BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miciuła Ireneusz (Uniwersytet Szczeciński), Miciuła Krzysztof (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Kluczowe trendy dla budowania biznesu w branży Big Data
The Key Trends for Business Building in the Industry of Big Data
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2015, nr 36, s. 51-63, tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania informatyki w gospodarce oraz społeczeństwie informacyjnym
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Big Data, Gospodarka cyfrowa
Information society, Big Data, Digital economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje istotę big data we współczesnej gospodarce elektronicznej oraz analizę obecnie występujących kluczowych trendów dla budowania biznesu w tej branży. W artykule przedstawiono również znaczenie i wpływ korzystania z usług na zasadzie big data i procesów w działalności e-biznesowej, które w erze globalnego społeczeństwa informacyjnego wydają się nieuniknione. (abstrakt oryginalny)

The article presents the essence of big data in the modern economy and an analysis of the electronic key trends existing today for building a business in this industry. The article presents the importance and impact of the use of services on the basis of big data and processes in e-business activities, which in the era of global information society seem to inevitable. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Batorski D. (red.) (2012), Cyfrowa gospodarka. Kluczowe trendy rewolucji cyfrowej, MGG Conferences, Warszawa.
 2. Borowiecki R., Kwieciński M. (red.) (2003), Monitorowanie otoczenia: przepływ i bezpieczeństwo informacji, w stronę inteligencji przedsiębiorstwa, Zakamycze, Kraków.
 3. Brown B., Court D., Willmott P. (2013), Mobilizing your C-suite for big-data analytics, McKinsey & Company, www.mckinsey.com (21.01.2015).
 4. Chmielarz W. (2007), Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa.
 5. Davenport T.H. (2013), Na rozdrożu Big Data - zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania, Harvard Business School, Amadeus.
 6. Dudek T. (2011), Obszary zastosowania gospodarki elektronicznej, Biblioteka Cyfrowa, Szczecin.
 7. Dwornik B. (2013), Bezpieczeństwo w Internecie, www.nteraktywnie.com (21.01.2015).
 8. Eurostat (2013), ICT security in enterprises 2011-2012, www.ec.europa.eu/eurostat/web/ information-society/publications (21.01.2015).
 9. GUS (2014), Wyniki badań do raportu: Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2013 roku, Warszawa, www.stat.gov.pl (15.01.2015).
 10. IBIS World, Industry Research Reports, (2013), www.ibisworld.com/, (15.01.2015).
 11. Internet matters: Essays in digital transformation, McKinsey & Company, www.mckinsey. com (20.01.2015).
 12. Kisielnicki J. (2008), MIS - systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warszawa.
 13. Kulisiewicz T., Średniawa M. (2012), Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP, MGG Conferences, Warszawa.
 14. Płoszajski P., Big Data - nowe źródło przewag i wzrostu firm, www.e-mentor.edu.pl/artykul/ index/numer/50/id/1016 (28.01.2015).
 15. Provost F., Fawcett T. (2014), Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji, Helion.
 16. Wrycza S. (2010), Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 17. www.bi.pl/publications/art/strategiczne-technologie-wg-gartnera (18.01.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-1753
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/si.2015.36-04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu