BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niklińska Natalia (Uniwersytet Warszawski, student), Wnorowski Henryk (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Jednolity patent europejski i jego gospodarcze konsekwencje
Common European Patent and Its Economic Consequences
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2015, nr 2 (74), s. 88-99, rys., bibliogr. s. 98-99
Słowa kluczowe
Ochrona patentowa, Ochrona własności intelektualnej, Koszty, Patenty
Patent protection, Intellectual property protection, Costs, Patent
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Koncepcja wspólnej ochrony patentów w Unii Europejskiej ma już dosyć długą historię sięgającą lat sześćdziesiątych XX wieku. W grudniu 2012 roku Parlament Europejski przyjął dwa rozporządzenia, które umożliwią wdrożenie jednolitego patentu w 25 państwach Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Celem wprowadzenia w życie tych regulacji jest szybsza procedura wydawania patentu. Polegałaby ona na złożeniu wniosku w jednym z trzech języków Europejskiego Urzędu Patentowego, tj.: w angielskim, francuskim lub niemieckim przez wynalazcę do Europejskiego Urzędu Patentowego, a następnie otrzymaniu dokumentu, który obowiązywałby we wszystkich krajach, jakie przystąpiły do konwencji. Jednak okazuje się, że wdrożenie tego systemu w Polsce nie jest tak jednoznacznie pozytywne i spowoduje bardzo wiele zagrożeń, a zwłaszcza kosztów, które mogą stanowić znaczne obciążenie przede wszystkim dla małych przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The concept of a common patent protection in the European Union has already had quite a long history dating back to the 1960s. In December 2012, the European Parliament adopted two regulations that will enable the implementation of the common patent in 25 European Union countries, including Poland. These regulations were introduced so as to streamline the procedures for obtaining patents. They would consist in submitting an application, written in one of the three languages of the European Patent Office, i.e. English, French or German by the inventor of the European Patent Office, and then receiving a document which would be valid in all the countries that have acceded to the Convention. Apparently, however, the implementation of this system in Poland is not unambiguously positive and will create many risks, particularly costs which may be a burden felt especially by small enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran A. 2013 Prawne aspekty ochrony wynalazków w Europie i na świecie, "Economics and Management", nr  2.
 2. Baranowska K. 2012 Jednolity patent coraz bliżej, "Rzeczpospolita" z dnia 12.12.
 3. Baranowska K. 2012 Rząd ignoruje pracodawców, "Rzeczpospolita" z dnia 19.12.
 4. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M. 2006 Kapitał intelektualny, spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 5. Nowicka A. 2013 Jednolita ochrona patentowa i jednolity sąd patentowy - zagrożenia i niekorzystne konsekwencje w Polsce, Rzecznik Patentowy, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/nie_dla_pat_jed/A.N._Jednolita_ ochrona_patentowa_i_Jednolity_Sad_Patentowy_zagrozenia_i_niekorzystne_ko nsekwencje_w_Polsce_15.pdf, data wejścia: 22.03.2013].
 6. Skubisz R. 2013 Opinia prawna na temat jednolitej ochrony patentowej w Unii Europejskiej z punktu widzenia Polski, Opinia sporządzona 29 kwietnia na zlecenie Biura Analiz Sejmowych; BAS - 774/13A1.
 7. Stanisławska A. 2011 Samsung wygrał z Apple'em, "Rzeczpospolita" z dnia 6.12.
 8. Szymanek T. 2008 Prawo własności przemysłowej, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Warszawa.
 9. Ustawa Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 roku, Dz. U. z 2013, poz. 1410.
 10. Własność przemysłowa w działalności gospodarczej 2003, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 11. Wnorowski H. 2012 Ochrona własności intelektualnej - aspekty historyczne i  ekonomiczne, [w:] Między ekonomią a historią, R. Dziemianowicz, A. Kargol-Wasiluk, J. Wilkin, M. Zalesko (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 12. Wnorowski H. 2011 Ochrona własności intelektualnej jako determinanta innowacyjności, [w:] Instytucjonalne aspekty rozwoju sektora B+R w Polsce, K. Meredyk, A. Wildowicz- Giegiel (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 13. Zachariasz K. 2012 Jak stracić 76 mld zł? Jest na to patent, "Gazeta Wyborcza" z dnia 7.12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2015.02.74.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu