BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budzinowska Marta (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Umowa o udostępnienie skrytki bankowej w prawie francuskim
Contract for a Safe Deposit Box under French Law
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2014, nr 1, s. 133-146
Słowa kluczowe
Najem, Umowa bankowa, Bankowość
Rental, Bank contract, Banking
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Francja
France
Abstrakt
Umowa o udostępnienie skrytki bankowej, zwana także "umową najmu skrytki", "umową sejfu bankowego" czy "umową sejfową" nie jest uregulowana w prawie polskim. Jedynie art. 5 ust. 2 pkt 6 Prawa bankowego wymienia, obok przechowywania przedmiotów i papierów wartościowych, udostępnianie skrytek sejfowych jako jedną z czynności bankowych. Przepis ten nie przesądza jednak ani o treści, ani o kwalifikacji prawnej tej umowy. Szczegółowe postanowienia dotyczące m.in. jej zawarcia, przedmiotu i treści zamieszczone są w regulaminach bankowych.(fragment tekstu)

Polish law contains no provision governing a contract for a safe deposit box. What is more, neither the doctrine, nor the judicial decisions seem to pay much attention to that type of contract. In France, however, problems that may arise out of such contracts (French: contrat de location de coffre-fort) have been for long recognised and addressed by courts and judges, resulting in a handful of judgments and decisions on the matter. The deliberations in this paper focus of the main aspects of a contract for a safe deposit box under French law, such as entering into a contract for safe deposit, parties to a contract and their rights and obligations, the bank's liability for non-performance or negligent performance of its obligation, or a power of attorney authorising an agent to use a safe deposit box. It is concluded that in France, as well as in Poland, both parties are responsible for drafting a contract which is, nevertheless, based on the regulations developed by the bank. For practical reasons, it is extremely vital to precisely determine the rights and obligations of both parties, and the extent of bank's liability, in particular. Thus a contract for a safe deposit box should ensure the best possible protection of the party using a safe deposit box, while the main theoretical issue, although also with practical application, is that of determination of the legal nature of a safe deposit contract.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambrożuk D., Glosa do wyroku SN z 26 lipca 2001r., II CKN 1269/00, Państwo i Prawo 2013, nr 1.
 2. Bączyk M., Umowa sejfu bankowego, [w:] System prawa prywatnego, t. 9 Prawo zobowiązań - umowy nienazwane, Warszawa 2010.
 3. Bertran de Balanda P., La convention de coffre-fort- Formation et preuve du contrat, Petites affiches 1977, nr 31.
 4. Bertran de Balanda P., La convention de coffre-fort- Les obligations des parties, Petites Affiches 1977, nr 32.
 5. Bonneau T., Droit bancaire, Paris 2007.
 6. Cabrillac M, Teyssié B., Crédit et titres de credit, Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique 1986, nr 2.
 7. Dekeuwer-Défossez F., Moreil S., Droit bancaire, Paris 2010.
 8. Deschanel J.P, Le contrat de coffre-fort, Le droit et la banque 1973, nr 317.
 9. Gallet Ch-H, Contrat de coffre-fort, Revue de Jurisprudence Commerciale 1989, nr 1.
 10. Gavalda Ch., Stoufflet J., Droit bancaire, Paris 2008.
 11. Janiak A. Glosa do wyroku z dnia 26 lipca 2001 r., Orzecznictwo Sądów Polskich 2002, nr 9.
 12. Kasprzak M., Umowa sejfowa, Glosa 1996, nr 1.
 13. Napierała J., Przechowanie, [w:] System prawa prywatnego, t. 7: Prawo Zobowiązań-część szczegółowa, Warszawa 2011.
 14. Piedelièvre S., Coffre-fort, Répertoire de droit commercial 2006, nr 5.
 15. Piedelièvre S., Putman E., Droit bancaire, Paris 2011.
 16. Routier R., Obligations et responsabilités du banquier, Paris 2011.
 17. Szpunar A., Umowa o udostępnienie skrytki bankowej, Przegląd Sądowy 2003, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.1.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu