BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lach Daniel Eryk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Refundacja leków a równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej
Reimbursement for Medications and Equal Access to Health Care
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2014, nr 1, s. 119-131
Słowa kluczowe
Refundacja leków, Opieka zdrowotna, Polityka zdrowotna
Reimbursement of medicines, Health care, Health care policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wejściu w życie ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych1 towarzyszył szum medialny i niepokój beneficjentów systemu opieki zdrowotnej, związany z tzw. protestem pieczątkowym. Dyskusja dotycząca obowiązków lekarzy wystawiających recepty i realizujących je aptekarzy oraz związanej z tym odpowiedzialności tych podmiotów wobec NFZ zupełnie przysłoniła bowiem zasadniczy cel ustawy refundacyjnej, którym było uporządkowanie problematyki refundowania ze środków publicznych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.(fragment tekstu)

The author analyses the rules of reimbursement for medications contained in the Reimbursement Act of 12 May 2011, against the background of the regulations of the Health Act of 27 August 2004, in the context of the constitutional duty to provide citizens with equal access to health care services financed from public funds. He also discusses the dynamics of the performance of the above duty as an example of actions of the legislature aimed to satisfy the provisions of art. 68.2 of Poland's Constitution.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baka K. et al., Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.Komentarz, Warszawa 2010.
  2. Jończyk J., Glosa do wyroku SN z 12 lutego 2004 r., II UK 243/03, Orzecznictwo Sądów Polskich 2004, nr 10.
  3. Lach D.E., Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.1.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu