BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mastalerz Marcin W. (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zwinne podejście w zarządzaniu przedsiębiorstwem
The Agile Approach to the Management of Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2015, nr 36, s. 75-89, rys., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania informatyki w gospodarce oraz społeczeństwie informacyjnym
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie projektem, Zarządzanie operacyjne, Metoda Scrum, Zwinne zarządzanie
Enterprise management, Project management, Operations management, Scrum method, Agile management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa ze względu na złożoność działań oraz ich powtarzalność mają do czynienia z czterema podstawowymi typami procesów: improwizowane, rutynowe, funkcje i przedsięwzięcia. Metody zarządzania działaniami są udoskonalane od wielu dekad. Szczególnie mocno rozwijają się metody zarządzania przedsięwzięciami, a w ostatnich latach promowane jest nowe podejście do zarządzania projektami nazywane zwinnym (Agile). Obecnie bardzo popularną na polskim rynku metodą zwinną jest SCRUM, która wpisuje się w Manifest Agile. Twórcy metody twierdzą, że zwinne zarządzanie projektami może być wykorzystywane do wytwarzania każdego typu produktu nie tylko oprogramowania komputerowego. Może to być produkt materialny (wyrób) lub niematerialny (usługa). Celem artykułu jest analiza rozwoju metod zarządzania projektami (w tym metod zwinnych) oraz wskazanie obszarów działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, które mogą podnieść swoją efektywność dzięki zwinnemu podejściu w zarządzaniu projektami. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to study the development of project management methods including agile methods and to identify enterprise operating areas where efficiency can be improved by applying agile approach. Individual chapters of this work discuss the development of project management methods, especially SCRUM method as an example of agile methods, and also the general concept of using agile approach to operations management has been presented based on the BKF company experience. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BKF Sp. z o.o. - strona firmowa, www.bkf.pl, (10.02.2015).
 2. Bielski M. (2004), Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 3. Bińczycki B. (2007), System informacyjny w zarządzaniu operacyjnym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 4. Griffin R.W. (1996), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 5. Heizer J., Render B. (2008), Operations Management, 9th edition, Prentice-Hall.
 6. Jones C., Scrum Methodology & it's Practical Use at CVCE. www.cvcedhlab.hypotheses. org/54, (4.02.2015).
 7. Koszlajda A. (2010), Zarządzanie Projektami IT. Przewodnik po metodykach. Helion, Gliwice.
 8. Łopaciński T. (1999), Narzędzia do wspomagania zarządzania projektami w firmie IBM. Materiały przygotowano na zlecenie Stowarzyszenia Project Management Polska na Pierwszą Konferencję Project Management - Doświadczenia i Metody, www. spmp.org.pl/files/1lopacin.pdf, (2.01.2015).
 9. Mastalerz M.W. (2010), Efektywność alternatyw strategicznych w kreowaniu strategii informatyzacji przedsiębiorstwa, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 36, s. 112-122.
 10. Microsoft Corporation (2003), Microsoft Solution Framework 3.0 Overview.
 11. Miłosz M., Borys M., Plechawska-Wójcik M. (2011), Współczesne technologie informatyczne. Metodyki zwinne wytwarzania oprogramowania, Politechnika Lubelska, Lublin. www.bc.pollub.pl/Content/673/zwinne.pdf, (10.02.2015).
 12. Miłosz M. (2006), Zarządzanie projektami informatycznymi - pomiędzy formalizmem a elastycznością, w: Dylematy zarządzania projektami, red. M. Miłosz, J.K. Grabara, PTI, Katowice, s. 9-22.
 13. Mingus N. (2002), Project Management, Helion, Gliwice.
 14. PMI Polska, www.pmi.org.pl, (10.02.2015).
 15. Royce W.W. (1970), Managing the Development of Large Software Systems, www. cs.umd.edu/class/spring2003/cmsc838p/Process/waterfall.pdf, (10.02.2015).
 16. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dn. 3 listopada 2008 r., www.mf.gov. pl/documents/764034/1002221/20120911_30_rozporzadzenie_1126.2008.pdf, (10.02.2015).
 17. Rummler Brache G.A. (2000), Podnoszenie efektywności organizacji. Jak zarządzać "białymi plamami" w strukturze organizacyjnej?, Warszawa.
 18. Sowards D. (2007), Learn to learn as an organization, "Contractor", nr 6.
 19. Schwaber K., Sutherland J. (2013), The Scrum Guide. Przewodnik po Scrumie: Reguły Gry. www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-Guide-PL.pdf, (28.07.2015).
 20. Swiderski M. (2014), PMBOK-Work Breakdown Structures, www.workbreakdownstructure. com, (30.10.2014).
 21. Szyjewski Z. (2001), Zarządzanie projektami informatycznymi, Placet, Warszawa.
 22. Trocki M., Grucza B., Ogonek K. (2003), Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-1753
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/si.2015.36-06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu