BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niezgoda Dionizy (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Opłacalność substytucji nawozów mineralnych środkami ochrony roślin w procesie produkcji roślinnej
Cost-Effectiveness of Substitution of Mineral Fertilisers with Plant Protection Products in the Crop Production Process
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2015, nr 3, s. 3-18, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Środki ochrony roślin, Produkcja roślinna, Funkcja Cobba-Douglasa
Sustainable development, Plant protection measures, Crop production, Cobb-Douglas function
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu dokonano ekonomicznej oceny opłacalności substytucji czynników zmiennych, tj. nawozów mineralnych (SE295) środkami ochrony roślin (SE300) w procesie produkcji roślinnej towarowych gospodarstw rolnych w Polsce. Podstawą analizy był model funkcji produkcji Cobba-Douglasa ukierunkowany na analizę substytucji czynników. W roku 2010 badana próba liczyła 8 583, a w 2011 - 8 378 towarowych gospodarstw rolnych. Z ekonomicznego punktu widzenia korzystne dla poprawy efektywności produkcji roślinnej w towarowych gospodarstwach rolnych było zastępowanie nawożenia mineralnego środkami ochrony roślin. W roku 2010 było to wynikiem trzykrotnie wyższej (3,01) stopy transformacji czynnika środków ochrony roślin w bioprodukt roślinny. W roku 2011 ten stosunek wynosił 2,65 na korzyść środków ochrony roślin. Im większa różnica między tymi stopami, tym wyższa jest ekonomiczna efektywność substytucji między substytutami.(abstrakt oryginalny)

This study assesses, from the economic perspective, cost-effectiveness of substitution of variable factors, i.e. mineral fertilisers (SE295), with plant protection products (SE300) in the process of crop production of commercial farms in Poland. The analysis was based on the Cobb-Douglas production function model, which was to analyse substitution of the factors. In 2010, the surveyed sample covered 8,583 and in 2011 - 8,378 of commercial farms. From the economic perspective, substitution of mineral fertilisation with plant protection products was beneficial for improvement of crop production efficiency of commercial farms. In 2010, this resulted from three times higher (3.01) rate of transformation of the plant protection product factor into plant bioproduct. In 2011, the ratio amounted to 2.65 to the advantage of plant protection products. The higher the difference between the rates the higher the economic viability of substitution between substitutes.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen R.G.D.: Ekonomia matematyczna. PWN, Warszawa, 1961.
 2. Heijman W. i in.: Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa 1997.
 3. Ilnicki P.: Polskie rolnictwo a ochrona środowiska. Wydawnictwo AR im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań, 2004.
 4. Jaworski J.: Decyzyjne aspekty funkcji produkcji typu Cobba-Douglasa. Przegląd Statystyczny, Warszawa, 1972.
 5. Kiełczewski D.: Koncepcja ekonomii zrównoważonego rozwoju. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 245. 2012.
 6. Klein L.R.: Wstęp do ekonomii. PWE, Warszawa, 1965.
 7. Kopiński J., Tujaka A.: Bilans azotu, fosforu i potasu w rolnictwie polskim w latach 2005-2009. Nawozy i Nawożenie, nr 41, 2010, s. 120-132.
 8. Krugman P., Wells R.: Mikroekonomia. PWN, Warszawa, 2012.
 9. Niezgoda D.: Ekonomika substytucji w rolnictwie. PWN, Warszawa, 1986.
 10. Niezgoda D.: Zmiany efektywności substytucji pracy ludzkiej kapitałem w towarowych gospodarstwach rolnych w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 168, Wrocław, 2011.
 11. Porter M.E.: Przewaga konkurencyjna. Wyd. Helion, Katowice, 2006.
 12. Rogall H.: Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka. Wyd. Zysk i Ska, Poznań, 2010.
 13. Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia, t. I. PWN, Warszawa, 2004.
 14. Toffler A.H.: Budowa nowej cywilizacji. Zysk i Ska, Poznań, 1996.
 15. Zegar J.S.: Konkurencyjność rolnictwa zrównoważonego. Zarys problematyki badawczej [w:] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. IERiGŻ-PIB, Program Wieloletni 2011-2014, nr 3, Warszawa 2011, 11-42.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/00441600.1167207
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu