BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Furtak Joanna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Park naukowo-technologiczny jako instrument wspierania konkurencyjności i rozwoju regionu
Science and Technology Park as a Tool for Supporting Competitiveness and Regional Development
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2004, vol. 38, s. 121-132, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Park nauki i technologii, Konkurencyjność regionów, Rozwój regionalny, Instrumenty wspierające rozwój regionalny
Science and Technology Park, Regions competitiveness, Regional development, Instruments supporting regional development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem rozważań jest wskazanie roli parków naukowo-technologicznych w zakresie wspierania konkurencyjności i rozwoju regionów. Tak sformułowanemu celowi podporządkowany jest układ pracy. Na początku przeanalizowano główne przesłanki tworzenia PNT, które wykazują zbieżność ze współczesnym podejściem do stymulowania rozwoju regionów. Następnie przedstawiono warunki i zasady ich funkcjonowania na świecie a także możliwości przeniesienia tych doświadczeń do Polski. W końcowej części rozważań skoncentrowano się na poszukiwaniu odpowiedzi o wpływ parków naukowo-technologicznych na rozwój regionu (miasta), w którym funkcjonują. (fragment tekstu)

Science and technology parks (STPs) became the synonym of economic structures of the 21 st century and very important part of knowledge-based economy. Thus, STPs join science, and R&D institutions, that ensure the best access to up-to-date researches, rich and specialized business environment, especially in the field of finance, counselling and support for high-tech companies, and high quality space and facilities with innovative companies, that look for new chances of their development. For reaching the success of STP there is required collaboration of many local partners. In this context, the key role should play self-governments and institutions, that are concerned with local and regional development. The essence of STPs is putting new technology in practice in order to make a profit on it. Thus, it creates entrepreneurship and new innovations, and consequently contributes to regional development (within modernization and restructuring processes) and to improvement of competitiveness. Thanks to multilateral co-operation, individual partners as well as local community and the whole region reach profits such as: development of modern branches of industry, science, increase of employment, incomes, and also export. But on the other hand, STPs cause a lot of immeasurable profits, for instance improvement of the quality of life or regional reputation (image). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bachtler J., Yuill D., Policies and strategies for regional development: a shift in paradigm, "Regional and Industrial Policy Research Paper" 2001, No 46, European Policies Research Centre, the University of Strathclyde in Glasgow.
 2. Benko G., Geografia technopolii, PWN, Warszawa 1993.
 3. Fic M., Zasiadły K., Sękiewicz J., Listkiewicz-Charuba B., Matusiak K., Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym oraz promocji małych i średnich przedsiębiorstw, Materiały pokonferencyjne, Zielona Góra 1994.
 4. Gorzelak G., Jałowiecki B., Konkurencyjność regionów, "Studia Regionalne i Lokalne" 2000, nr 1.
 5. Hausner J., Kudłacz T., Szlachta J., Identyfikacja nowych problemów rozwoju regionalnego Polski "Biuletyn KPZK PAN" 1998, z. 185.
 6. Kasperkiewicz W., Parki technologiczne nowoczesną formą promowania innowacji, Wydawnictwo: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Absolwent, Łódź 1997.
 7. Marciniec B., Guliński J., red. Parki naukowe i technologiczne. Polska perspektywa, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1999.
 8. Sachs J., A New map of the world, "The Economist" 2000, czerwiec 24-30.
 9. Węcławski J., Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 1997.
 10. International Association of Science Parks - official information http://www.iasp.ws/informa-tion/definitions.php.
 11. Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce http://www.sooipp.org.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu