BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baczewski Grzegorz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Teoretyczne problemy definiowania ubóstwa w polityce społecznej
Theoretical Problems with Defining Poverty for Social Policy Purposes
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2004, vol. 38, s. 161-174, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Ubóstwo, Polityka społeczna, Poziom życia
Poverty, Social policy, Living standard
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono złożoność problemu jakim jest definiowanie zjawiska ubóstwa. Omówiono absolutne i względne podejście do definicji ubóstwa.

The author attempts to explain doubts and theoretical misconceptions concerning the definition of poverty by analysing current approaches to this phenomenon and the polemics with the arguments and stereotypes that persist in the literature on the subject matter. The author concludes that poverty is largely an economic phenomenon, and its definition should not encompass any circumstances that accompany poverty. An absolute or a relative approach to the definition of poverty depends on the interests of researchers. The former should be used to delimit areas where deprivation of needs occurs while the latter is suitable for determining disadvantaged areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bosch van den K., Identifying the Poor, Ashgate, Aldershot-Burlington USA-Singapore-Sidney 2001.
 2. Dziewięcka-Bokun L., Mielecki J., Wybrane problemy polityki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.
 3. Feldstein M., Reducing poverty, not inequality, "The Public Interest", Fall 1999.
 4. Kowalska K., Teoria ubóstwa i głodu Amartyi Sena, "Gospodarka Narodowa" 2003, nr 3.
 5. Leksykon polityki społecznej, red. nauk. Barbara Rysz-Kowalczyk, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2001.
 6. Panek T., Podgórski J., Szulc A., Ubóstwo, teoria i praktyka pomiaru, SGH, Warszawa 1999.
 7. Polityka społeczna, pod red. A. Kurzynowski, Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH, Warszawa 2001.
 8. Polska bieda II. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, pod red. S. Golinowska, IPiSS, Warszawa 1997.
 9. Rybczyńska D., Jakość życia młodzieży z rodzin ubogich, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra 1998.
 10. Rybczyńska D., Poziom życia rodzin a poczucie ubóstwa, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra 1995.
 11. Sen A., Rozwój i wolność, Zysk i S-ka, Poznań 2002.
 12. Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 1998.
 13. Streeten P., Beyond the Six Veils, Conceptualizing and Measuring Poverty, "Journal of International Affairs", Fall 1998, 52, no. 1.
 14. Sycheva V.S., Measuring the Poverty Level. A History of the Issue, "Russian Social Science Review" vol. no. 1, January-February 1999.
 15. W kręgu ubóstwa, pod red. K. Wódz, 'Śląsk', Katowice 1993, s. 11.
 16. Warunki życia ludności w 2001 r., GUS 2002.
 17. Warzywoda-Kruszyńska W., Grotowska-Leder J., Wielkomiejska bieda w okresie transformacji, Instytut j Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu