BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stelmach Waldemar (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Tytuł
O uniwersalizację kierowania/zarządzania, czyli rewitalizacja sugestii określonych metod badań nad kierowaniem
On the Universalization of Leading and Managing : the Revitalization of Suggested Research Methods Applied to Management
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2015, nr 5, s. 79-92, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Nauka, Zarządzanie, Historia
Science, Management, History
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule autor stara się uzasadnić potrzebę zwrócenia większej uwagi w nauce na dokonywanie syntezy związanej z problemami nauczania zarządzania i kierowania ludźmi, zwłaszcza w procesie pracy. Powołuje się na historyczne i współczesne opracowania preferujące taki kierunek rozważań. Nie stanowi on jednakże w nauce tematu zasadniczego, co zdaniem autora, może być szkodliwe dla szeroko pojętej humanizacji nauki i jej zastosowania w praktyce. Rozpatrywanie oddzielnych zagadnień w ZZL jest tylko zajmowaniem się narzędziami, a nie ideą oddziaływania na ludzi. (abstrakt oryginalny)

In the article the author strives to justify a need to pay more attention in science to performing a synthesis related to the problems of teaching management and leader-ship, especially in the labor process. Reference is made to historical and contemporary studies that prefer this particular direction for consideration. It is not science's essential theme. This, according to the author, can prove detrimental to the wider humanization of science and its application in practice. Examination of individual issues in HRM is only a fixation on tools, not a concept for influencing people. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeziński J. (1996), Metodologia badań psychologicznych, Warszawa, PWN.
 2. Comte A. (1964), Wykłady о filozofii pozytywnej, w Systemy socjologiczne XIX i XX wieku. Wybór tekstów, Warszawa, Wyd. WSNS.
 3. Doktór K., red. (1975), Socjologia organizacji, Warszawa, Wyd. IFiS PAN.
 4. Einstein A. (1999), Pisma filozoficzne, Warszawa, Wyd. IFiS PAN.
 5. Hirszowicz M. (1967), Wstęp do socjologii organizacji, Warszawa, PWN.
 6. Jemielniak D., Latusek-Jurczak D. (2014), Zarządzanie. Teoria i praktyka w pigułce, Warszawa, Wyd. Poltext.
 7. Kaufmann J. C. (2010), Wywiad rozumiejący, Warszawa, Oficyna Naukowa.
 8. Kowalski J., Lamentowicz W., Winczorek P. (1986), Teoria państwa i prawa, Warszawa PWN.
 9. Laszczak M. (b.d.), Intuicja w podejmowaniu decyzji strategicznych, Bielsko, ATH.
 10. Lange O. (1987), Ekonomia polityczna, Warszawa, PIW.
 11. Oleksyn Т., red. (2013), Filozofia a zarządzanie, Warszawa, Oficyna Wolters Kluwer Biznes.
 12. Śliwa K. (2001), О organizacjach inteligentnych i rozwiązywaniu złożonych problemów zarządzania nimi, Warszawa, Ofic. Wyd. WSM SIG.
 13. Śpiewak P., red. (2008), Klasyczne teorie socjologiczne. Wybór tekstów, Warszawa, PWN.
 14. Tatarkiewicz W. (1933), Historja filozofji, Lwów, Wyd. Ossolińskich.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu