BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szołno-Koguc Jolanta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Miejsce funduszy celowych w systemie finansów publicznych
Appropriated State Funds in Public Finance System
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2004, vol. 38, s. 97-110, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze celowe, Finanse publiczne, Budżetowanie
Target funds, Public finance, Budgeting
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono pojęcie i istotę państwowych funduszy celowych. Omówiono ich rodzaje oraz główne przyczyny ich tworzenia.

The article focuses on the role and importance of appropriated state funds in the context of theoretical and practical discussion about which kinds of public finance management - the traditional one based on the budget itself or the one based on the special funds makes the process of rationalisation more possible. The analysis and assessment includes the material and formal essence of appropriated state funds, their types and main reasons of creating as an exceptional form of public financial means accumulation and spending. There some advantages and disadvantages of appropriated state funds present in the end. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brożek J., Gospodarka pozabudżetowa, "Studia Finansowe" 1971, nr 10.
 2. Brożek J., Niektóre problemy gospodarki pozabudżetowej, "Finanse" nr 12/1970.
 3. Brzeziński B., Matuszewski W., Morawski W., Olesińska A., Prawo finansów publicznych, Toruń 2000.
 4. Denek E., Sobiech J., Wolniak J., Wierzbicki J., Finanse publiczne, Warszawa 1995.
 5. Gajl N., Formy budżetowania, "Finanse" 1964, nr 8.
 6. Harasimowicz J., System funduszów w Polsce, [w:] Wybrane źródła i literatura do obowiązującego prawa finansowego, Toruń 1949.
 7. Jaśkiewiczowa J., Jaśkiewicz Z., Zarys nauki finansów publicznych, Warszawa 1968.
 8. Kosikowski C., Szpringer Z., Finanse publiczne. Komentarz do ustawy z dnia 26 listopada 1998 r., Zielona Góra 2000.
 9. Małecki J., Założenia funduszów celowych rad narodowych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1974, nr 1.
 10. Małecki J., Założenia funduszów celowych rad narodowych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1974, nr 1.
 11. Mały słownik języka polskiego PWN, Warszawa 1989.
 12. Okulicz T., Gospodarka funduszami celowymi, "Finanse" 1968, nr 9.
 13. Ostrowski K., Prawo finansowe, Warszawa 1970.
 14. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa 1999.
 15. Owsiak S., Parabudżety w systemie planowania finansowego, "Finanse" 1974, nr 5.
 16. Piotrowska-Marczak K., Miejsce gospodarki pozabudżetowej i parabudżetowej w sektorze publicznym w Polsce, [w:] Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku (materiały konferencyjne), tom I, Poznań 2000.
 17. Pirożyński Z., Sochacka-Krysiak H., Budżet państwa, Warszawa 1969.
 18. Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1980.
 19. Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. 2003, nr 45, poz. 391).
 20. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2003, nr 15, poz. 148).
 21. Weinfeld I., Skarbowość polska. Warszawa 1939.
 22. Wierzbicki J., Elementy gospodarki funduszowej w systemie budżetowym rad narodowych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1966, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu