BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Reduta Michał (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, doktorant)
Tytuł
Zawód, profesja i kultura profesjonalna
Job, Profession and Professional Culture
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2015, nr 2 (74), s. 100-118, tab., bibliogr. s. 115-118
Słowa kluczowe
Profesjonalizm, Socjologia pracy
Professionalism, Sociology of work
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest zarysowanie tematu profesji i kultury profesjonalnej w teorii organizacji i zarządzania oraz ukazanie ich istotnej roli w życiu poszczególnych osób, grup społecznych i organizacji. Artykuł przedstawia również interpretację zagadnienia profesji i profesjonalizacji w zarysie historycznym. Mimo że badania nad profesją i kulturą profesji były prowadzone już sto lat temu, to dopiero w latach osiemdziesiątych XX wieku zaczęto postrzegać kulturę zawodową oraz kulturę organizacji jako ważne dziedziny nauki o zarządzaniu. Różnorodność kultur poszczególnych grup społecznych może następować poprzez wspólnotę wykonywanej pracy i pozycję społeczną [Znaniecki, 1921]. (abstrakt oryginalny)

This paper aims to outline the topic of profession and professional culture in the theory of organisation and management, and to emphasise their significant role in the lives of people, groups, and organisations. The author also presents an interpretation of profession and professionalisation from a historical perspective. Although research on profession and professional culture was already carried out one hundred years ago, it was only in the 1980s when professional culture and organisational culture came to be seen as important fields of management science. A diversification of the cultures of different social groups can be a result of shared work or the social position of their members [Znaniecki, 1921]. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abbott A. 1988 The System of Professions: An Essay on the Expert Division of Labor, University of Chicago Press, Chicago.
 2. Allen D. 2008 Blacksmith history, part 1, Appalachian Blacksmiths Association, Retrieved March 12.
 3. Arney W. R. 1982 Power and the Profession of Obstetrics, University of Chicago Press, Chicago.
 4. Bauman S. 2008 To join or not to join: school counselors as a case study in professional membership, "Journal of Counseling and Development", 86(2).
 5. Bauman Z. 1990 Thinking Sociologically An introduction for Everyone, Basil Blackwell, Cambridge, Mass.
 6. Bauman Z. 1992, 1998 Śmierć i nieśmiertelność - o wielości strategii życia (Mortality, Immortality and Other Life Strategies), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Beaton G. 2010 Why professionalism is still relevant, Beaton and Wellmark Perspexa.
 8. Berlant J. L. 1975 Profession and Monopoly: A Study of Medicine in the United States and Great Britain, University of California Press, Berkeley, Ca.
 9. Bierstedt R. 1963The Social Order, McGraw Hill, New York.
 10. Bińczyk E. 2002 Nieklasyczna socjologia medycyny Michela Foucault: praktyki medykalizacji jako praktyki władzy, [w:] W stronę socjologii zdrowia, W. Piątkowski, A. Titkow (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 11. Bledstein B.J. 1976 The culture of Professionalism. The middle class and the development of higher education in America, W.W. Norton & Company, New York, London.
 12. Brante Th. 1988 Sociological Perspectives of the Professions, Acta Sociologica, 31 (2).
 13. Brante Th. 1990 Professional types as a strategy of analysis, [in:] Professions in Theory and History. Rethinking the Study of the Professions, M.M. Burrage, R. Torstendahl (eds.), Sage Publications, London.
 14. Broady-Preston J. 2006 CILIP: a twenty-first century association for the information profession?, Library Management, 27 (1/2).
 15. Caplow T. 1954 The Sociology of Work, University of Minnesota Press, Minneapolis.
 16. Carr- Saunders A.M., Wilson P.A. 1933 The Professions, The Clarendon Press, Oxford.
 17. Collins R. 1979 The Credential Society: An Historical Sociology of Education and Stratification, Academic Press, New York.
 18. Collins R. 1990a Market closure and the conflict theory of the professions, [in:] Professions in Theory and History. Rethinking the Study of the Professions, M. Burrage, R. Torstendahl (eds.), Sage Publications, London.
 19. Collins R. 1990b Changing conceptions in the sociology of the professions, [in:] The Formation of Professions. Knowledge, Sate and Strategy, R. Torstendahl, M. Burrage (eds.), Sage Publications, London.
 20. Czarkowska L.D. 2010 Nowy profesjonalizm, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 21. Drozdowicz Z. 2009 Uczony - zawód czy powołanie?, "Nauka", nr 4.
 22. Drucker P. 1993 Post-Capitalist Society, HarperCollins, New York.
 23. Durkheim E. 1893/1964 The division of labor in society, Free Press, Glencoe.
 24. Durkheim E. 1912/1990 Elementarne formy życia religijnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 25. Durkheim E. 1957 Professional Ethics and Civic Morals, The Free Press, New York.
 26. Evetts J. 2011 A new professionalism? Challenges and opportunities, Current Sociology, 59 (4).
 27. Evetts J. 2013 Professionalism: Value and ideology, Current Sociological Review, 0 (0).
 28. Felstiner W.L.F. 2005 Reorganisation and resistance: legal professions confront a changing world, OR: Hart Pub, Oxford, Portland.
 29. Foucault M. 1963/1999 Narodziny kliniki, Wydawnictwo KR, Warszawa.
 30. Freidson E. 1970 Profession of Medicine: A Study of the Sociology of Applied Knowledge, University of Chicago Press, Chicago.
 31. Freidson E. 2001 Professionalism: The third logic, Polity, Cambridge.
 32. Geertz C. 1975 The Interpretation of Cultures, Hutchinson, London.
 33. Giulietti M. 2011 Toward an Understanding of Contemporary Professional Culture, Denton, Texas.
 34. Goode W. J. 1957 Community Within a Community: The Professions, American Sociological Review, 22( 2).
 35. Hall R.H. 1986 Dimensions of Work, SAGE Publications, Beverly Hills-London-Delhi.
 36. Hanczel S. Macauley P. 2013 Professionalism: Exploring the role and responsibility of professional associations, materiały z: LIANZA Conference 2013, 20-23 October, Hamilton, New Zealand.
 37. Haskel T. L. 1984 The Authority of Experts, University of Indiana Press, Bloomington, IN.
 38. Hatch M. J., Kostera M., Koźmiński A. K. 2005 The Tree Faces of Leadership: Manager, Artist, Pnest, Blackwell Publishing, Oxford.
 39. Johnson T. J. 1972 Professions and Power, Macmillan, London.
 40. Jordan A. T. 2002. Business anthropology, Long Grove, Ill: Waveland Press.
 41. Kluckhohn C., Kroeber A 1952/1963 Culture. A criticial review of concepts and definitions, A Vintage Book, England.
 42. Koźmiński A.K. 2004 Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa.
 43. Lachance J.R. 2006 Learning, community give library and information associations a bright future, Library Management, 27(1/2).
 44. Larson M.S. 1977 The Rise of Professionalism, CA, Berkeley.
 45. Lemert C.H., Gillan G. 1999 Michel Foucault. Teoria społeczna i transgresja, PWN, Warszawa.
 46. Leveille J.J. 2002 Jurisdictional Competition and the Psycho-Analytic Dominance of American Psychiatry, "Journal of Historical Sociology", 15.
 47. Macdonald K.M. 1995 The Sociology of the Professions, Sage Publications, London.
 48. Marks K. 1867/1951 Kapitał, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.
 49. Marshall T.H. 1963 The recent history of professionalism in relation to social structure and social policy, [in:] Sociology at the Crossroads and other essays, Heinemann, London, pierwsze wydanie: 1939, "Canadian Journal of Economics and Political Science", vol. 5.
 50. Millerson G. 1964 The Qualifying Associations: A Study in Professionalization, Routledge & Paul, London.
 51. Mintzberg H. 1983 Structure in fives: Designing Effective Organisations, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J.
 52. Noordegraaf M. 2011a Remaking professionals? How associations and professional education connect professionalism and organizations, "Current Sociology", 59.
 53. Noordegraaf M. 2011b Risky business: how professionals and professional fields (must) deal with organizational issues, "Organization Studies", 32.
 54. Parsons T. 1937/1967 The Structure of social action, Free Press, London.
 55. Parsons T. 1939 The Professions and Social Structure, "Social Forces", 17.
 56. Parsons T. 1954 Professions and social structure, [in:] Essays in Sociological Theory, The Free Press, Glencoe, Il.
 57. Popper K. 1945/2006 Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 58. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku, Dz. U. Nr 82, poz. 537, z późniejszymi zmianami.
 59. Sherer P., Lee K. 2002 Institutional change in large law firms: a resource dependency and institutional perspective, "Academy of Management Journal", 45.
 60. Słomczyński K. M., Domański H. 1998 Zróżnicowanie społeczno-zawodowe, [w:] Socjologia w Polsce, Z. Krawczyk, K. Sowa (red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Rzeszów.
 61. Szacka B. 2003 Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 62. Sztompka P. 2012 Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 63. Torstendahl R. 1990 Essential properties, strategic aims and historical development: three approaches to theories of professionalism, [in:] Professions in Theory and History. Rethinking the Study of the Professions, M. Burrage , R. Torstendahl (eds.), Sage Publications, London.
 64. Weber M. 1922/2002 Gospodarka i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 65. Wilensky H. L. 1964 The Professionalization of Everyone?, "American Journal of Sociology", vol. 70.
 66. Witwicki W. 1948 Platona państwo, Spółdzielnia Wydawnicza "Wiedza", Warszawa. ^Zarządzanie wiedzą, 2008, D. Jemielniak, A. K Koźmiński (red.) Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 67. Znaniecki F. 1921 Upadek cywilizacji zachodniej, Komitet Obrony Narodowej, Poznań. Znaniecki F. 1953/2000 Wzorce i normy, [w:] Antropologia kultury, A. Mencwel (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2015.02.74.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu