. Plosser C. I. 1990 Money and Business Cycles: A Real Business Cycle Interpretaion, "NBER Working Paper Series", Working Paper, no. 3221.
 41. Rothbard M. N. 2006 Złoto, banki, ludzie. Krótka historia pieniądza, Fijorr Publishing, Warszawa.
 42. Rothbard M. N. 2007 Ekonomia wolnego rynku, Fijorr Publishing, Warszawa.
 43. Saucier Ch., Thorton M. 2010 Introduction, [in:] An Essay on Economic Theory, An English translation of Richard Cantillon's Essai sur la Nature du Commerce en General, Cantillon R. (ed.), Ludwig von Mises Institute, Auburn, Ala.
 44. Sieroń A. 2012 Czy w standardzie złota możliwy jest cykl koniunkturalny, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://rynekzlota24.pl/poradnik-inwestycyjny/czy-w-standardzie-zlota-mozliwy-jest-cykl-koniunkturalny, data wejścia: 1.03.2013].
 45. Spengler J. 1954 Richard Cantillon: First Of The Moderns. I, "The Journal of Political Economy", vol., LXII, no. 4.
 46. Vining D.R. Jr., Elwertowski T.C. 1976 The Relationship between Relative Prices and the General Price Level, "The American Economic Review", vol. 66, no. 4.
 47. Wagner R.E. 1980 Boom and Bust: The Political Economy of Economic Disorder, "The Journal of Libertarian Studies", vol. IV, no. 1.
 48. Wicksell K. 1978 Lectures on Political Economy, Volume Two: Money, Fairfield, NJ.
 49. Zijp R., Visser H. 1992 Mathematical Formalization and the Analysis of Cantillon Effects, "Research Memorandum", no. 2.
 50. Zijp R., Visser H. 1994 Mathematical Formalization And The Domain Of Economics: The Case of Hayek and New Classical Economics, [in:] Hayek, Co-Ordination and Evolution, R. Zijp, J. Birner (eds.), Routledge, London, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2015.02.74.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu