BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Perenc Józef (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Logistyka i marketing narzędziem doskonalenia funkcjonowania Polskiej Fundacji Ekologicznej
Logistics and Marketing as a Tool For Improving the Functioning of Polska Fundacja Ekologiczna [Polish Environmental Foundation]
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 39, s. 233-243, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości .Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa z otoczeniem
Słowa kluczowe
Fundacje, Ekologia, Marketing, Logistyka, Bilans
Foundation, Ecology, Marketing, Logistics, Balance sheet
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Polska Fundacja Ekologiczna
Abstrakt
W artykule przedstawiono cele, zadania i podstawowe funkcje oraz uwarunkowania funkcjonowania Polskiej Fundacji Ekologicznej. Na podstawie bilansów oraz rachunku zysków i start oceniono jej wyniki ekonomiczno-finansowe. Wskazano także na potrzebę dalszego doskonalenia narzędzi logistyki i marketingu w funkcjonowaniu tej fundacji, a szczególnie w organizacji cyklicznych targów ekologicznych.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the objectives, tasks and basic functions and conditions of functioning of Polska Fundacja Ekologiczna [Polish Ecological Foundation]. Foundation's economic and financial results are evaluated on the basis of the balance sheets and income statement. The paper also indicates the need of further improvement of the logistics and marketing tools in the functioning of the foundation, especially in the organization of cyclical environmental fair.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Abt S., Woźniak H., Podstawy logistyki, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1993.
  2. Amstrong G., Kotler Ph., Marketing, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
  3. Biała księga. Europejska polityka transportowa 2010. Czas na podjęcie decyzji, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
  4. Hutt M.D., Speh T.W., Zarządzanie marketingiem Strategia rynku dóbr i usług przemysłowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
  5. II Międzynarodowe Forum Ekologiczne, http://forum-ekologiczne.pl/o-forum/.
  6. Instrumenty zarządzania logistycznego, red M. Ciesielski, PWE, Warszawa 2006.
  7. Jeszka A.M., Sektor usług logistycznych w teorii i praktyce, Difin, Warszawa 2013.
  8. Zarządzanie marketingowe, red G. Rosa, C.H. Beck Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/pzfm.2015.39-19
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu