BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Banaszyk Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zwinne dostosowania przedsiębiorstw na rynkach z okazjonalną przewagą konkurencyjną
Agile Adjustments of Enterprises on Markets with an Occasional Competitive Advantage
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2014, nr 1, s. 195-210, tab.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Przewaga konkurencyjna, Globalizacja gospodarki
Enterprise management, Competitive advantage, Economic globalization
Uwagi
summ.
Abstrakt
Konkurencyjność i pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa to pojęcia powszechnie stosowane w opracowaniach z zakresu ekonomii i nauk o zarządzaniu. Konkurowanie zwykle rozumie się jako proces rywalizacji przedsiębiorstw na rynkach, na których stawką jest pozyskanie klientów, mierzone tzw. udziałem w rynku i zwrotem na użytkowanych czynnikach produkcji. Procesy konkurowania determinują biznesowe sukcesy i porażki przedsiębiorstw. Racjonalna strategia konkurowania umożliwia przedsiębiorstwu zajęcie silnej pozycji na rynku albo rynkach, na których prowadzi ono działalność gospodarczą.(fragment tekstu)

In this paper the relationship between a certain type of competitive conditions and the desired adjustment of company's activities is identified and characterised, followed by reconstruction of contemporary conditions of competition and a proposal of business activities best suited to these conditions. As global economy is currently dominated by so-called occasional competitive advantage, companies should implement an agile business behaviour. The conception of an agile company is a new paradigm in business management.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amarowicz A., ERP II - narodziny nowego standardu, CEO Magazyn Top Menedżerów, luty 2003, http://ceo.cxo.pl/artykuly/29156/ERP.II.narodziny.nowego.standardu.html [15.04.2013].
 2. Aspara J., Lamberg J., Laukia A., Tikkanen H., Stratetgic management of business model evolution: lessons from Nokia, Management Decision 49(4), 2011.
 3. Beach R., Muhlemann A., Price D., Paterson A., Sharp J., A review of manufacturing flexibility, European Journal of Operational Research 122, 2000.
 4. Begg D., Fischer S., Dornbuch R., Ekonomia, t. 1, PWE, Warszawa 1993.
 5. Berkman R., CMOs using social data to flex their muscle, MIT Sloan Management Review, 8 April 2013, http://sloanreview.mit.edu/article/cmos-using-social-data-to-flex-their-muscle/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=sm-direct [9.04.2013].
 6. Bingham C., Eisenhardt K., Furr N., Which strategy when?, MIT Sloan Management Review, Fall 2011.
 7. Brown S., Eisenhardt K., Competing on the Edge: Strategy As Structured Chaos Press, Boston 1998.
 8. Cygler J., Kooperencja - nowy typ relacji między konkurentami, Organizacja i Kierowanie 2007, nr 2(128).
 9. Czyżewski B., The land rent category in mainstream economics and its contemporary applications, Journal of Agribusiness and Rural Development 1(11), 2008.
 10. D'Aveni R., Beating the commodity trap, Harvard Business Press, Boston 2010.
 11. Fraser H., Design Business: new model for success, Design Management Review, June 2009.
 12. Gast A., Zanini M., The social side of strategy, McKinsey Quarterly May 2012, https://www.mckinseyquarterly.com/The_social_side_of_strategy_2965#footnote7up [7.04.2013].
 13. Ghemawat P., Competition and business strategy in historical perspective, Business History Review 76 (spring), 2002.
 14. Hamel G., Prahalad C., Przewaga konkurencyjna jutra. Strategie przejmowania kontroli nad branżą i tworzenia rynków przyszłości, Business Press, Warszawa 1999.
 15. http://dobrebadania.pl/slownik-badawczy.html?b=baza&szczegolowo=1150 [2.04.2013].
 16. http://pl.wikipedia.org/wiki/Prosument [2.04.2013].
 17. http://searchcrm.techtarget.com/definition/customer-experience-management [2.04.2013].
 18. http://the56group.typepad.com/pgreenblog/2009/07/time-to-put-a-stake-in-the-ground-on-social-crm.html [2.04.2013].
 19. http://www.ipsos.pl/grupa [2.04.2013].
 20. Instytucje gospodarki rynkowej, T. Włudyka, M. Smuga (red.), Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 21. Keiningham T., Aksoy L., Buoye A., Cooil B., Customer loyalty isn't enough. Grow your share of wallet, Harvard Business Review, October 2011.
 22. Koste L., Malhotra M., Sharma S., Measuring dimensions of manufacturing flexibility, Journal of Operation Management 24, 2004.
 23. Liao H., Subramony M., Employee customer orientation in manufacturing organizations: join influences of customer proximity and the senior leadership teams, Journal of Applied Psychology 93(2), 2008.
 24. McCray J., Gonzalez J., Crisis management in smart phones: the case of Nokia versus Apple, European Business Review 23(3), 2011.
 25. Meyer C., Schwanger A., Understanding customer experience, Harvard Business Review, February 2007.
 26. Miller W., Value Maps: valuation tools that unlock business wealth, J.Wiley & Sons, New York 2010.
 27. Nokia, 2011, http://pl.wikipedia.org/wiki/Nokia [27.02.2011].
 28. Ogot M., Game Theory in Strategic Management, http://erepository.uonbi.ac.ke:8080/bitstream/handle/123456789/9848/aibuma2011_submission_25%20-%20Game%20Theory%20in%20Strategic%20Management.pdf?sequence=1 [3.03.2013].
 29. Porter M., Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Helion, Gliwice 2006.
 30. Rogoziński K., Zarządzanie wartością z klientem, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 31. Sahaf M., Strategic marketing: making decision for strategic advantage, Prentice Hall, New Delhi 2008.
 32. Sutherland J., Canwell D., Key concepts in strategic management, Palgrave Macmillan, New York 2004.
 33. Thomas L., D'Aveni R., The rise of hipercompetition from 1950 to 2002: evidence of increasing structural destabilization and temporary competitive advantage, http://www2.sa.unibo.it/seminari/Papers_Bajo-Corrado/daveni.pdf, s. 9-11 [3.03.2012].
 34. Thompson J., Strategic management. Awareness and change, Thomson, London 2003.
 35. Trzcieliński S., Przedsiębiorstwo zwinne, Wyd. PP, Poznań 2011.
 36. Vernadat F.B., Research agenda for agile manufacturing, International Journal of Agile Management Systems 1(1), 1999.
 37. What is the extended enterprise? http://jpfarrell.blogspot.com/2008/04/extended-enterprise.html [15.04.2013].
 38. Yusuf Y., Gunasekaran A., Adeleye E., Sivayoganathan K., Agile supply chains capabilities: determinants of competitive objectives, European Journal of Operational Research 159, 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.1.15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu